PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/III |

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty procesu aktualizacji klasyfikacji gruntów na obszarach objętych pracami scaleniowymi w świetle nowych przepisów prawnych

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Selected aspects of the process of updating the classification of land on consolidation of land areas of work in light of the new legislation

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Postępowanie scaleniowe jest procesem wieloetapowym, a co za tym idzie długotrwałym. Osiągnięcie zamierzonego celu, uwarunkowane jest w dużej mierze aktualnością materiałów źródłowych, w tym mapy klasyfikacji gruntów. Obowiązujące od listopada 2012 roku nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji gruntów, jednoznacznie wskazuje na konieczność aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w ramach procesu scalenia. Niniejszy artykuł wskazuje na podobieństwa i różnice w przypadku obu postępowań, wskazuje także na zagrożenia, które mogą być przyczyną opóźnień w realizacji scaleń. Dodatkowo autorzy podkreślają wpływ klasyfikacji gruntów na prawidłowość ustalenia szacunku gruntów oraz inne pozytywne aspekty klasyfikacji gruntów dla poszczególnych szczebli administracji samorządowej: starostw, gmin, oraz dla obywateli.
EN
Land consolidation proceeding is a many stage of proceedings and long-lasting. Achievement the intended purpose is conditional largely timeliness of source materials, including maps of land classification. Effective from November 2012 a new regulation on the classification of land, clearly indicates necessity to update the soil science classification of land in the process of land consolidation. This article points out the similarities and differences in both proceedings, also points to the risks that may cause delays in the land consolidation. In addition, the authors emphasize the impact of land use classification to determine proper esteem of land and other positive aspects of the classification of land for various levels of local government: the local government, communities, and for citizens.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.179-188,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253a, 30-149 Kraków
 • Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul.Gazowa 15, 31-060 Kraków

Bibliografia

 • Dudzińska, M., (2010) Czynniki determinujące wartość rynkową gruntu rolnego i wartość gruntu w postępowaniu scaleniowym; Acta Scientiarum Polonorum.,Administratio Locorum 9(4) 2010, 19–28.
 • Informacja na temat realizacji PROW 2007-2013, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 15.06.2012r., s. 33.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedażynieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów(Dz. U. z 18 maja 2012r., poz. 540).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 1956r. w sprawie klasyfikacji gruntów (Dz. U. Nr 19, poz. 97 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2012r. Poz. 1246).
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003r. Nr 178, poz. 1749 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287).
 • Władziński, W., (2006) Wykorzystanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów i ich szacowanie w postępowaniu scaleniowym; Materiały szkoleniowe IUNG-PIB nr 93/2006, s. 113-123.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-a0b934df-9b0b-4d98-b124-3edd317a1f93
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.