PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 08 | 2 |
Tytuł artykułu

Productivity of capital flow on commodity farms in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Produktywność strumienia kapitału w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
The aim of the study is to assess changes in the productivity of the total, average and marginal medium flow of capital in commodity farms in Poland on the example of the years 2004, 2005, i.e. during the first years of accession to the European Union, and after five years of membership, i.e. in 2009, taking into account ensuring a level of productivity of resources in accordance with the welfare of the agricultural ecosystems is a priority. The development was made on the basis of empirical data monitoring unit i.e. Polish FADN. Cobb-Douglas method was used. Using the relationship between the total production of SE131 farm and aggregated factors of production: SE011 labor input and SE270 flow of capital factor productivity was determined variation in the studied years. In studied years it has been shown that the most effective factor in the total production of households was medium flow of capital. The results indicate that the analyzed commodity farms in 2009 compared to 2004 and 2005 increased in the total productivity and decreased in the average and marginal productivity of flow of capital. In the studied years, there has been a reduction in economic efficiency factor of growth capital in commodity farms. This is important, because the productivity of resources in agriculture is an important prerequisite for sustainable development, which is considered the most desirable direction. The analysis has demonstrated the need for the optimal use of factors of production, especially the medium flow of capital. More rational decisions in the management of production factors manifested by an increase in the efficiency of the production process, i.e. maximization of production resulting from the proper allocation of the factors, which in turn causes an increase in the competitiveness of farms. A wide range of bio-economy imposes, to a certain extent, patterns of organization of production in this sector.
PL
Celem opracowania jest ocena zmian produktywności całkowitej, przeciętnej i krańcowej strumienia czynnika kapitału w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce na przykładzie lat 2004, 2005, tj. w pierwszych latach akcesji z Unią Europejską, oraz po pięciu latach członkowstwa tj. w 2009 roku, z uwagi na to, że zapewnienie poziomu produktywności zasobów zgodne z dobrostanem ekosystemów rolniczych staje się obecnie priorytetem. Opracowanie wykonano na podstawie jednostkowych danych empirycznych monitoringu Polskiego FADN. Do badań wykorzystano metodę funkcji produkcji typu Cobb-Douglasa. Wykorzystując zależność pomiędzy produkcją ogółem gospodarstwa rolnego SE131 a zagregowanymi czynnikami produkcji: nakłady pracy ludzkiej SE011 oraz strumień czynnika kapitału SE270 określono zróżnicowanie produktywności w badanych latach. Wykazano, że najbardziej efektywnym czynnikiem wpływającym na produkcję ogółem gospodarstw był strumień czynnika kapitału w badanych latach. Wyniki badań wskazują, że w analizowanych towarowych gospodarstwach rolnych w 2009 roku w porównaniu do 2004 i 2005, nastąpił wzrost produktywności całkowitej a spadek produktywności przeciętnej i krańcowej strumienia czynnika kapitału. W badanych latach nastąpiło obniżenie ekonomicznej efektywności wzrostu czynnika kapitału w towarowych gospodarstwach rolnych. Jest to istotne, gdyż produktywność zasobów w rolnictwie stanowi ważną przesłankę rozwoju zrównoważonego, uznawanego za najbardziej pożądany kierunek rozwoju. Przeprowadzone analizy wskazują na potrzebę optymalnego wykorzystywania czynników produkcji, a zwłaszcza strumienia czynnika kapitału. Bardziej racjonalne decyzje w zakresie gospodarowania czynnikami produkcji przejawiają się zwiększeniem efektywności procesu produkcyjnego, czyli maksymalizacją produkcji wynikającą z właściwej alokacji czynników, co z kolei powoduje wzrost konkurencyjności gospodarstw. Szeroki zakres biogospodarki narzuca w pewnym stopniu wzorce organizacji produkcji w tym sektorze.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
08
Numer
2
Opis fizyczny
p.12-21,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Economics and Management, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka St.13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Department of Economics and Management, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka St.13, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • 1. Czyżewski B.(2012), Produktywność zasobów w rolnictwie w Polsce wobec paradygmatu zrównoważonego rozwoju, Studia Ekonomiczne, nr 2/2012, s. 165-188.
 • 2. European Commission (2009), European Competitiveness Report 2008, Brussels, s. 7.
 • 3. European Commission (2012), Communication on Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe, published on 29 February 2012 (EC 2012).
 • 4. Kołodziejczak A. (2010), Modele rolnictwa a zróżnicowanie przestrzenne sposobów gospodarowania w rolnictwie polskim, Poznań, UAM, s. 146.
 • 5. Niezgoda D. (1986), Ekonomika substytucji w rolnictwie, PWE, Warszawa, s. 59.
 • 6. Niezgoda D. (2009), Efektywność substytucji pracy ludzkiej kapitałem w wysokotowarowych gospodarstwach rolnych, Roczniki Naukowe SERiA, tom XI, z. 1, s. 314-319.
 • 7. Niezgoda D. (2013), Determinanty rozwoju agrobiznesu. Ujęcie ogólne, W: Nauki ekonomiczno-rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 95-108.
 • 8. Studia i analizy statystyczne, Rolnictwo w 2004 roku (2005), Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa, s. 23.
 • 9. Studia i analizy statystyczne, Rolnictwo w 2005 roku (2006), Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa, s. 23.
 • 10. Studia i analizy statystyczne, Rolnictwo w 2009 roku (2010), Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa, s. 21.
 • 11. Viaggi D., Mantino F., Mazzocchi M., Moro D., Stefani G.(2012), From Agricultural to Bio-based Economics? Context, State of the Art and Challenges, Bio-based and Applied Economics 1(1), s. 8 (3-11).
 • 12. Winiarski B. (2006), Polityka gospodarcza, WN PWN, Warszawa, s. 258.
 • 13. Woś A. (1994), Sytuacja ekonomiczno-produkcyjna gospodarstw chłopskich w pierwszym stadium transformacji rynkowej, Wyd. SGH, Warszawa, s. 40-44.
 • 14. Wójcik E. (2005), Uwarunkowania konkurencyjności gospodarstw rolniczych W: D. Niezgoda (red.) Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KEiOA AR Lublin, s. 487-506.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a1ff94cf-99c5-4a25-886c-fce79fdaa9ec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.