PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 56[2] |

Tytuł artykułu

Nutritional value variability of different poultry species meat in the organic production system

Warianty tytułu

PL
Zmienność wartości odżywczej mięsa różnych gatunków drobiu utrzymywanych w ekologicznym systemie produkcji

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Nutritional value variability of different poultry species meat in the organic production system. The aim of the present study was to determine the real nutritional composition for selected quality attributes of breast muscles of different organically-farmed bird species.The study covered four species of poultry – the Broad Breasted White turkey (group T), broiler chickens (group C), Muscovy ducks (Group D), and Zatorska geese (Group G). The animals came from an organic farm in Sukowska Wola (Poland). The number of birds raised on the farm was 80 per each species of poultry. The birds were raised in accordance with the organic farming standard for Poland (Council Regulation (EC) No 834/2007). During the course of the present experiment, the genotype was found to have a significant(P≤0.01; P≤0.05) effect on the dressing percentage and the muscle and giblet content of the carcasses, which was in agreement with findings of other researches. The muscle and giblet contents served as reference values. The average body weight before slaughter was, by species: turkeys (T-11.69kg), chickens (C-2.45kg), ducks (D-2.60kg), and geese (G-6.85kg).The bird species kept in the ecological farm have largely influenced the quality of the pectoral muscle of the poultry. It can be seen that the turkey and chick muscles contained slightly more protein, while less collagen, compared to the group of ducks and geese.
PL
Zmienność wartości odżywczej mięsa różnych gatunków drobiu utrzymywanych w ekologicznym systemie produkcji. Celem badania było określenie rzeczywistego składu odżywczego dla wybranych cech jakości mięśni piersiowych różnych gatunków ptaków pochodzących z gospodarstwa ekologicznego. Badaniem objęto 4 gatunki drobiu tj. indyk biały szerokopierśny (grupa T), kurczęta mięsne (grupa C), kaczki piżmowe (grupa D) i gęsi zatorskie (grupa G). Zwierzęta pochodziły z gospodarstwa ekologicznego w miejscowości Sukowska Wola. Liczebność każdego gatunku drobiu w gospodarstwie wynosiła 80 sztuk. Ptaki utrzymywano zgodnie z polską normą dla gospodarstw ekologicznych (Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007). Zaobserwowano istotny wpływ (P≤0,01; P≤0,05) genotypu na wydajność rzeźną oraz udział mięśni i podrobów w tuszce ptaków. Średnia masa ciała przed ubojem poszczególnych gatunków wynosiła odpowiednio dla indyków (T-11,69kg), kurcząt (C-2,45kg), kaczek (D-2,6kg) i gęsi (G-6,85kg). Genotyp ptaków utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym przeważnie wpłynął w istotny sposób na jakość mięśni piersiowych drobiu. Można zauważyć, że mięśnie piersiowe indyków i kurcząt zawierały nieco więcej białka, natomiast mniej kolagenu, w porównaniu z grupą kaczek i gęsi.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

Opis fizyczny

p.323–336,ref.

Twórcy

autor
 • Faculty of Animal Sciences, Aves Scientific Circle, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland

