PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 68 | 1 |
Tytuł artykułu

Associations and communities of cereal crops of the Łuków Plain. Part III. Intermediate and impoverished communities

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zespoły i zbiorowiska upraw zbożowych Równiny Łukowskiej. Cz. III. Zbiorowiska przejściowe i zubożałe
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper is the third and final part of the work attempting to analyze associations and communities in cereal crops of the Łuków Plain. It contains a description of intermediate and impoverished communities establishing in cereal crops of the Łuków Plain. Patches with phytocenoses without the combination of species characteristic of cereal associations were frequently observed. Impoverished communities of the alliance Aperion spicae-venti established in winter cereal crops. In turn, in spring cereal crops phytocenoses including species characteristic of the tuber and root crops were found which represented either a community with species characteristic of Panico-Setarion or an intermediate community with species characteristic of Aperion spicae-venti and Polygono-Chenopodion. Such communities establish, among others, because of production intensification which changes habitat conditions. Some patches found in the study area were intermediate between the two most frequently observed associations Arnoserido-Scleranthetum and Vicietum tetraspermae.
PL
Praca jest ostatnią, trzecią częścią opracowania poświęconego analizie zespołów i zbiorowisk zbożowych Równiny Łukowskiej. Przedstawiono w niej charakterystykę zbiorowisk zubożałych i pośrednich wykształcających się w uprawach zbożowych. Często na badanym terenie notowano płaty fitocenoz pozbawionych charakterystycznej kombinacji gatunków wyróżniającej zespoły zbożowe. W zasiewach zbóż ozimych były to zbiorowisko z Scleranthus annuus i zbiorowisko zubożałe ze związku Aperion spicae-venti. Zróżnicowanie florystyczne tych fitocenoz będące wyrazem zmienności siedliskowej było powodem wyróżnienia trzech postaci tego zbiorowiska: typowej, z udziałem gatunków higrofilnych i z gatunkami charakterystycznymi Polygono-Chenopodion. Natomiast w zbożach jarych wyróżniono fitocenozy z gatunkami typowymi dla upraw okopowych określone jako zbiorowisko z udziałem gatunków charakterystycznych Panico- Setarion oraz pośrednie zbiorowisko z gatunkami charakterystycznymi Aperion spicae-venti i Polygono-Chenopodion. Przyczyną wykształcania się takich zbiorowisk jest intensyfikacja produkcji prowadząca do zmiany warunków siedliskowych. Część płatów występujących na badanym terenie wykazywała charakter pośredni między dwoma najczęściej notowanymi zespołami Arnoserido-Scleranthetum i Vicietum tetraspermae, jako wynik ich bezpośredniego kontaktu w terenie.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
68
Numer
1
Opis fizyczny
p.17-22,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Agricultural Ecology, Siedlce University of Nature Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Department of Agricultural Ecology, Siedlce University of Nature Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
Bibliografia
 • 1. Rzymowska Z, Skrajna T. Associations and communities of the cereal crops of the Łuków Plain. Part. I. Light soil associations. Acta Agrobot.2011;64(4):243–250. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2011.066
 • 2. Pawłowski B. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. In: Szafer W, Zarzycki K, editors. Szata roślinna Polski.Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN; 1972. p. 237–268. (vol 1).
 • 3. Warcholińska AU. Współczesne przeobrażenia zbiorowisk segetalnych w środkowej Polsce. Acta Agrobot. 1979;32(2):239–269.
 • 4. Hołdyński C. Flora segetalna, zróżnicowanie florystyczno-ekologiczne i przemiany szaty roślinnej pól uprawnych w aktualnych warunkachagroekologicznych Żuław Wiślanych. Acta Acad Agric Tech OlstAgric. 1991;51(403);1–51.
 • 5. Wnuk Z. Zbiorowiska segetalne Wyżyny Częstochowskiej na tle zbiorowisk segetalnych Polski. Zesz Nauk AR Krakow. 1988;125:5–33.
 • 6. Kornaś J. Chwasty polne rozprzestrzeniane z materiałem siewnym. Specjalizacja ekologiczna i procesy wymierania. Zesz Nauk ARKrakow. 1987;216(19):23–36.
 • 7. Korniak T. Flora segetalna północno-wschodniej Polski, jej przestrzenne zróżnicowanie i współczesne przemiany. Acta Acad Agric TechOlst Agric. 1992;53(A suppl):5–76.
 • 8. Korniak T. Ginące i zagrożone gatunki flory segetalnej w północnowschodniej Polsce. Acta Univ Lodz Folia Bot. 1998;13:43–50.
 • 9. Anioł-Kwiatkowska J, Szczęśniak E, editors. Zagrożone archeofity Dolnego Śląska. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut BiologiiRoślin; 2011. (Acta Botanica Silesiaca; supplementum 1)
 • 10. Szczęśniak E, Dajdok Z, Kącki Z. Metodyka oceny zagrożenia i kategoryzacja zagrożonych archeofitów na przykładzie Dolnego Śląska.Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biologii Roślin; 2011.(Acta Botanica Silesiaca; Supplementum 1)
 • 11. Adamczewski K, Kierzek R. Występowanie biotypów miotły zbożowej (Apera spica-venti L.) odpornej na herbicydy sulfonylomocznikowe.Prog Plant Prot Post Ochr Roślin. 2007;47(3):333–340.
