PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 66 | 1 |

Tytuł artykułu

The influence of strip cropping on the state and degree of weed infestation in dent maize (Zea mays L.), common bean (Phaseolus vulgaris L.), and spring barley (Hordeum vulgare L.)

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ uprawy pasowej na stan i stopień zachwaszczenia kukurydzy pastewnej (Zea mays L.) fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris L.) i jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The experiment was conducted in the years 2008–2010 at the Experimental Station of the Faculty of Agricultural Sciences in Zamość, University of Life Sciences in Lublin. The following factors were analysed in the experiment: I. Cultivation method – sole cropping and strip cropping, which consisted in the cultivation of three plants: dent maize, common bean, and spring barley, in adjacent strips with a width of 3.3 m; II. Weed control methods – mechanical and chemical. The subject of the research was weed infestation of the ‘Celio’ variety of dent maize, the ‘Aura’ variety of common bean, and the ‘Start’ variety of spring barley. Weed infestation of the crops was assessed two weeks before harvesting by determining the species composition as well as the number and dry weight of weeds. The dominant weed species in maize, common bean and spring barley were Echinochloa crus-galli, Chenopodium album and Galinsoga parviflora, constituting from 58% to 70% of the total number of weeds. Strip cropping clearly reduced the number of weeds per unit area in all the cultivated species and dry weight of aboveground parts produced by them in common bean and maize crops. The limiting effect of strip cropping on the weed infestation parameters was particularly clear in combination with the mechanical weed control method.
PL
Doświadczenie przeprowadzono w latach 2008–2010 w Stacji Doświadczalnej Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Schemat badań obejmował dwa czynniki: I. Metoda uprawy – siew czysty i uprawa pasowa, polegająca na uprawie w sąsiadujących ze sobą pasach o szerokości 3,3 m trzech roślin: kukurydzy pastewnej, fasoli zwyczajnej i jęczmienia jarego; II. Metody regulacji zachwaszczenia – mechaniczna i chemiczna Przedmiotem badań było zachwaszczenie kukurydzy pastewnej odmiany ‘Celio’, fasoli zwyczajnej odmiany ‘Aura’ i jęczmienia jarego odmiany ‘Start’. Zachwaszczenie roślin określano dwa tygodnie przed zbiorem, metodą botaniczno-wagową, określając skład florystyczny i liczebność poszczególnych gatunków chwastów oraz ich powietrznie suchą masę. Gatunkami dominującymi w zachwaszczeniu kukurydzy, fasoli zwyczajnej i jęczmienia jarego były Echinochloa crus-galli, Chenopodium album oraz Galinsoga parviflora stanowiące od 58% do 70% ogólnej liczby chwastów. Uprawa pasowa wyraźnie zmniejszała liczbę chwastów na jednostce powierzchni we wszystkich uprawianych gatunkach oraz wytworzoną przez nie sucha masę części nadziemnych w zasiewach fasoli zwyczajnej i kukurydzy pastewnej. Ograniczający wpływ uprawy pasowej na wskaźniki zachwaszczenia był szczególnie wyraźny w połączeniu z mechaniczną metodą regulacji zachwaszczenia.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

66

Numer

1

Opis fizyczny

p.135-148,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Faculty of Agricultural Sciences in Zamosc, University of Life Sciences in Lublin, Szczebrzeska 102, 22-400 Zamosc, Poland