Bibliografia

 • AMERAH A.M., LENTLE R.G., RAVINDRAN V., 2007: Influence of feed form on gizzard morphology and particle size spectra of duodenal digests in broiler chickens. J. Poult. Sci. 44: 175–181.
 • AOAC, 2005: Official methods of analysis of AOAC International. AOAC International, Gaithersburg, Md.
 • BIELAŃSKI P., 2004: Wpływ rasy i systemów utrzymania na cechy produkcyjne brojlerów króliczych. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab. 18: 5–86.
 • BILAL E. et al. 2013: Improving breast cancer urvival analysis through competition-based multidimensional modeling. PLoS Comput. Biol. 9.
 • BOZ M.A., SARICA M., YAMAK U.S., 2017: Production traits of artificially and naturally hatched geese in intensive and free-range systems- II: slaughter, carcass and meat quality traits. Br. Poult. Sci. 58 (2): 166–176.
 • CASTELLINI C., BASTIANONIB S., GRANAIB C., Dal BOSCOA A., BRUNETTIC M., 2007: Sustainability of poultry production using the emergy approach: Comparison of conventional and organic rearing systems. Agric. Ecosyst. Environ. 120 (2–4): 470– –471.
 • CASTELLINI C., Dal BOSCO A., MUGINI C., BERNARDINI M., 2002b: Performance and behavior of chickens with different growing rate reared according to the organic system. Ital. J. Anim. Sci. 1: 291–300.
 • CASTELLINI C., MUGNAI C., Dal BOSCO A., 2002a: Effect of organic production system on broiler carcass and meat quality. Meat Sci. 60: 219–225.
 • CASTROMÁN G., DEL PUERTO M., RAMOS A., CABRERA M.C., SAADOUN A., 2013: Organic and Conventional Chicken Meat Produced In Uruguay: Colour, pH, Fatty Acids Composition and Oxidative Status. Am. J. Food Nutr. 1 (2): 12–21.
 • CHEN X., JIANG W., TAN H.Z., XU G.F., ZHANG X.B., WEI S., WANG X.Q., 2013: Effect of outdoor access on growth performance, carcass composition, and meat characteristics of broiler chickens. Poult. Sci. 92: 435–443.
 • CRANDALL P.G., SEIDEMAN S., RICKE A.C., O’BRYAN C.A., FANATICO A.F., RAINEY R., 2009: Organic poultry: Consumer perceptions, opportunities, and regulatory issues. J. Appl. Poult. Res. 18: 795–803.
 • CULIOLI J., TOURAILLE C., BORDES P., GIRARD J. P., 1990: Carcass and meat characteristic of “Label Farmier” chickens. Arch. Geflügelk. 53: 237–245.
 • DOU T.C., SHI S.R., SUN H.J., WANG K.H., 2009: Growth rate, carcass traits and meat quality of slow-growing chicken grown according to three raising systems. Anim. Sci. Pap. Rep. 27 (4): 361–369.
 • DOMAGALSKA J., BUCZKOWSKA M., 2015: Organic farming – opportunities and perspectives. Probl. Hig. Epidemiol. 96 (2): 370–376.
 • FANATICO A., 2007: Poultry house management for alternative production. ATTRA publication. NCAT 1–16.
 • FANATICO A.C., OWENS C.M., EMMERT J.L., 2009: Organic Poultry Production in the U.S.: Broilers. J. Appl. Poult. Res. 18: 355–366.
 • FANATICO A.C., PILLAI P.B., HESTER P.Y., FALCONE C., MENCH J.A., OWENS C.M., EMMERT J.L., 2008: Performance, livability and carcass yield of slow- and fast-growing chicken genotype fed low-nutrient or standard diets and raised indoors or with outdoor access. Poult. Sci. 87: 1012–1021.
 • FARGHLY M.F., MAHROSE K.H.M., 2017: The response of growing native turkeys to different feed colour and forms. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr. 1–8.
 • FUJIMURA S., MURAMOTO T., KATSUKAWA M., HATANO T., ISHIBASHI T., 1994: Chemical analysis and sensory evaluation of free amino acids and 5’-inosinic acid in meat of Hinai- dori, Japanese native chicken-Comparison with broilers and layer pullets. J. Anim. Sci. Technol. 65: 610–618.
 • GORNOWICZ W., 2009: Ocena jakości mięsa kurcząt brojlerów i jaj oraz analiza efektywności ich pozyskiwania w aspekcie rolnictwa ekologicznego. Sprawozdanie z prowadzenia w 2009 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego. Instytut Zootechniki PIB, Kraków.
 • GRAU R., HAMM G., 1953: Eine enfache Methode zur Bestimmung der Wasserbindung im Muskel. Naturwissenschaften. 40: 29–30.