 • 12. Marczewska K, Rola H. Biotypes of Apera spica-venti and Centaurea cyanus resistent to chlorsulfuron in Poland. In: Proceedings of the13th EWRS Symposium; Bari 19–23 June 2005. Bari: 2005. p. 197.
 • 13. Marczewska-Kolasa K, Rola H. Methods of identification of Centaurea cyanus biotypes resistance to chlorsulfuron in south-west Poland. JPlant Dis Protect. 2008;21:91–94.
 • 14. Wnuk Z, Dymon E, Grzebyk D. Zbiorowiska segetalne Rzeszowa. Zesz Nauk AR Krakow Rol. 2008;28:67–90.
 • 15. Anioł-Kwiatkowska J. Zbiorowiska segetalne Wału Trzebnickiego. Florystyczno- ekologiczne studium porównawcze. Pr Bot. 1990;46:1–230.
 • 16. Warcholińska AU. Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk segetalnych Wzniesień Łódzkich. Łódź: Wyd. Uniw. Łódzkiego; 1990.
 • 17. Skrzyczyńska J, Marciniuk J. Zbiorowiska segetalne rzędu Centauretalia cyani w granicach Siedlec. Acta Sci Pol Biologia. 2002;1(1–2):49–78.
 • 18. Siciński JT. Agrofitocenozy dorzecza środkowej Warty i Bzury – stan, dynamika i zagrożenia. Łódź: Wyd. Uniw. Łódzkiego; 2003.
 • 19. Węgrzynek B. Roślinność segetalna Wyżyny Śląskiej. Cz. 3. Zbiorowiska chwastów upraw zbożowych ze związku Caucalidion lappulae.Zubożałe zbiorowiska chwastów zbóż ozimych i jarych. Acta BiolSilesiana. 2003;37(54):120–150.
 • 20. Rzymowska Z, Skrzyczyńska J. Zbiorowiska roślinne pól uprawnych Podlaskiego Przełomu Bugu. Cz. II. Zbiorowiska zbożowe. Acta Agrobot. 2006;59(2):377–391. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2006.091
 • 21. Skrajna T, Skrzyczyńska J. Zbiorowiska przejściowe i kadłubowe występujące w łanach zbóż Wysoczyzny Kałuszyńskiej. Acta Sci Pol Biologia. 2006;5(1–2):52–72.
 • 22. Węgrzynek B. Roślinność segetalna Wyżyny Śląskiej. Cz. 2. Zbiorowiska chwastów upraw zbożowych ze związku Aperion spicae-venti.Acta Biol Silesiana. 2003;37(54):87–119.
 • 23. Kornaś J. Zespoły synantropijne. In: Szafer W, Zarzycki K, editors. Szata roślinna Polski. Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN;1977. p. 442–465. (vol 1).
 • 24. Anioł-Kwiatkowska J. Flora i zbiorowiska synantropijne Legnicy, Lubina i Polkowic. Acta Univ Wratisl Pr Bot. 1974;19:1–222.
 • 25. Anioł-Kwiatkowska J, Nowak S. Flora i roślinność segetalna Parku Krajobrazowego “Góra św. Anny” na Śląsku Opolskim. Pam Puł.2006;5–16.
 • 26. Wnuk Z. Zbiorowiska chwastów segetalnych Pasma Przedborsko- Małogoskiego i przyległych terenów. Cz. II. Zbiorowiska zbożowe iścierniskowe. Acta Univ Lodz. 1976;14:123–177.
 • 27. Wójcik Z. Zbiorowiska segetalne Pojezierza Suwalskiego. Fragm Flor Geobot Polonica. 2000;7:167–208.
 • 28. Skrzyczyńska J, Marciniuk J. Zbiorowiska segetalne o charakterze pośrednim pomiędzy zespołami z rzędów Centauretalia cyani iPolygono-Chenopodietalia w granicach Siedlec. Acta Sci Pol Biologia.2004;3(1):71–82.
 • 29. Kozak M. Zbiorowiska segetalne gminy Rudniki (województwo opolskie). Fragm Flor Geobot Polonica. 2002;9:219–272.
 • 30. Skrajna T, Skrzyczyńska J, Ługowska M. Segetal communities of cereal crops of the Mazowiecki Landscape Park. Acta Agrobot.2009;62(1):171–186. http://dx.doi.org/10.5586/aa.2009.020
 • 31. Szmeja K. Roślinność pól uprawnych Wzniesień Elbląskich. Acta Biol Med. 1989;7:1–66.
 • 32. Szmeja K. Roślinność pól uprawnych Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Fragm Flor Geobot Polonica. 1994;1:157–180.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9cf0204e-c8b6-431f-8f16-8a87937f1afd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.