PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 471 | 2 |
Tytuł artykułu

Różnicowanie się zawartości metali ciężkich w profilach gleb łąkowych doliny Odry w rejonie Bytomia Odrzańskiego. Część II. Żelazo, mangan, nikiel i chrom

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Differentiation of heavy metal contents in the profiles of meadow soils in Odra river valley on Bytom Odrzanski area. Part II. Iron, manganese, nickel and chrome
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W badanych glebach całkowita zawartość żelaza waha się od 0,10 do 4,11%, manganu - od 6 do 1035 mg·kg⁻¹, niklu - od 3 do 46 mg·kg⁻¹, zaś chromu - od 3 do 45 mg·kg⁻¹. Profilowe różnicowanie się zawartości żelaza, niklu i chromu uzależnione jest przede wszystkim od składu granulometrycznego poszczególnych poziomów, zaś manganu - od stosunków powietrzno-wodnych panujących w badanych glebach. Wierzchnie warstwy gleb położonych w obniżeniach zawierają zwykle więcej żelaza, niklu i chromu niż sąsiadujące z nimi gleby terenów wyniesionych. Poziomy glebowe wytworzone z utworów bogatszych w części spławialne zawierają zwykle również więcej żelaza, niklu i chromu. Przy podobnej zawartości części spławialnych, próbki pobrane z głębokości 5-10 cm charakteryzują się wyraźnie wyższą zawartością chromu w porównaniu do próbek pobranych z innych głębokości. Najwyższą zawartością manganu charakteryzują się poziomy, w których warunki powietrzno-wodne najbardziej sprzyjają wytrącaniu się tego pierwiastka z roztworu glebowego.
EN
In investigated soils the total content of iron varied from 0,10 to 4,11 %, manganese - from 6 to 1035 mg·kg⁻¹, nickel - from 3 to 46 mg·kg⁻¹, while chrome from 3 to 45 mg·kg⁻¹. Profile differentiation of iron, nickel and chrome depended first of all on granulometric composition of the soil horizons, while manganese - on water-air relations in investigated soils. Top layers of the soils situated in small hollow contained more iron, nickel and chrome than the soils situated close to them on elevated areas. Soil horizons developed from rocks richer in < 0.02 mm fraction usually contain more iron , nickel and chrome. At similar 0,02 mm fraction content, soil samples taken from the depth of 5-10 cm showed distinctly higher content of chrome in comparison with samples taken from another depths. The highest level of mangane was noticed in horizons where the water-air relations favors the precipitation of this element from soil solution.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
471
Numer
2
Opis fizyczny
s.1099-1107,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
Bibliografia
  • Chodak T., Perlak Z. 1999. Wpływ powodzi na skład mineralogiczny i niektóre właściwości gleb Doliny Środkowej Odry. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 467: 33-50.
  • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawn. PWN, Warszawa: 398 ss.
  • Kucharzewska K., Borkowski J., Kucharzewski A. 1991. Zawartość metali ciężkich w namułach i madach rzecznych Odry. Mat. konf. „Geologiczne aspekty ochrony środowiska”. AGH Kraków, 21-23 X 1991: 172-176.
  • Perlak Z. 2000. Różnicowanie się zawartości metali ciężkich w profilach gleb łąkowych doliny Odry w rejonie Bytomia Odrzańskiego. Cz. I. Ołów, cynk i miedź. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 471: 1089-1098.
  • Niedźwiecki E., Tran Van Chinh, Bogda A., Chodak T. 1995. Wpływ polskiego przemysłu miedziowego na środowisko naturalne. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 821-827.
  • Wardas M., Helios-Rybicka E., Pytel M. 1991. Metale ciężkie i formy ich związania w osadach dennych rzeki Odry. Mat. konf. „Geologiczne aspekty ochrony środowiska”. AGH Kraków, 21-23 X 1991: 197-202.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9ce703ac-d1fb-456f-b836-a838c3fe01ec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.