PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Zachowania konsumentów 60+ na trójmiejskim rynku luksusowych produktów spożywczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Behaviours of consumers aged 60+ in the Tricity market for luxurious food products
RU
Povedenie potrebitelejj v vozraste svyshe 60 let na rynke produktov pitanija, javljajushhikhcja tovarami, na territorii Trujjmjasta
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój rynku dóbr luksusowych, który oferuje konsumentowi coraz większy asortyment produktów i szerszą ich dostępność. Celem przeprowadzonego badania było poznanie zachowań seniorów na rynku luksusowych produktów spożywczych. Badanie przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej. W kwestionariuszu zastosowano kafeterię zamkniętą pojedynczego i wielokrotnego wyboru. Wyniki przedstawiono jako odsetek odpowiedzi. Badaniem objęto grupę 280 mieszkańców Trójmiasta powyżej 60. roku życia, w tym 130 uczestników zajęć Centrum Aktywności Seniora w Gdyni oraz Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Badanie przeprowadzono w marcu i kwietniu 2014 roku. Stwierdzono, iż starsi konsumenci kupują spożywcze produkty luksusowe. Do najczęściej spożywanych należą wędliny, sery oraz kawa, a do najrzadziej − owoce morza. Zachętą do zakupu tego typu produktów są ich wysoka jakość i pozytywny wpływ na zdrowie, a barierami wysoka cena i niska dostępność. Dla seniorów ważne są polecenie znajomych oraz promowanie luksusowych produktów i dań poprzez kulinarne programy telewizyjne. Głównymi miejscami zakupu spożywczych produktów luksusowych są ekskluzywne delikatesy oraz supermarkety. Badanie pokazało, iż seniorzy chętnie sięgają po produkty z górnej półki, stanowią więc ważny segment w rozwoju tego typu rynku. Jest to istotny sygnał pod adresem praktyki gospodarczej, przedstawicieli kanałów dystrybucji jak i handlowców. Ten segment rynku należy traktować jako atrakcyjny, dla którego warto przygotować odpowiednią ofertę, kanały komunikacji i odpowiednie zachęty. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
Recently, there has been observed an intensive development of the market for luxurious goods, which offers the consumer a bigger and bigger assortment of products and wider and wider accessibility thereof. An aim of the carried out research was to learn the elder people’s behaviours in the market for luxurious food products. The research was carried out by the method of direct survey. In the questionnaire, there was applied the cafeteria-style checklist of single and multiple choice. The findings were presented as a percentage of responses. The survey covered the group of 280 dwellers of Tricity aged 60+, of whom 130 individuals were participants of classes at the Elder People’s Activity Centre in Gdynia and the Gdansk Third Age University. The survey was conducted in March and April 2014. It was stated that elder consumers used to buy luxurious food products. The most often consumed include cured meat products, cheeses and coffee, while the most seldom – seafood. The incentives to buy such products are their high quality and positive influence on health, while the barriers – high price and low accessibility. For elder people important are recommendations made by their acquaintances as well as promotion of luxurious products and dishes by way of culinary TV programmes. The main places for luxurious food products shopping are up-market delicatessen and supermarkets. The survey showed that elder people readily reach for the top-shelf products; hence they constitute an important segment in such market development. This is an important signal addressed to the business practice, representatives of distribution channels, and traders. This market segment should be treated as attractive for which it is worthwhile to prepare an adequate offer, communication channels and proper incentives. The article is of the research nature.
RU
В последние годы наблюдается интенсивное развитие рынка предметов роскоши, который предлагает потребителю все больший ассортимент продуктов и более широкую их доступность. Цель проведенного исследования заключалась в изучении поведения пожилых людей на рынке продуктов питания, являющихся товарами роскоши. Исследование провели по методу прямого опроса. В вопроснике применили набор вопросов закрытого типа разового и многократного выбора. Результаты представили в виде процента ответов. Исследование охватило группу 280 жителей Труймяста в возрасте свыше 60 лет, в том числе 130 участников занятий Центра активности пожилых людей и Гданьского университета третьего возраста. Исследование провели в марте и апреле 2014 года. Констатировали, что пожилые потребители покупают продукты питания, являющиеся товарами роскоши. К числу чаще всего потребляемых относятся копчености, сыры и кофе, к числу же самых редких − морепродукты. Стимулом для покупки такого рода продуктов являются их высокое качество и положительное влияние на здоровье, а барьерами – высокая цена и низкая доступность. Для пожилых людей важны рекомендация знакомых и продвижение продуктов роскоши и блюд из них посредством кулинарных телевизионных программ. Основные места покупки продуктов питания, являющихся товарами роскоши – избранные гастрономы и супермаркеты. Исследование показало, что люди преклонного возраста охотно берут продукты с верхней полки, следовательно, они представляют собой важный сегмент такого рода рынка. Это существенный сигнал в адрес хозяйственной практики, представителей каналов распределения, а также торговцев. Этот сегмент рынка следует считать привлекательным, для которого стόит подготовить соответствующее предложение, каналы коммуникации и соответствующие стимулы. Статья имеет исследовательский характер.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.357-369,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Handlu i Usług, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni, ul.Morska 83, 81-225 Gdynia
 • Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Akademia Morska w Gdyni, ul.Morska 83, 81-225 Gdynia
Bibliografia
 • Bearden W.O., Etzel M.J. (1982), Reference Group Influence on Product and Brand Purchase Decisions, “Journal of Consumer Research”, No. 9(2).
