PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 24 | 2 |
Tytuł artykułu

Charakterystyka owoców pigwowca japońskiego oraz ich zastosowanie w przemyśle spożywczym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Profile of japanese quince fruit and its application in food industry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było usystematyzowanie aktualnej wiedzy dotyczącej charakterystyki, składu chemicznego i aktywności biologicznej owoców pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica) oraz przydatności technologicznej owoców i nasion. Wyniki wielu badań potwierdzają właściwości prozdrowotne owoców i ekstraktu Chaenomeles japonica. Owoce pigwowca zawierają związki polifenolowe – flawan-3-ole (katechinę, epikatechinęa, oligomery procyjanidyn). Głównymi związkami fenolowymi w owocach są proantocyjanidyny wykazujące potencjalne właściwości przeciwnowotworowe. Owoce pigwowca zawierają dużo kwasów organicznych, błonnika, pektyn oraz witaminy C. Należą one do grupy owoców o małej zawartości cukrów prostych oraz o dobrych proporcjach fruktozy i glukozy. Owoce pigwowca mogą być wykorzystywane jako naturalny składnik zakwaszający. Ze względu na niskie pH (2,4 ÷ 2,9) nie nadają się do bezpośredniego spożycia. Szczególne cechy sensoryczne owoców warunkują ich szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym jako surowca do produkcji soków, dżemów, przecierów i owoców kandyzowanych. Ponadto są one stosowane jako dodatek do herbat, jogurtów, lemoniad, lodów, twarogu czy wyrobów cukierniczych w celu polepszenia ich właściwości sensorycznych. Z powodzeniem są wykorzystywane jako składnik przetworów wieloskładnikowych, nadając produktom atrakcyjny i oryginalny smak oraz aromat. Wartościowym surowcem odpadowym powstającym w procesie przetwarzania owoców pigwowca japońskiego są nasiona, które mogą być wykorzystywane do pozyskiwania oleju technologią tłoczenia na zimno. Olej z nasion pigwowca charakteryzuje się małą zawartością pierwotnych i wtórnych produktów utleniania oraz składem porównywalnym ze składem powszechnie stosowanych olejów roślinnych.
EN
The objective of the research study was to systematize the current knowledge on the profile, chemical composition, and biological activity of Japanese quince (Chaenomeles japonica) fruit as well as on the technological application of fruit and seeds. The results of many studies also confirm therapeutic properties of Chaenomeles japonica fruit and extracts. The fruit of Japanese quince contains polyphenolic compounds: flavan-3-ols (catechin, epicatechin, and procyanidin oligomers). The major phenolic compounds in fruit, proanthocyanidins, show potential anticancer properties. The quince fruit has a high amount of organic acids, dietary fibre, pectins, and vitamin C. It belongs to the group of fruits with a low content of monosaccharides and the glucose and fructose proportion therein is good. The quince fruit can be used as a natural acidifying component. Owing to its low pH (2.4 ÷ 2.9) value, it is not suitable for direct consumption. The unique sensory qualities of this fruit cause that it has a wide scope of applications in the food industry, i.e. in producing juices, jams, purees and candied fruits. Moreover, it is added to teas, yogurts, lemonades, ice cream, cottage cheese, and confectionery products in order to improve sensory properties thereof. It is successfully applied as a component of compound food preserves since it gives them an attractive original taste and flavour. The seeds of the Japanese quince fruit are a valuable waste material obtained while processing the fruit; they can be utilized to produce a cold-pressed oil. The Chaenomeles japonica seed oil is characterized by a low content of primary and secondary oxidation products and its composition is comparable to the commonly used oils.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
24
Numer
2
Opis fizyczny
s.5-15,rys.,tab.,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Analiz Instrumentalnych, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
autor
 • Zakład Analiz Instrumentalnych, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
autor
 • Zakład Analiz Instrumentalnych, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 159 C, 02-776 Warszawa
Bibliografia
 • [1] Du H., Wu J., Li H., Zhong P.-X., Xu Y.-J., Li C.-H., Ji K.-X., Wang L.-Sh.: Polyphenols and triterpenes from Chaenomeles fruits: Chemical analysis and antioxidant activities assessment. Food Chem., 2013, 141, 4260-4268.
 • [2] Fronc A., Oszmiański J.: Pigwowiec i aronia – surowce do produkcji herbat owocowych. Wiad. Ziel., 1994, 1, 19-20.
 • [3] Gorlach S., Wagner W., Podsedek A., Szewczyk K., Koziołkiewicz M., Dastych J.: Procyanidins from Japanese quince (Chaenomeles japonica) fruit induce apoptosis in human colon cancer Caco-2 cells in a degree of polymerization-dependent manner. Nutr. Cancer., 2011, 63 (8), 1348-1360.
