PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | 2 |
Tytuł artykułu

Polityka rozwoju wsi i obszarów wiejskich w latach 2007-2013

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Country and rural areas development policy between 2007 and 2013
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The European Union commences another budget period (2007-2013). This means sig­nificant changes for agriculture and rural areas with respect to the manner and the scope of financing of this sector, which was started in 2003 by the Luxembourg reform. The objective of the article is analysis of the introduced changes and evaluation of their results and potential impact on the Polish agriculture and rural areas. Changes in the organisation of the so-called agricultural funds, their scope and the manner of management bring consequences in the form of necessary changes in national legislation, as well as the institutional system, established in the first half of the current decade. The author analyses the effects of these changes on Polish agriculture and legal and organisational system, as well as potential effects of the available financial funds on trans­formations of the Polish agricultural business and Polish rural areas in the next years.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.23-41,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • Decyzja Rady z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013), (2006/144/WE), (Dz. Urz. UE L 55 z dnia 25 lutego 2006 г.).
 • Decyzja Komisji z 12 września 2006 r. ustalająca podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw człon­kowskich na okres od 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 г., [notyfikowana jak dokument nr C(2006)], (2006/636/WE), (Dz. Urz. UE L 261 z dnia 22 września 2006 г.).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1663/95 z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiające szcze­gółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (Dz. Urz. UE L 158 z 8 lipca 1995 г.).
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczania rachunków EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z dnia 23 czerwca 2006 г.).
 • Rozporządzenie Rady EWG nr 25 z dnia 4 kwietnia 1961 roku w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. WE L 30 z dnia 20 kwietnia 1961 г.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finan­sowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11 sierpnia 2005 г.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej oraz określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/2001, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71, (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z dnia 21 października 2003 г.). Polskim aktem prawnym wprowadzającym płatności bezpośrednie w rolnictwie była Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 г., o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i oddzielnej płatności z tytułu cukru (Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 40 z późn. zra.).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wspar­cia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21 października 2005 г.). Warto w tym miej­scu zwrócić uwagę na niekonsekwencję w wersji polskiej aktów unijnych. O ile bowiem w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1290/2005 mówi się o funduszu „Rolniczym", o tyle w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 o „Rolnym na rzecz Rozwoju".
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 г. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewi­dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76).
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych ryn­ków rolnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-a0453fd9-2719-45ff-82ce-c587f14ca567
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.