PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 14 | 6 |

Tytuł artykułu

The integration in the Polish grain supply chain: a critical analysis

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Integracja w polskim łańcuchu dostaw zbóż: krytyczna analiza

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The article presents the structure and organization of selected stages of the Polish grain supply chain. The analysis was conducted for three stages of the supply chain, namely: the production, purchase and trade as well as processing. The critical assessment of the chain integration was conducted using the modified SWOT analysis identifying the weaknesses and threats of Polish grain supply chain. The main weakness of the analyzed chain is a low level of integration and weak formal relationships with recipients of raw materials. Another weakness of the first stage of the chain is the strongly fragmented production of cereals. A decline in demand for grain products may be a threat for grain flow channels. A danger affecting the supply volume is an increase in production input prices (fertilizers), while the domestic demand for raw materials may be limited due to an increase of competition from Ukraine and Russia.
PL
Celem naukowym podjętym w artykule było przedstawienie struktury i organizacji wybranych ogniw polskiego łańcucha dostaw zbóż. Analiza została przeprowadzona dla trzech ogniw łańcucha dostaw, a mianowicie: produkcji, skupu i handlu oraz przetwórstwa. W ramach krytycznej oceny integracji w łańcuchu dostaw przeprowadzono zmodyfikowaną analizę SWOT, w ramach której zidentyfikowano słabe strony i zagrożenia dla polskiego łańcucha dostaw zbóż. Główną słabością analizowanego łańcucha jest niski poziom integracji i słabe formalne powiązania z odbiorcami surowców. Kolejny słaby aspekt to silnie rozdrobniona produkcja zbóż. Zagrożeniem dla kanałów przepływu ziarna może być zmniejszenie popytu na produkty zbożowe. Innym zagrożeniem wpływającym na wielkość podaży jest wzrost cen środków produkcji (nawozów), natomiast popyt na surowce może być ograniczony przez wzrost konkurencji ze strony Ukrainy i Rosji.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

14

Numer

6

Opis fizyczny

p.99-103,fig.,ref.

Twórcy

 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Nowoursynowska Str. 166, 02-787 Warsaw, Poland
autor

Bibliografia

 • ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 2008: [www.arimr.gov.pl/index.php?id=38&id1=0&id2=1, date of reading], accessed January 2011.
 • ARR – Agencja Rynku Rolnego 2008: Rynek zbóż w Polsce. [www.bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1564&TabOrgID=1683&LangId=0&AnnouncementId=10153&ModulePo- sitionId=2199, date of reading], accessed January 2011.
 • Bezat A. 2008: Polish farms in the light of quality requirements. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture, vol. 3(18), 7-13.
 • Cooper M.C., Ellram I.M. 1993: Characteristics of supply chain management and the implications for purchasing and logistics strategy. The International Journal of Logistics Management, 4(2), 13-24.
 • Davis T. 1993: Effective supply chain management. Sloan Management Review, Summer, 35-46.
 • GAM – Groupement des Associations Meuniéres de l’UE, The European Flour Milling Association. 2006: Manual on the European flour milling industry, 125-129.
 • Gołębiewski J., Klepacki B. 2007: Poziom produkcji i zużycia zbóż w Polsce w latach 2000-2007. [W:] Czy grozi Polsce kryzys zbożowy (w świetle pozarolniczego wykorzystania ziarna) (ed. B. Klepacki). Wieś Jutra, Warszawa, 16-23.
 • Judziński B., Seremak-Bulge J., Łopaciuk W. 2006: Zmiany podmiotowej struktury produkcji zbóż. [In:] Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na procesy transmisji cen. Program Wieloletni, Report, no. 38, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Kowalski A. 2007: Istota funkcjonowania rynku żywnościowego i rolnego. [W:] Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym (red. W. Rębisz, M. Idzik). Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Lee Y. 2000: Study of Relationships between Apparel Manufacturers’ Supply Chain Management, Company Characte- ristics, and Inventory Performance. Dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia.
 • Niepublikowane dane naliczane na podstawie kwartalnego sprawozdania statystycznego F-01/I-01, sporządzonego przez podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej. 2011: CSO. Przedsiębiorstwa z grupy PKD 14.27, Warszawa.
 • Raport o przemyśle zbożowo-młynarskim w Polsce. 2006: Izba Zbożowo-Paszowa, Warszawa.
 • Seremak-Bulge J., Jerzak M. 2006: Rozwój systemu rynkowego. [W:] Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen (red. J. Seremak-Bulge). Program Wieloletni. Report, no. 38, Wyd. IERiGŻ–PIB, Warszawa.
 • Stańko S. 2007: Tendencje na rynku zbóż. [W:] Czy grozi Polsce kryzys zbożowy (w świetle pozarolniczego wykorzystania ziarna) (red. B. Klepacki). Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 30-39.
 • Stańko S., Bojańczyk E. 2000: Rynek zbożowy. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych (red. E. Majewski, G. Dalton). SGGW Centrum Naukowo-Wdrożeniowe, Warszawa.
 • The cereal supply balance sheet of the Statistic Office (EUROSTAT) of the European Union. 2011: [www.ama.at/Portal.Node/public?gentics.rm=PCP&gentics.pm=gti_full&p.contentid=10008.71230&supply-balance-sheet.pdf, date of reading], accessed February 2011.

Uwagi

Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-9eea9c42-6d74-4053-8ce3-a99dbc375bf9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.