 • HABIG C.H., SPINDLER B., BAYERBACH M., KEMPER N., 2017: Evaluation of footpad health on live weight in two lines of turkey hens kept under organic husbandry conditions in Germany. Berl. Munch. Tierarztl. Wochenschr. 130 (5–6): 250–257.
 • HASHIM I.B., HUSSEIN A.S., AFIFI H.S., 2013: Quality of breast and thigh meets when broilers are fed rations containing graded levels of sugar syrup. Poult. Sci. 92: 2195–2200.
 • HORSTED K., ALLESEN-HOM B.H., HERMANSEN J.E., 2010: The effect of bread and feed-type on the sensory profile of breast meat in male broilers reared in an organic free-range system. Br. Poult. Sci. 51 (4): 515–524.
 • HRNCAR C., WEIS J., PIETRICOVA L., BUJKO J., 2014: Effect of housing system, slaughter age and sex on slaughter and carcass parameters of broiler ducks. J. Anim. Sci. Biotechnol. 47 (2): 254–257.
 • JANKOWSKI J., ZDUŃCZYK Z., MIKUL - SKI D., JUŚKIEWICZ J., POMIANOWSKI J.F., ZDUŃCZYK P., 2017: Fatty acid profile, oxidative stability and sensory quality of breast meat from turkeys fed diets with graded levels of flaxseed oil for different periods of time. Anim. Prod. Sci. doi 10,1071/ANI6319.
 • KAPKOWSKA E., GUMUŁKA M., RABSZTYN A., POŁTOWICZ K., ANDRES K., 2011: Comparative on fattening results of Zatorska and White Kołuda Geese. Ann. Anim. Sci. 11 (2): 207–217.
 • KAUFFMAN R.G., 2001: Meat Composition. In: Meat Science and Applications. Y.H. Hui, Y.H. Hui, W.K. Nip (Eds). Marcel Dekker, USA: 1–11.
 • KEETON J.T., EDDY S., 2004: Chemical and physical characteristics of meat. Chemical composition. In: Encyclopedia of Meat Sciences. Elsevier Academic Press, Oxford: 210–218.
 • KIRKPINAR F., BOZKURT M., ERKER R., 2001: The effects of dietary dried alfalfa meal on skin pigmentation and performance of broiler. Proc. XV Eur. Symp. Quality Poultry Meat, 9–12 Oct., Turkey: 199–204.
 • KIRMIZIBAYRAK T., ÖNK K., EKIZ B., YALÇINTAN H., YILMAZ A., YAZICI K., ALTINEL A., 2011: Efects of Age and Sex on Meat Quality of Turkish Native Geese Raised Under A Free-Range System. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 17 (5): 817–823. Nutritional value variability... 335
 • KJÆRUP R.B., JUUL-MADSEN H.R., NORUP L.R., SØRENSENB P., DALGAARD T.S., 2017: Comparison of growth performance and immune parameters of three commercial chicken lines used in organic production. Vet. Immunol. Immunopathol. 187: 69–79.
 • KRALIK G., KRALIK Z., 2017: Poultry products enriched with nutricines have beneficial effects on human health. Med. Glas. 14 (1): 1–7.
 • KÜÇÜKYILMAZ K., BOZKURT M., ÇATLI A.U., HERKEN E.N., ÇINAR M., BINTAŞ E., 2012: Chemical composition, fatty acid profile and colour of broiler meat as affected by organic and conventional rearing systems. S. Afr. J. Anim. Sci. 42 (4): 360–368.
 • LEE S., SOO KIM D., RAE SONG Y., RAE KIM H., JOO KWON H., KIAN B., KANG C.W., KIM H.K., 2013: Comparison of Meat Characteristics between Korean Native Duck and Imported Commercial Duck Raised under Identical Rearing and Feeding Condition. Korean J. Food Sci. An. 33 (1): 89–95.
 • LENTLE R.G., REYNOLDS G., De LOUBENS C., HULLS C., JANSSEN P.W.M., RAVINDRAN V., 2013: Spatiotemporal mapping of muscular activity of the gizzard of the chicken (Gallus domesticus). Poult. Sci. 92: 483–491.
 • LEWIS P.D., PERRY G.C., FARMER L.J., PATTERSON R.L.S., 1997: Responses of the genotypes of chickens to the diets and stocking densities typical of UK and `Label Rouge` systems: I. Performance, behavior and carcass composition. Meat Sci. 45: 501–516.
 • ŁUKASIEWICZ M., MICHALCZUK M., PIETRZAK D., ADAMCZAK L., 2009: Chemical composition and physicochemical properties of meat of Ayam Cemani hens and cocks. Ann. als of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Anim. Sci. 46: 307–313.
 • MAHAMMAD I., FAISAL F., MAJID M., OHAMMAD U., MOHAMMAD ALI S. NIKOLAI P., IGOR P., ALEXY G., ALEXY L., 2017: Free range poultry husbandry and physiochemical quality of meat: a review. Int. J. Res. Ayurveda Pharm. 8 (1): 1–6.
