PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 6 |
Tytuł artykułu

Znaczenie recyrkulacji fermentującego substratu między komorą główną i pofermentacyjną biogazowni rolniczej w odniesieniu do wybranych parametrów kontrolnych procesu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The importance of fermenting pulp recyrculation between main chamber and afterfermentation chamber in relation to certain parameters of control
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań w zakresie kontroli procesu fermentacji metanowej. Celem badań była próba zwiększenia produkcji biogazu w komorze pofermentacyjnej poprzez inicjowanie następczego systemu przetłaczania fermentującej pulpy. Modyfikacja parametru HRT (hydraulicznego czasu retencji) komory głównej do poziomu 24 zainicjowała zwiększenie zawartości materii suchej i materii organicznej w komorze pofermentacyjnej. Test przeprowadzono w zakresie 14 cykli dobowych. Zanotowano zwiększenie produkcji biogazu w komorze pofermentacyjnej do poziomu 48 Nm ·h Wzrost wartości parametru stężenia lotnych kwasów tłuszczowych do zasadowości (FOS/TAC) wskazał na pozytywną reakcję złoża bakteryjnego w zakresie przetwarzania substancji pokarmowych. Uzyskano potwierdzenie, iż możliwa jest intensyfikacja wytwarzania biogazu w komorze pofermentacyjnej w warunkach ograniczeń technologicznych.
EN
The article presents the results of research on methane fermentation process control. The aim of this study was to increase the production of biogas in afterfermentation (digestate) chamber by initiating subsequent pumping system fermenting pulp. Modification of the parameter HRT (hydraulic retention time) in the main chamber to 24 initiated increasing in the content of dry matter and organic matter in the digestion chamber. Test were carried out in 14-day cycles. It has been reported an increase in the production of biogas digestate in the chamber to a level of 48 Nm ·h . The increase in the value of the parameter concentration of volatile fatty acids to alkalinity (VFA / AOC) pointed to the positive response of bacterial deposits in the processing of nutrients. Confirmation has been obtained that it is possible to intensify production of biogas digestate in the chamber under conditions of technological limitations.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
6
Opis fizyczny
s.10-12,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • [1] Adamski M., Dach J., Pilarski K., Kowalik I., Wachowiak P. 2009: The Efficiency of Biogas Production from Maize Silage andCellulose Waste Mixed with Slurry or Distillery Stillage. XXXIIICIOSTA CIGR V Conference 2009, Reggio Calabria “Technologyand management to ensure sustainable agriculture, agro-systems,forestry and safety” 17-19 June 2009: 1053-1057.
 • [2] Braun R.: “Biogas - Methangärung organischer Abfallstoffe; Springer Verlag,Wien, 1982.
 • [3] DIN 38414 S 8. Niemiecka znormalizowana metoda badań wody, ścieków i osadów. Osady i sedymenty (grupa S). Określeniecharakterystyki fermentacji (S. 8). DIN Deutches Institut fürNormung e.V., Berlin, 2012.
 • [4] Eder B., Schulz H.: Biogas Praxis. Grundlagen, Planung, Anlagenbau, Beispiele, Wirtschaftlichkeit. Verlag Ökobuch Magnum, 2007: 238 pp.
 • [5] Gelegenisa J., Georgakakish D., Angelidakic I., Mavris V.: Optimization of biogas production by co-digesting whey withdiluted poultry manure. Renewable Energy, 2007, Vol. 32,2147-2160.
 • [6] Jędrczak A.: Biologiczne przetwarzanie odpadów. Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa, 2007.
 • [7] KTBL-Heft 84 2009: Schwachstellen an Biogasanlagen verstehen und vermeiden. Kuratorium für Technik und Bauwesen in derLandwirtschaft e.V. (KTBL), Darmstadt, Druckerei Lokay,Reinheim, 56 pp.
 • [8] Myczko A., Myczko R., Kołodziejczyk T., Golimowska R., Lenarczyk J., Janas Z., Kliber A., Karłowski J., Dolska M.: Budowa i eksploatacja biogazowni rolniczych.Warszawa-Poznań, 2011.
 • [9] Pilarski K., Adamski M.: Perspektywy wytwarzania biogazu przy uwzględnieniu mechanizmów reakcji w zakresie analizy ilościoweji jakościowej procesów fermentacji. Journal of Research andApplications in Agricultural Engineering, 2009,Vol. 54(2), 81-86.
 • [10] Polskie Normy. PN-75/C-04616/01.Wydawnictwo Normalizacyjne. Warszawa. Oznaczanie suchej masy osadu i substancji organicznych. Woda i ścieki. Badania specjalne osadów. Oznaczaniezawartości wody, suchej masy, substancji organicznych i substancjimineralnych w osadach ościekowych.
 • [11] Polskie Normy. PN-90 C-04540/01.Wydawnictwo Normalizacyjne. Warszawa. Woda i ścieki. Badania pH, kwasowości i zasadowości.Oznaczanie pH wód i ścieków o przewodności elektrolitycznejwłaściwej 10 μS/cm i powyżej metodą elektrometryczną.
 • [12] Polskie Normy. PN-75/C-04616/04. Wydawnictwo Normalizacyjne. Warszawa. Oznaczenie lotnych kwasów tłuszczowych.
 • [13] Polskie Normy. PN-74/C-04540/00. Wydawnictwo Normalizacyjne. Warszawa. Oznaczenie zasadowości.
 • [14] Schattauer A., Weiland P.: Biogaz- produkcja i wykorzystanie. Institut für Energetik und Umwelt, GmbH, 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9f6581b7-5107-40dc-bf6f-a5947afeca17
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.