Bibliografia

 • Abdin O.A., Zhou X.M., Cloutier D., Coulman D.C., Faris M.A., Smith D.L. 2000. Cover crops and interrow tillage for weed control in short season maize (Zea mays). Eur. J. Agron. 12: 93–102. http://dx.doi.org/10.1016/S1161-0301(99)00049-0
 • Bosnic A.C., Swanton C.J. 1997. Influence of barnyardgrass (Echinochloa crus-galli) time of emergence and density on corn (Zea mays L.). Weed Sci. 45: 276–282.
 • Burczyk P. 2003. Zalety upraw pasowych z wsiewką roślin motylkowatych a możliwość ograniczania strat azotu. / Advantages of strip intercropping system with legumes and possibilities to reduce nitrate losses. Post. Nauk Rol. 2: 16–21. (in Polish).
 • Carruthers K.Fe.Q., Cloutier D., Smith D.L. 1998. Intercropping corn with soybean, lupine and forages: weed control by intercropping combined with inter-row cultivation. Eur. J. Agron. 8: 225–238.
 • Chauhan B.S., Johnson D.E. 2010. Implications of narrow crop row spacing and delayed Echinochloa colona and Echinochloa crus-galli emergence for weed growth and crop yield loss in aerobic rice. Field Crop Res. 117: 177–182. http://dx.doi.org/10.1016/j.fcr.2010.02.014
 • Chmielowiec P., Borowy A. 2004. Ocena działania bentazonu i metolachloru w uprawie fasoli zwykłej (Phaseolus vulgaris L.) ‘BONA’. / Evaluation of the effect of bentazon and metolachlor in common bean (Phaseolus vulgaris L.) ‘BONA’ crops. Act. Sci. Pol., Hortorum Cultus 3(1): 75–87. (in Polish).
 • Ghaffarzadeh M., Garcia-Prechac F., Cruse R.M., Harbur M.M. 1998. Fertilizer and soil nitrogen use by corn and border crops in strip intercropping system. Agron. J. 90: 758–762. http://dx.doi.org/10.2134/agronj1998.00021962009000060007x
 • Głowacka A. 2007. Wpływ współrzędnej uprawy pasowej na zachwaszczenie kukurydzy pastewnej. / The effect of strip intercropping system on weed infestation in maize. Acta Agrophys. 10(3): 573–582. (in Polish).
 • Głowacka A. 2008. Wpływ współrzędnej uprawy pasowej na wielkość i strukturę plonu kukurydzy pastewnej. / The effect of strip cropping on dimension and structure of maize field cultivated for silage. Fragm. Agron. 25(3): 52–60. (in Polish).
 • Głowacka A. 2010. Changes in weed infestation of common bean (Phaseolus vulgaris L.) under conditions of strip intercropping and different weed control methods. Acta Agrobot. 63 (2): 171–178.
 • Głowacka A. 2011. Dominant weeds in maize cultivation and their competitiveness under conditions of various methods of weed control. Acta Agrobot. 64 (2): 27–34.
 • Gołębiowska H. 2006. Wpływ wieloletniej uprawy kukurydzy na ziarno na występowanie chwastów. / Influence of grain maize monoculture on weed infestation Pam. Puł. 142: 127–136. (in Polish).
 • Hekmat S., Shropshire Ch., Soltani N., Sikkema P.H. 2007. Responses of dry beans (Phaseolus vulgaris L.) to sulfentrazone. Crop Protect. 26: 525–529.
 • Jurik T.W., Van K. 2004. Microenvironment of corn-soybean-oat strip intercrop system. Field Crop Res. 90: 335–349. http://dx.doi.org/10.1016/j.cropro.2006.05.002
 • Kaczorowska T. 1962. Opady w Polsce w przekroju wieloletnim. / Rainfall in Poland in a long term. PAN, Inst. Geografii. Prace Geograf. 33: ss. 112. (in Polish).
 • Kostrzewska M.K., Wanic M. 2005. Zbiorowiska chwastów jęczmienia jarego w zależności od stanowiska w płodozmianie. / Communities of spring barley weeds depending on its place in the rotation system. Fragm. Agron. 2: 90–96. (in Polish).
 • Lesoing G.W., Francis C.A. 1999. Strip intercropping effect on yield and yield components of corn, grain sorghum and soybean. Agron. J. 91: 807–813. http://dx.doi.org/10.2134/agronj1999.915807x
 • Leszczyńska D., Cacak-Pietrzak G. 2006. Wpływ obecności owsa (formy oplewionej i nieoplewionej) na cechy plonotwórcze jęczmienia w zasiewie mieszanym. / The effect of the presence of oat (hulled and naked form) on yielding parameters of barley in a mixed stand. Prog. Plant Protect./Post. Ochr. Roś. 46 (2): 19–23. (in Polish).
 • Liebman M., Dyck E. 1993. Crop rotation and intercropping for weed management. Ecol. App. 3: 92–122. http://dx.doi.org/10.2307/1941795
 • Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. „Flowering plants and pterdophytes of Poland. A check list” Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN Kraków.
 • Raffaelli M., Barberi P., Peruzzi A., Ginanni M. 2005. Mechanical weed control in maize: Evaluation of weed harrowing and hoening systems. Agricol. Medit. 135: 33–43.
 • Rao A.N., Johnson D.E., Sivaprasad B., Ladha J.K., Mortimer A.M. 2007. Weed management in direct-seeded rice. Adv. Agron. 93: 153–255.
 • Rogobete G., Grozav A. 2011. Methods for assessment of soil erosion. Res. J. Agric. Sci. 43: 174–179.
 • Sekutowski T., Rola H. 2010. Wpływ monokultury i systemu uprawy roli oraz ochrony herbicydowej na agrofitocenozę kukurydzy. / Determination of monoculture, tillage system and herbicide application on maize agrophytocenosis. Fragm. Agronom. 27(1): 128–140. (in Polish).
 • Smith R.J., Hanckok N.H., Ruffini J.L. 1991. Strip cropping – development of guidelines for the selection of strip spacing. Agric. Water Manag. 20: 1–16. http://dx.doi.org/10.1016/0378-3774(91)90031-D
 • Stuczyński T., Demidowicz G., Deputat T., Górski T., Krasowicz S., Kuś J. 2000. Adaptation scenarious of agriculture in Poland to future climate changes. Environ. Monitor. Assess. 61: 133–144.
 • Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Lepiarczyk A. 2000. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. / The effect of crop rotation, soil tillage and herbicides on the biodiversity of weeds. Acta Agr. et Silv. 34: 127–130. (in Polish).
 • Woźniak A. 2004. Następczy wpływ jęczmienia jarego uprawianego w zmianowaniu i monokulturze na zachwaszczenie pszenicy ozimej. / Residual effect of spring barley cultivated in crop rotation and in monoculture on weed infestation of winter wheat. Annales UMCS, sec. E, 3: 1029–1036. (in Polish).
 • Wnuk Z., Ziaja M. 2010. Galinsoga sp. w zbiorowiskach segetalnych pasma przedborsko-małogoskiego. / Galinsoga sp. in segetal communities of the Range Przedborsko-Małogoskie. Fragm. Agron. 27(3): 159–166. (in Polish).
 • Zhang F., Li L. 2003. Using competitive and facilitative interactions in intercropping systems enhances crop productivity and nutrient-use efficiency. Plant Soil, 248: 305–312. http://dx.doi.org/10.1023/A:1022352229863

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-9f9489ef-64fd-4030-aa1c-8a28f0952d5c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.