PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 1 |
Tytuł artykułu

Ocena niektórych właściwości gleb oraz zawartości K, Na i Ca w jęczmieniu w północno-wschodniej części województwa katowickiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Some soil properties and the contents of potassium, sodium and calcium in barley cultivated in some communes of Katowice province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badaniami objęto 104 próbki gleby i jęczmienia jarego zebrane w 4 gmi­nach województwa katowickiego. W materiale roślinnym oznaczono zawartość potasu, sodu i wapnia, a w glebie zawartość potasu. Zawartość potasu w bada­nych glebach mieściła się w zakresie od 3,87 do 36,91 mg K₂O·100 g⁻¹ gleby. Zawartości potasu, sodu i wapnia w badanym jęczmieniu były zbliżone do wyni­ków uzyskanych we wcześniejszych badaniach. Obliczone współczynniki korelacji wykazały zależność pomiędzy zawartością potasu w glebie a odczynem gleby, za­wartością materii organicznej i pojemnością sorpcyjną gleby.
EN
Investigation comprised 104 samples of soil and spring barley collected in 4 communes of Katowice province. Contents of potassium, sodium and calcium in plant material and content of potassium in of soil samples were determined. Potassium concentrations in examined soils ranged within 3.87-36.91 mg K₂O·100 g⁻¹ . The contents of potassium, sodium and calcium in investigated samples of spring barley were similar to the results obtained in earlier research. Calculated correlation coefficient show the dependence between potassium content in soil and soil reaction, content of organic matter and soil sorption capacity.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
1
Opis fizyczny
s.339-343,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja, al.A.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja, al.A.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
autor
 • Katedra Chemii Rolnej, Akademia Rolnicza im.H.Kołłątaja, al.A.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
Bibliografia
 • Andruszczak E., Szczegocińska K. 1991. Zawartość ogólnych i przyswajalnych form makro- i mikroelementów w glebach różnych kompleksów przydatności rolniczej. Rocz. Gleb. 42: 89-99.
 • Czuba R. 1995. Zmiany zasobności gleb kraju w trzydziestoleciu oraz eksperymentalna ocena systemów regeneracji nadmiernie wyczerpanych ich zasobów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421a: 59-65.
 • Czuba R. 1996. Nawożenie mineralne roślin uprawnych. Wyd. Zakłady Chemiczne Police.
 • Fotyma M., Mercik S. 1995. Chemia rolna. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.
 • Grabarczyk S., Żarski J. 1991. Wpływ nawożenia azotem i deszczowania na niektóre cechy jakościowe jęczmienia pasewnego i owsa. Zesz. Nauk. AR Kraków, 34: 143-148.
 • Kalembasa S., Żądełek J. 1991. Wpływ wapnowania i nawożenia mineralnego na plon i skład chemiczny ziarna jęczmienia odmiany Aramir i Diva uprawianego na glebie kompleksu żytniego słabego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 377: 39-46.
 • Motowicka-Terelak Т., Terelak H. 1995. Obszary ekologicznego zagrożenia gleb w Polsce w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 422: 43-54.
 • Tokarska-Guzik B. 1996. Możliwości przyrodniczego zagospodarowania nieużytków miejskich i poprzemysłowych na przykładzie Aglomeracji Katowickiej. Mat. konf. nauk. „Gospodarka terenami zniszczonymi działalnością człowieka" 10-11.Х.1996 Zabrze: 285-288.
 • Wrona A., Holak E. 1996. Przyczyny dewastacji użytków rolnych na obszarach górni­czych województwa katowickiego. Mat. konf. nauk. „Gospodarka terenami znisz­czonymi działalnością człowieka" 10-11.Х.1996 Zabrze: 113-130.
 • Zalecenia nawozowe IUNG 1990. Liczby graniczne do wyceny zawartości makro- i mikroelementów w glebach. Wyd. IUNG Puławy: 26 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a2406f06-f684-4d1d-8b45-da1fec1bc3c4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.