PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 66 | 3 |
Tytuł artykułu

The effect of storage temperature of steckling bulbs on seed stalk development and seed yield of shallot (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ temperatury przechowywania cebul wysadkowych na rozwój pędów nasiennych i plon nasion szalotki (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study, conducted in the years 2010– 2012, was to evaluate bolting and seed production of shallot depending on storage temperature of steckling bulbs with different diameters. The present study included 4 cultivars (‘Toto’, ‘Ambition F1’, ‘Bonilla F1’, and ‘Matador F1’) and one local population (‘U’). Bulbs with the following diameters: 20–30 mm, 31–40 mm, 41–50 mm, and 51–60 mm, were stored from the first 10-day period of November (2010 and 2011) until the end of March (2011 and 2012) at a temperature of 0–1 oC, 4–6 oC, and 8–10 oC. After they were planted in the field (the second 10-day period of April), observations of bolting were carried out, while the weight of seed umbels and seed yield were determined only for the cultivar ‘Toto’ and the population ‘U’. The storage temperature of steckling bulbs in the range of 4–6 oC and 8–10 oC was most conducive to bolting, in particular in plants grown from large bulbs with a diameter above 40 mm. In the cultivar ‘Toto’, plants from bulbs with a diameter above 40 mm and stored at a temperature of 4–6 oC were characterized by the highest weight of seed umbels. This had an effect on obtaining the highest seed yield (on average 1604.16-2300.7 g per 100 m2 of area). Shallot plants from the population ‘U’ grown from bulbs with a diameter of 20–30 mm were characterized by a distinctly lower percentage of bolting plants compared to the cultivars studied. For this reason, this population does not promise positive effects in shallot production for seed.
PL
Badania przeprowadzone w latach 20010–2012 miały na celu ocenę rozwoju generatywnego szalotki i wytwarzania nasion w zależności od temperatury przechowywania cebul wysadkowych o różnej średnicy. W badaniach występowały 4 odmiany (‘Toto’, ‘Ambition F1’, ‘Bonilla F1’, ‘Matador F1’) i jedna lokalna populacja (‘U’). Cebule o średnicy: 20–30 mm, 31–40 mm, 41–50 mm i 51–60 mm przechowywano od pierwszej dekady listopada (2010 i 2011) do końca marca (2011 i 2012) w temperaturze 0–1 oC, 4–6 oC i 8–10 oC. Po ich posadzeniu w polu (druga dekada kwietnia) prowadzono obserwacje rozwoju pędów nasiennych, a tylko u odmiany ‘Toto’ i populacji ‘U’ określono masę baldachów nasiennych i plon nasion. Temperatura przechowywania cebul wysadkowych 4–6 oC i 8–10 oC najbardziej sprzyjała rozwojowi pędów generatywnych, zwłaszcza u roślin z cebul dużych o średnicy powyżej 40 mm. U odmiany ‘Toto’ największą masą charakteryzowały się baldachy nasienne roślin z sadzenia cebul powyżej 40 mm średnicy i przechowywanych w temperaturze 4–6 oC. Miało to wpływ na uzyskanie największego plonu nasion (średnio 1604.16–2300.7 g ze 100 m2 powierzchni pola). Szalotka populacji ‘U’ z sadzenia cebul o średnicy 20–30 mm charakteryzowała się zdecydowanie mniejszym udziałem roślin wytwarzających pędy generatywne w porównaniu do odmian. Z tego powodu nie rokuje pozytywnych efektów w produkcji na nasiona.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
66
Numer
3
Opis fizyczny
p.41-48,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants, University of Life Sciences in Lublin, St. Leszczynskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
autor
 • Department of Vegetable Crops and Medicinal Plants, University of Life Sciences in Lublin, St. Leszczynskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
autor
 • Department of Seed Production and Nurseries, University of Life Sciences in Lublin, St. Leszczynskiego 58, 20-068 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Brewster J.L. Onion and other vegetable Alliums. CAB, Int., Wallingford, UK. 1994.
 • Tendaj M., Piusińska-Siedlecka M., Mysiak B. The effect of growing methods on storage losses of shallot bulbs. Allium Improv. Newslet. 2002; 12: 12–14.
 • Brink L., Basuki R.S. Production of true seed shallots in Indonesia. Acta Hort. 2012; 958: 115–120.
