PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 | 1 |
Tytuł artykułu

Możliwości wykorzystania metylowych estrów lniankowych i gorczycowych oraz ich mieszanin z olejem napędowym jako paliw do silników o zapłonie samoczynnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Possibilities of the use of camelina and mustard methyl esters and their mixtures with diesel as a fuel for compression ignition engines
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
1
Opis fizyczny
http://www.npt.up-poznan.net/pub/art_9_5.pdf
Twórcy
 • Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Słoneczna 46 A, 10-710 Olsztyn
autor
 • Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Słoneczna 46 A, 10-710 Olsztyn
 • Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Słoneczna 46 A, 10-710 Olsztyn
autor
 • Katedra Przetwórstwa i Surowców Roślinnych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
autor
 • Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Słoneczna 46 A, 10-710 Olsztyn
autor
 • Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Słoneczna 46 A, 10-710 Olsztyn
Bibliografia
 • Ackman, R. G. (1991). Application of thin-layer chromatography to lipid separation: neutral lipids. Chapter 3. W: E. G. Perkins (red.), Analyses of fats, oils and derivatives (s. 60-82). Champaign, Illinois: AOCS Press.
 • Biernat, K. (2007). Techniczne i środowiskowe uwarunkowania wykorzystania biomasy do celów energetycznych. Ochr. Środ. Zasob. Nat., 33, 9-16.
 • Bocheński, C. I. (2003). Biodiesel - paliwo rolnicze. Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Bocheński, C. I., Bocheńska, A. (2005). Badania mieszaniny oleju napędowego z estrami metylowymi oleju rzepakowego. Motrol, 7, 24-34.
 • Buczek, B., Czepirski, L. (2004). Applicability of used rapeseed oil for production of biodiesel. Int. News Fats Oils Relat. Mater., 15, 3, 186-188.
 • Ciach, R. (2013). Koncepcje zmian w gospodarce Niemiec. Czysta Energia, 147, 11, 24-26.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. (Tekst mający znaczenie dla EOG). (2009). Dz.U., L, 140, 16-22.
 • Jakóbiec, J., Ambrozik, A. (2008). Wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego jako paliwa silnikowego. Inż. Roln., 107, 9, 107-115.
 • Jankowski, K., Budzyński, W. (2003). Energy potential of oilseed crops. Electr. J. Pol. Agric. Univ. Ser. Agron., 6, 2, #3. Pozyskano z: www.ejpau.media.pl/volume6/issue2/agronomy/art--03.html
 • Kaczmarek, S., Krawczyk, R. (2007). Przydatność herbicydów w zwalczaniu chwastów w lniance ozimej. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl., 47, 3, 129-132.
 • Kotowski, W. (2004). Z przepracowanych tłuszczów. Agroenergetyka, 3, 9.
 • Lauterwasser, F. (2009). Development of high performance heavy duty engine oils. Chevron Oronite LLC.
 • Olesiak, S., Stępień, Z. (2008). Zagadnienia smarności ciekłych paliw silnikowych. Czas. Tech. Mech., 105, 7, 251-263.
 • Orliński, P., Wojs, M. K., Orliński, S. (2013). The effect of diesel fuel mixture and camelina oil ester on the process of fuel injection in traction engine. J. KONES Powertrain Transp., 20, 1, 255-261.
 • Piętak, A., Duda, K., Chraplewska, N., Ambrosewicz, M., Struś, M. (2013). The properties of mixtures of FAEE, diesel and ethanol used to power CI engines. J. KONES Powertrain Transp., 20, 4, 341-347.
 • PN-EN 116. (2001). Oleje napędowe i oleje opałowe lekkie. Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtru. Warszawa: PKN.
 • PN-EN 590. (2009). Paliwa do pojazdów samochodowych. Oleje napędowe. Wymagania i metody badań. Warszawa: PKN.
 • PN-EN 12662. (2009). Ciekłe przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w średnich destylatach. Warszawa: PKN.
 • PN-EN 14104. (2004). Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME). Oznaczanie liczby kwasowej. Warszawa: PKN.
 • PN-EN 14112. (2004). Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME). Oznaczanie stabilności oksydacyjnej (test przyspieszonego utleniania). Warszawa: PKN.
 • PN-EN 14214. (2012). Paliwa do pojazdów samochodowych. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do silników o zapłonie samoczynnym (Diesla). Wymagania i metody badań. Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 662. (2001). Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych. Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 3104. (2004). Przetwory naftowe. Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste. Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej. Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 3675. (2004). Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe. Laboratoryjne oznaczanie gęstości. Metoda z areometrem. Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 3679. (2007). Oznaczanie temperatury zapłonu. Szybka metoda równowagowa w tyglu zamkniętym. Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 5508. (1996). Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej. Warszawa: PKN.
 • PN-EN ISO 20884. (2012). Przetwory naftowe. Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych. Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali. Warszawa: PKN.
 • PN-ISO 660. (1998). Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości. Warszawa: PKN.
 • Ramos, M. J., Fernandez, C. M., Casas, A., Rodriguez, L., Pérez, Á. (2009). Influence of fatty acid composition of raw materials on biodiesel properties. Bioresour. Technol., 100, 261-268.
 • Rosiak, E. (2012). Rynek oleistych w Polsce. Produkcja rzepaku. Anal. Rynk. Rynek rzepaku, stan i perspektywy, 41.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych. (2009). Dz.U., 18, poz. 98.
 • Sacha, D. (2010). Zawartość zanieczyszczeń stałych w paliwach do silników Diesla, w aspekcie wymagań stawianych przez Światową Kartę Paliw. Nafta-Gaz, 66, 4, 302-306.
 • Skrzyńska, E., Wilk, A. (2011). Porównanie właściwości estrów otrzymanych z niskocząstecz-kowych alkoholi oraz oleju rzepakowego. Czas. Tech. Mech., 108, 10, 253-267.
 • Świtalska, K., Pawlak, S. (2014). D 4.14. Strategia popularyzacji biomasy. Poznań: Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią.
 • Tańska, M., Rotkiewicz, D., Ambrosewicz-Walacik, M. (2013a). Effect of industrial conditions of heat treatment of rape, mustard, flax and camelina seeds on the quality of oils intended for biodiesel production. Pol. J. Nat. Sci., 28, 4, 449-462.
 • Tańska, M., Rotkiewicz, D., Ambrosewicz-Walacik, M. (2013b). Wpływ warunków ogrzewania nasion lnu i lnianki na jakość olejów przeznaczonych do produkcji biodiesla. Nauka Przyr. Technol., 7, 4, #57.
 • Ustawa z dnia 27 maja 2011 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw. (2011). Dz.U., 153, poz. 902.
 • Wolszczak, J., Jakubiec, J. (2010). Właściwości fizykochemiczne i użytkowe biopaliw B50 skomponowanych w wersji letniej i zimowej przeznaczonych do zasilania pojazdów rolniczych. Inż. Roln., 123, 5, 299-309.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a11d69c7-b8ff-4a33-bdd0-d05dd94aec33
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.