PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | 2 |
Tytuł artykułu

Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (UE) - zbędny wydatek czy konieczność?

Warianty tytułu
EN
Rural development policy in Poland (and in the EU) - a needless expense or a must?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Polityka rozwoju obszarów wiejskich jest odpowiedzią na zmieniającą się rolę i miejsce rolnictwa w strukturze gospodarki. Ponad 75% zatrudnionych na obszarach wiejskich w Polsce nie ma już związków z gospodarstwem rolnym, czerpiąc dochody ze źródeł pozarolniczych. Celem rozważań autorów w niniejszym artykule jest wykazanie, że współczesne obszary wiejskie w Polsce i Europie potrzebują skutecznej polityki wsparcia, szczególnie w obszarze kreowania dobrej jakości pozarolniczych miejsc pracy. Główny wniosek, jaki formułują autorzy, to konieczność zmiany paradygmatu rozwojowego obszarów wiejskich, w którym aktywne wykorzystanie dostępnych zasobów (endo- i egzogennych) ulokowanych na obszarach wiejskich jest aktualnie konieczne i niezbędne, aby odpowiadać na globalne wyzwania. Analiza prowadzona jest na podstawie literatury przedmiotu, która naświetla uwarunkowania realizowania takiej polityki w Unii Europejskiej i Polsce, oraz wyniki badań własnych autorów.
EN
Rural development policy is the answer to the changing role and place of agriculture in the economic structure. Over 75% of those employed in rural areas in Poland do not have any relations with agriculture any more, while generating their incomes from work in off-farm sectors. The objective of the authors’ considerations in this paper is to argue for an effective and sound rural support policy for the rural Poland and Europe, particularly in the area of off-farm job creation. The main conclusion of the authors is the need for changing rural development paradigm so that to enable active use of available endogenous and exogenous resources of rural areas, which is absolutely necessary in order to face the global challenges. The analysis is based on the literature and studies elaborating on the framework of rural development policy in the European Union and Poland as well as on the authors’ own research.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
2
Opis fizyczny
s.169-187,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • AgraFacts, nr 01–18, 10.01.2018.
 • A better future for Europe’s rural areas. (2017). Rada Europy. Raport CG33(2017)16 final, 19.10.2017, https://rm.coe.int/a-better-future-for-europe-s-rural-areas-governance-committee-rapporte/168074b728 [dostęp: 30.06.2017].
 • Cork 1.0 Declaration (1996). Towards an integrated rural development policy. http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/dossier_p/en/dossier/cork.pdf [dostęp: 30.06.2017].
 • Cork 2.0 Declaration. (2016). A Better Life in Rural Areas. https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/events/2016/rural-development/cork-declaration-2-0_en.pdf [dostęp: 30.06.2017].
 • Draft report on the next MFF: Preparing Parliament’s position on the MFF post 2020 (2017/2052(INI)), Committee on Budgets, European Parliament, 10.01.2018.
 • Drygas M. (2016). Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 4 (48), 101–122.
 • Drygas M., Nurzyńska I. (2015). Zrównoważona intensyfikacja – mit czy realna szansa? W: Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska (red.). Ekonomia jest piękna? (s. 336–350). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Falkenberg K. (2016). Sustainability Now! A European Vision for Sustainability. European Political Strategy Centre, 18.
 • Fresco L.O., Poppe K.J. (2016). Towards a Common Agricultural and Food Policy. Wageningen.
 • The Future of Food and Farming, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions. European Commission, Brussels 29,11,2017, COM (2017) 713 final.
 • Halamska M. (2013). Wiejska Polska na początku XXI wieku. Rozważania o gospodarce i społeczeństwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kłodziński M. (2011). Rozwój poza rolniczej przedsiębiorczości wiejskiej. W: A. Bołtromiuk (red.). Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią NATURA 2000 (s. 213–240). Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN.
 • The need for a White Paper on Rurality from a local and regional perspective. For a European rural agenda after 2020. European Committee of the Regions. Commission for Natural Resources, Brussels, styczeń 2017.
 • A new modern Multiannual Financial Framework for a European Union that delivers efficiently for its priorities post – 2020, Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and Council. European Commission, Brussels 14.02.2018, COM (2018) 98 final.
 • Nurzyńska I. (2016). Przyczyny i przejawy peryferyjności obszarów wiejskich w Polsce. Wieś i Rolnictwo, 2, 123–139.
 • Nurzyńska I. (2018). The Role of the CAP in Stimulating Rural Jobs, artykuł przyjęty do druku w Journal of Agribusiness and Rural Development.
 • OECD (2006). The New Rural Paradigm: Policies and Governance. Paris.
 • OECD (2016). OECD Regional Outlook 2016. Productive Regions for Inclusive Societies. Paris: OECD Publishing. http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/rural-policy-3.0.pdf [dostęp: 30.06.2017].
 • Reorientation of EFARD funding after 2020 (EFARD – RESET). Saxon State Ministry of the Environment and Agriculture, 21.06.2016, Dresden.
 • Rural proofing. Practical guidance for access impact s of policies on rural areas. Department of Environment, Food and Rural Affairs, 2017.
 • Van der Ploeg J.D. (2016). After CAP Towards an integrated rural development policy 2.0. Opublikowane 31.10.2016, ARC.
 • Van der Ploeg J.D. et al. (2000). Rural Development: From Practices and Policies towards Theory. Sociologia Ruralis, 40 (1), 391–408, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9523.00156/epdf [dostęp: 5.05.2017].
 • Wilkin J. (2008). Ewolucja paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich. Wieś i Rolnictwo, 3 (140), 18–28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9d0b4750-0183-436a-99f5-79262eaec4a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.