 • Getahun D., Zelleke A. Identification of appropriate planting period for shallot (Allium cepa L. var ascalonicum Backer) seed production at Debre Zeit, Ethiopia. Crop Sci. Soc. Ethiopia. 2006; Conf. Addis Abeba, 26–28 April 2004: 169–175.
 • Getahun D., Zelleke A., Derso E., Kiflu E. Storability of shallot cultivars (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer) at Debre Zeit, Ethiopia. Acta Hort. 2003; 604:639–646.
 • Permadi A.H. Growing shallot from true seed – research results and problems. Onion Newslet. Tropics. 1994; 5, 35–38.
 • Pham T.M.P., Isshiki S., Tashiro Y. Comparative study on shallot (Allium cepa L. Aggregatum Group) from Vietnam and the Surrounding Countries. J. Japan. Soc. Hort. Sci.2006; 75 (4): 306–311.
 • Sumami N., Soetiarso T.A. Effect of planting time and seed bulb size on the growth, yield and cost of true shallot seed production. J. Hort. 1996; 8 (2): 1085–1094.
 • Krontal Y., Kamenetsky R., Rabinowitch H.D. Flowering physiology and some vegetative traits of short-day shallot: a comparison with bulb onion. J. Hort. Sci. Biotech. 2000; 75 (1): 35–41.
 • Tabor G. Stüetzel H., Zelleke A. Influence of planting material and duration of bulb vernalisation on bolting of shallot (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer). Hort. Sci. Biotechnol. 2006; 81 (5): 797–802.
 • Cohat J., Chauvin J.E., Le Nard M. Shallot (Allium cepa var. aggregatum) production and breeding in France. Acta Hort. 2001; 555: 221–225.
 • Tendaj M., Mysiak B. Growth characteristic and yield of shallot onion depending on growing method. Annal. Univ. Mariae Curie-Sklodowska, Sect. EEE. Hortic. 2012;22 (2): 23–30.
 • Aoba T. The influence of the storage temperature for onion bulbs on their seed production. J. Hort. Assoc. Japan. 1960; 29: 135–141.
 • Khokhar K.M. Effect of size and storage temperature on bolting, bulbing and seed yield in two onion cultivars. Scientia Hort. 2009; 122(2): 187–194. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2009.05.008.
 • Morozowska M., Hołubowicz R. Effect of bulb size on selected morphological characteristics of seed stalks, seed yield and quality of onion (Allium cepa L.) seeds. Folia Hort. 2009; 21 (1): 27–38.
 • Tabor G. Manipulation of flowering for seed production of shallot (Allium cepa L.var. ascalonicum Backer). Ph. Thesis, Univ. Hannover, Germany. 2004; 78 pp.
 • Tabor G. Stüetzel H., Zelleke A. Juvenility and bolting in shallot (Allium cepa L. var. ascalonicum Backer). J. Hort. Sci. Biotechnol. 2005; 80 (6): 751–759.
 • De Mille B., Vest G. The effect of temperature and light during bulb storage on traits related to onion seed production. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 1976; 101 (1): 52–53.
 • Hesse P.S., Vest G., Honma S. The effect of 4 storage treatments on seed yield components of 3 onion inbreds. Scientia Hort.1979; 11 (3): 207–215. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4238(79)90001-3
 • Khokhar K. M., Hadley P., Pearson S. 2007. Effect of cold temperature durations of onion sets in store on the incidence of bolting, bulbing and seed yield. Scientia Hort. 2007; 112 (1):16–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.scienta.2006.12.038
 • Woyke H. Mańczak M. Number of seed-stalks and the seed yield of several bred and local onion varieties as affected by the temperature in which the bulbs had been stored. Bull. Veg. Crops Res. Work. 1965; 8: 239–262.
 • Tendaj M. The influence of different storage conditions of onion sets on the yield and bolting. Veg. Crops. Res. Work. 1989; 34: 229–241.
 • Kowithayakom L., Techawongstien S., Butsarakul S., Supa L. Effect of planting date and bulb vernalization on flowering, seed yield and quality of shallot. Khon Kaen Agric. J. 2003; 31 (2):90–99.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a176b5cc-1eb3-46f5-ad77-86e360ca8830
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.