 • Doroszewski W. (1958), Słownik języka polskiego, t.5, PWN, Warszawa.
 • Dryl W. (2012), Strategie marketingowe dóbr luksusowych, Prace i materiały Wydziału Zarządzania „Zarządzanie i Finanse”, “Journal of Management and Finance”, No. 2/2, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Heine K., Sikora T. (2013), Pojęcie marki luksusowej, http://www.conceptofluxurybrands.com [dostęp: 04.09.2014].
 • Kapferer J. N. (2008), The New Strategic Brand Management, 4th ed. K. Page, London.
 • Kemp S. (1998), Perceiving Luxury and Necessity, “Journal of Economic Psychology”, No. 19(5).
 • Klimczak D., Gawron A., Marczak A. (2010), Raport: Rynek dóbr luksusowych w Polsce, KPMG, http://www.conceptofluxurybrands.com [dostęp: 04.09.2014].
 • Kobielska Z. (2009), Luksus nie jedno ma imię, „Fresh & Cool Market”, nr 12.
 • Krot K., Glińska E. (2011), Decyzje zakupowe klientów trzeciego wieku w świetle badań jakościowych, „Marketing i Rynek”, nr 2.
 • Kucia M. (2011), Trufle i ostrygi na polskim stole, „Food Service”, nr 9.
 • Kustkowski P., Marczak A., Patyra A. (2014), Raport: Rynek dóbr luksusowych w Polsce, KPMG, s. 17, http://www.conceptofluxurybrands.com [dostęp: 04.09.2014].
 • Lewko K., Jasiński A. (2006), Podstawowe prawdy o luksusie, „Marketing i Rynek”, nr 6.
 • Łój G. (2007), Zagadnienia jakości życia ludzi w okresie starzenia się, (w:) Psychologiczne wyznaczniki przeżywanej starości, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Mysłowice.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski (2014), GUS, Warszawa.
 • Muszyńska W. (2013), Wpływ aktywności rynkowej seniorów na jakość życia gospodarstw domowych, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 777.
 • Newerli-Guz J., Długosz D. (2012), Zachowania młodych konsumentów i seniorów na rynku spożywczych produktów luksusowych, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 711.
 • Niemczyk A. (2011), Zmiany w zachowaniach turystycznych segmentu dojrzałych konsumentów w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 660, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 72.
 • Rada Unii Europejskiej: Rozporządzenie Rady W.E. nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. (pol.). 31.3.2006 [dostęp: 05.09.2014].
 • UOKiK (2012), Raport: Produkty żywieniowe z segmentu luksusowych w świetle kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową, Departament Inspekcji Handlowej, Warszawa.
 • Raport: Rynek dóbr luksusowych w Polsce (2013), KPMG, http://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ ArticlesPublications/Documents/mobile/ rynek-dobr-luksusowych-w-Polsce-2013.pdf [dostęp: 05.09.2014].
 • Reith R., Meyer T. (2003), Luxus und Konsum- Eine Historische Annäherung, Waxmann, Salzburg.
 • Rybowska A. (2013), Produkty luksusowe w opinii młodych mieszkańców Trójmiasta, (w:) Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Konsument jako uczestnik procesów rynkowych i odbiorca komunikatów marketingowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 777.
 • Schiereck D., Königs A. (2006), Wealth creation by M&A activities in the luxury goods industry, In Oestrich-Winkel.
 • Śmiechowska M. (2012), Żywność, żywienie a zdrowie i jakość życia seniorów, „Szkice Humanistyczne”, tom XII, nr 3, Vol. 29, Olsztyn.
 • http://www.bain.com [dostęp: 04.09.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9ed84f09-1cde-4540-937c-4efdb2e41010
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.