PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1999 | 467 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego na zawartość związków próchnicznych w glebach łąkowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na podstawie materiałów uzyskanych w 2 statycznych doświadczeniach nawozowych określono wpływ 20-letniego (1969 - 1988) zróżnicowanego nawożenia mineralnego na zawartość i skład frakcyjny związków próchnicznych dwóch gleb łąkowych, o zróżnicowanych właściwościach fizyko-chemicznych. Doświadczenie I prowadzono na kwaśnej glebie brunatnej (Eutric Cambisol) o składzie granulometrycznym piasku gliniastego lekkiego, a doświadczenie II - na madzie pyłowej oglejonej (Eutric Fluvisol), o składzie pyłu ilastego. Stosowano 3 poziomy nawożenia N, P i K w formie saletry amonowej, superfosfatu pojedynczego lub potrójnego i soli potasowej. W glebach pobranych z 0 - 10 cm i 11 - 20 cm warstwy oznaczono zawartość C ogólnego metodą Tiurina oraz skład frakcyjny próchnicy metodą Kononowej i Bielczikowej. Długotrwałe zróżnicowane nawożenie zwiększyło (o 10 - 20%) zawartość C ogólnego gleby (0 - 10 cm warstwa) tylko w obiektach z najwyższą dawką azotu (średnio rocznie 309 kg w dośw. I i 369 kg N·ha⁻¹ w dośw. II), niezależnie od poziomu nawożenia fosforem i potasem (tab. 2 i 3). Nawożenie azotem oddziaływało również na skład frakcyjny związków organicznych gleby. Zwiększało ono udział kwasów huminowych i zwłaszcza wartość C kw. huminowych:C kw. fulwowych. Pod wpływem najwyższej dawki azotu wartość C kw. huminowych:C kw. fulwowych wzrosła w 0 - 10 cm warstwy gleby lekkiej z 0,46 w kontroli do 0,74 w obiekcie N₃P₁K₁ i 0,93 w obiekcie N₃P₃K₃ i w glebie ciężkiej odpowiednio z 0,82 do 1,11 i 0,96.
EN
The effect of 20-year (1969 - 1989) differentiated mineral fertilization on the contents and fractional composition of humus compounds in meadow soils of diversified physico-chemical properties was determined on the basis of results obtained in two static fertilizer experiments. Experiment I was conducted on acid brown soil (Eutric Cambisol) of light loamy sand granulometric composition, while the experiment II on alluvial silty gley soil (Eutric Fluvisol) of clayey silt composition (tab. 1). Three levels of N, P and K fertilization were applied: as ammonium nitrate, single or triple superphosphate and potassium salt. Total C contents in 0 - 10 cm and 11 - 20 cm soil horizons were determined using Tiurin method and humus fractional composition using Kononova and Bielczikova method. The long term differentiated fertilization increased total C contents (by 10 - 20%) in 0 - 10 cm soil horizon only on the objects supplied with the highest doses of nitrogen (on average yearly 309 kg in experiment I and 369 kg N·ha⁻¹ in experiment II), irrespective of phosphorus and potassium treatments (tab. 2 and 3). Nitrogen fertilization also affected the fractional composition of soil organic compounds. It increased the proportion of humic acids, particularly the humic acid C:fulvic acid C ratio. Under the influence of the highest nitrogen dose the value of humic acid C:fulvic acid C ratio in 0 - 10 cm horizon of light soil increased from 0.46 on the control to 0.74 on the N₃P₁K₁ object and to 0.93 on N₃P₃K₃ plot, whereas in heavy soil from 0.82 to 1.11 and 0.96, respectively.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
467
Numer
2
Opis fizyczny
s.649-657,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Andrzejewski M. 1963. Wpływ nawożenia mineralnego na zawartość związków próchnicznych w glebie. Rocz. Nauk Roln., Ser. A 87(3): 481 - 496.
 • Borkowski J., Strączyńska S. 1986. Wpływ nawożenia mineralnego na skład frakcyjny związków próchnicznych gleb darniowych. Rocz. Gleb. 37(2/3): 306 - 313.
 • Curyło T. 1982. Wpływ niektórych właściwości gleby i poziomu nawożenia NPK na pobieranie kobaltu przez rośliny. Cz. II. Wpływ wieloletniego zróżnicowanego nawożenia NPK na zawartość kobaltu w runi łąkowej. Acta Agr. et Silv., Ser. Agr. 21: 3 - 30.
 • Czuba R., Murzyński J. 1982. Zmiany niektórych właściwości gleby łąkowej po 8-letnim stosowaniu wzrastających dawek azotu i potasu. Cz. I, II i III. Rocz. Nauk Rol., Ser. A 105(3): 83 - 112.
 • Gorlach E., Curyło T. 1983. Działanie wieloletniego nawożenia na plonowanie inni łąkowej oraz zawartość azotu w roślinach i glebie zależnie od zestawu dawki NPK i warunków siedliskowych. Rocz. Gleb. 34(4): 13 - 28.
 • Gorlach E., Curyło T. 1987. The effect of NPK fertilizers used for many years on physico-chemical properties of meadow soils. Pol. J. of Soil Sci. 22(2): 53 - 59.
 • Gorlach E., Curyło T. 1993. Effect of NPK fertilizers in long-term experiments on meadow production and nitrogen, phosphorus and potassium balance. Proc. Intern. Symposium „Long-term static fertilizer experiment”. Cz. II. Warszawa-Kraków, 15-18.VI.1993: 23 - 37.
 • Gorlach E., Curyło T., Grzywnowicz I. 1985. Zmiany składu mineralnego runi łąkowej w warunkach wieloletniego zróżnicowanego nawożenia mineralnego. Rocz. Gleb. 36(2): 85 - 99.
 • Kononowa M. 1968. Substancje organiczne gleby - ich budowa, właściwości i metody badań. PWRiL, Warszawa: 391 ss.
 • Mazur K., Mazur T., Mazgaj M. 1981. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego łąki górskiej na niektóre właściwości chemiczne gleby. Acta Agr. et Silv., Ser. Agr. 20: 189 - 202.
 • Mazur K., Niemyska-Łukaszuk J. 1987. Zawartość i formy próchnicy w profilu glebowym łąki górskiej w 18 roku doświadczenia nawozowego. Acta Agr. et Silv., Ser. Agr. 26: 155 - 162.
 • Mazur T. 1995. Stan i perspektywa bilansu substancji organicznej w glebach uprawnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421A: 267 - 276.
 • Mercik S., Stępień W., Figat E. 1995. Dynamika zmian zawartości węgla i azotu w glebie oraz losy N z nawozów mineralnych i organicznych w statycznych doświadczeniach nawozowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 421A: 277 - 283.
 • Myśków W., Zięba S. 1982. Zawartość i właściwości próchnicy w glebach w zależności od nawożenia mineralnego. Wyd. IUNG, Ser. 32: 64 ss.
 • Niemyska-Łukaszuk J., Mazur K. 1993. Contents and fractional composition of humus in montane meadow soil in the 25th year of static fertilizer experiment. Proc. Intern. Symposium „Long-term static fertilizer experiment”. Cz. I. Warszawa-Kraków, 15-18.VI.1993: 221 - 233.
 • Prończuk J. 1982. Podstawy ekologii rolniczej. PWN, Warszawa: 348 ss.
 • Turski R. 1988. Charakterystyka związków próchnicznych w glebach Polski. Rocz. Nauk Rol., Ser. D 212: 69 ss.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9e6cdf20-ff30-47e8-812f-c0e2df1c8f31
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.