PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Wirtualna przestrzeń Internetu miejscem zakupów dóbr FMCG

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Virtual Internet’s space as the venue for shopping FMCG
RU
Virtual’noe prostranstvo interneta – mesto pokupok tovarov povsednevnogo sprosa
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W erze informacji oraz Internetu przy postępującej internacjonalizacji i globalizacji przedsiębiorstwa są uzależnione od utrzymywania kontaktów z otoczeniem w tym szczególnie z klientami. Ostatnie lata wskazują dynamiczny wzrost sprzedaży w Internecie, głównie w kategorii B2C. W artykule przedstawiona została, na podstawie wyników badań własnych, charakterystyka klienta, który kupuje on-line dobra codziennego użytku. Główne wyniki przeprowadzonych badań własnych odnoszą się do najczęściej wybieranego asortymentu w zakupach on-line oraz czynników, dla których klienci decydują się na zakupy w sieci Internet dóbr codziennego użytku. Niniejszy materiał skutkuje implikacjami praktycznymi w postaci szeregu rekomendacji dla sprzedawców detalicznych, którzy zamierzają wykorzystywać kanał on-line. Z kolei implikacje społeczne odnoszą się do zmian w przyzwyczajeniach zakupowych konsumentów w kierunku zakupów on-line. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
In the era of information and internetisation, with the ongoing internationalisation and globalisation, enterprises depend on keeping in touch with the environment, particularly with customers. The recent years indicate the dynamic growth of sales on the Internet, mainly in the B2C category. In her article, the author presented, based on her own research findings, characteristics of the customer who buys on-line fast moving consumer goods. The main results of the carried out author’s own research refer to the most often chosen assortment in on-line shopping as well as to the factors for which customers decide to buy on the Internet fast moving consumer goods. This material results in practical implications in the form of a number of recommendations for retailers who intend to use the on-line channel. In turn, social implications refer to the changes in consumers’ shopping habits towards online shopping. The article is of the research nature.
RU
В эпоху информации и распространения интернета, при поступающей интернационализации и глобализации, предприятия ставятся в зависимость от поддержания контактов с окружающей средой, в том числе, в особенности, с клиентами. Последние годы указывают динамичный рост продаж в интер- нете, в особенности в категории B2C («бизнес для потребителя»). В статье представили, на основе результатов собственных исследований, характеристику клиента, который покупает в интернете товары повседневного спроса. Основные результаты проведенных собственных исследований относятся к чаще всего избираемому ассортименту в покупках онлайн, а также к факторам, для которых клиенты решаются на покупки в сети интернет товаров повседневного спроса. Материал статьи ведет к практическим импликациям в виде ряда рекомендаций для розничных продавцов, которые намереваются использовать канал онлайн. В свою очередь, социальные импликации относятся к изменениям в закупочных привычках потребителей по направлению покупок онлайн. Статья имеет исследовательский характер.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.197-208,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Marketingu i Logistyki, Wydział Zarządzania, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, ul.Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
Bibliografia
 • Cichoń M. i in. (2013), Biblia e-Biznesu, Helion, Gliwice.
 • Gregor B. (2002) e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź.
 • Jaciow M., Wolny R., Stolecka-Makowska A. (2013), E-konsument w Europie. Komparatywna analiza zachowań, Helion, Gliwice.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice.
 • Kaznowski D. (2007), Nowy marketing w Internecie, Difin, Warszawa.
 • Kolasińska-Morawska K. (2012), E - konsument stymulatorem zmian w procesach dystrybucji realizowanych przez sieciowe przedsiębiorstwa detaliczne w obszarze logistyki, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XIII, zeszyt 16, SAN, Łódź.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2002), Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Poznań.
 • Pałasz L. (2004), Organizacja i ekonomika handlu wewnętrznego, IGiR, Szczecin.
 • Sławińska M. (2008), Kompendium wiedzy o handlu, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa.
 • Solomon M., Bamossy G., Askegaar S. (1999), Consumer Behavior. A European Perspective, Prentice Hall Europe, Paris.
 • Szapiro T. (1999), Internet-nowa strategia firmy, Difin, Warszawa.
 • Raport E-nnovation Programme Committee 2012.
 • Raport PMR 2012.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. (2013), GUS, Urząd Statystyczny w Szczecinie, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce-2013.pdf [dostęp: 01.03.2014].
 • Współczynnik skolaryzacji - szkolnictwo wyższe, GUS, http://www.studenckamarka.pl/serwis.php?s=73&pok=1922 [dostęp 01.04.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a22e876c-642c-412a-b961-323e1fc2bbc8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.