 • MIKULSKI D., CELEJ J., JANKOWSKI J., MAJEWSKA T., MIKULSKA M., 2011: Growth performance, carcass traits and meat quality of slower–growing and fast growing chickens raised with and without outdoor access. Asian-Australas. J. Anim. Sci. 24 (10): 1407–1416.
 • NASPETTI S., ALBERTI F., SOLFANELLI F., 2014: Improving food quality for the organic poultry meat sector: a quality function deployment approach. Proc. 4th ISOFAR Sci. Conf. ‘Building Organic Bridges’. Organic World Congress 13–15 Oct. 2014, Istanbul Turkey (eprint ID 23864).
 • OBLAKOVA M., RIBARSKI S., OBLAKOV N., HRISTAKIEVA P., 2016: Chemical composition and quality of turkey-broiler meat from crosses of layer light (LL) and meat heavy (MH) turkey. Trakia J. Sci. 2: 142–147.
 • OWENS C., FANATICO A., PILLAI P., MEULLENET J., EMMERT J., 2006: Evaluation of alternative genotypes and production systemsfor natural and organic poultry 100 markets in the US. XII European Conference, Verona, Italy, 12–14.09. World’s Poult. Sci. J. 246.
 • QIAO M., FLETCHER D.L., SMITH D.P., NORTHCUTT J.K., 2001: The effect of broiler breast meat color on pH, moisture, water-holding capacity, and emulsification capacity. Poult. Sci. 80: 676–680.
 • PARKHURST C.R., MOUNTNEY G.J., 1988: Anatomy and structure of the fowl. In: Poultry meat and egg production. Chapman & Hall, New York: 17–30.
 • PN-75/A-04018. Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie azotu metodą Kjeldahla i przeliczanie na białko.
 • PN-ISO 2917:2001. Mięso i przetwory mięsne. Pomiar pH. Metoda odwoławcza. POLAK M., 2004: Wartość rzeźna kurcząt brojlerów różniących się pochodzeniem, wiekiem uboju oraz płcią. Zesz. Nauk. Pol. Tow. Zootech. Chów Hod. Drob. 72 (4): 119–127.
 • POŁTOWICZ K., 2000: Wpływ początkowego poziomu pH mięśni piersiowych na wybrane wskaźniki jakości mięsa kurcząt brojlerów należących do trzech genotypów. Rocz. Nauk. Zoot. (Suppl.) 8: 161–165.
 • POŁTOWICZ K., DOKTOR J., 2011: Effect of free-range raising on performance, carcass attributes and meat quality of broiler chickens. Anim. Sci. Pap. Rep. 29 (2): 139–149.
 • POŁTOWICZ K., WĘŻYK S., CYWA-BENKO K. (Eds), 2003: Wykorzystanie rodzimych ras kur w produkcji mięsa bezpiecznego dla zdrowia konsumenta. Zakrzewo. 336 W. Wójcik, M. Łukasiewicz
 • POMYKAŁA D., 2010: Wymogi dobrostanu zwierząt w gospodarstwach ekologicznych. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, Radom. Council Regulation (EC) No 834/2007, Regulations of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91.
 • SARICA M., OCAK N., TURHAN S., KOP C., YAMAK U.S., 2011: Evaluation of meat quality from 3 turkey genotypes reared with or without outdoor access. Poult. Sci. 90: 1.
 • SŁOWIŃSKI M., MROCZEK J., 1997: Wybrane problemy jakości w przetwórstwie mięsa drobiowego. Przem. Spoż. 51 (1): 12–16, 313–1323.
 • SMOLIŃSKA T., KOPEĆ W., 2009: Przetwórstwo mięsa drobiu – podstawy biologiczne i technologiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • VAARST M., ALRØE H.F., 2012: Concepts of animal health and welfare in organic livestock systems. J. Agric. Environ. Ethics. 25: 333–347.
 • WANG D., DENG S., ZHANG M., GENG Z., SUN C., BIAN H., XU W., ZHU Y., LIU F., WU H., 2016: The effect of adenosine 5’-monophosphate (AMP) on tenderness, microstructure and chemical-physical index of duck breast meat. J. Sci. Food Agric. 96 (5): 1467–1473.
 • WANG K.H., SHI S.R., DOU T.C., SUN H.J., 2009: Effect of a free-range system on growth performance, carcass yield, and meat quality of slow-growing chicken. Poult. Sci. 88: 2219–2223.
 • WĘŻYK S., CYWA-BENKO K., MAZANOWSKI A., KSIĄŻKIEWICZ J., KRAWCZYK J. 1998: Metody ochrony przed zagładą rodzimych ras drobiu. Wyniki oceny użytkowej drobiu. IZ PIB, Kraków.
 • ZIOŁECKI J., DORUCHOWSKI W., 1989: Evaluation methods of poultry slaughter value. Poultry Research Center, Poznań.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-9fed514f-d8fc-48a7-a1e3-eafe84c11122
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.