 • [4] Górnaś P., Siger A., Juhnevica K., Lacis G., Elga S., Sne D., Seglina D.: Cold-pressed quince (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. Ex Spach) seed oil as a rich source of α-tocopherol, carotenoids and phenolics: A comparison of the composition and antioxidant activity with nine other plant oil. Eur. J. Lipid Sci. Technol., 2014, 116, 563-570.
 • [5] Górnaś P., Siger A., Seglina D.: Physicochemical characteristic of cold-pressed Japanese quince seed oil: New promising unconventional bio-oil from by-products for the pharmaceutical and cosmetic industry. Ind. Crop. Prod., 2013, 48, 178-182.
 • [6] Granados M.V., Vila R., Laencina J., Rumpunen K., Ros J.M.: Characteristics and composition of Chaenomeles seed oil. In: Japanese Quince – Potential Fruit Crop for Northern Europe. Ed. K. Rumpunen. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala 2003, pp. 141-147.
 • [7] Jordan M.J., Vila R., Hellin P., Laencina J., Rumpunen K., Ros J.M.: Volatile compounds associated with fragrance and flavor of Chaenomeles juice In: Japanese Quince – Potential Fruit Crop for Northern Europe. Ed. K. Rumpunen. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala 2003, pp. 149-157.
 • [8] Lesińska E., Kraus D.: Charakterystyka morfologiczna owoców pigwowca. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 1987, 220 (17), 47-59.
 • [9] Lesińska E.: Zawartość składników mineralnych w owocach pigwowca. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 1985, 192 (20), 175-183.
 • [10] Lesińska E.: Zastosowanie owoców i przecieru pigwowcowego do produkcji wyrobów cukierniczych. Przegl. Piek. Cuk., 1990, 6, 14-18.
 • [11] Lewandowska U., Szewczyk K., Owczarek K., Hrabec Z., Podsędek A., Koziołkiewicz M., Hrabec E.: Flavanols from Japanese quince (Chaenomeles japonica) fruit inhibit human prostate and breast cancer cell line invasiveness and cause favorable changes in Bax/Bcl-2 mRNA ratio. Nutr. Cancer., 2013, 65 (2), 273-285.
 • [12] Lopez R.V.: Caracterización fisic-quimica del membrillo japones (Chaenomeles sp. Lindl). Desarrollo fisiologico y conservacion frigorifica. Universidad de Murcia, Murcia 2006.
 • [13] Mierina I., Rasma S., Mara J.: Seeds of Japanese quince – a potential source of natural antioxidants. In: 7th Euro Fed Lipid Congress. Lipids, fats and oils. European Federation of the Science and Technology of Lipids, Graz 2009, pp. 281-287.
 • [14] Nahorska A., Dzwoniarska M., Thiem B.: Owoce pigwowca japońskiego (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach) źródłem substancji biologicznie aktywnych. Postępy Fitoterapii, 2014, 4, 239-246.
 • [15] Nawirska-Olszańska A., Kucharska A.Z., Sokół-Łętowska A., Biesiada A.: Ocena jakości dżemów z dyni wzbogaconych pigwowcem, dereniem i truskawkami. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 1 (68), 40-48.
 • [16] Nawirska-Olszańska A., Biesiada A., Sokół-Łętowska A., Kucharska A.Z.: Content of bioactive compounds and antioxidant capacity of pumpkin puree enriched with Japanese quince, cornelian cherry, strawberry and apples. Acta Sci. Polonorum Technol. Aliment., 2011, 10 (1), 51-60.
 • [17] Olejnik A., Tomczyk J., Kowalska K., Grajek W.: Rola naturalnych składników diety w chemioprewencji nowotworów jelita grubego. Postępy Hig. Med. Dośw., 2010, 64, 175-187.
 • [18] Orenes-Pinero E., Garcia-Carmona F., Sanchez-Ferrer A.: Latent polyphenol oxidase from quince fruit pulp (Cydonia oblonga): Purification, activation and some properties. J. Sci. Food Agric., 2006, 86, 2172-2178.
 • [19] Ros J.M., Laencina J., Hellin P., Jordan M.J., Vila R., Rumpunen K.: Characterization of juice in fruits of different Chaenomeles species. LWT Food Sci. Technol., 2004, 37, 301-307.
 • [20] Royer G., Madieta E., Symoneaux R., Jourjon F.: Preliminary study of the production of apple pomace and quince jelly. LWT Food Sci. Technol., 2006, 39, 1022-1025.
 • [21] Rubinskien M., Viškelis P., Viškelis J., Bobinait R., Shalkevich M., Pigul M., Urbonavičien D.: Biochemical composition and antioxidant activity of Japanese quince (Chaenomeles japonica) fruit, their syrup and candied fruit slices. Institute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry, Aleksandras Stulginskis University, 2014, 33 (1-2), 45-52.
 • [22] Rumpunen K., Göransson E.: Consumer preferences for Japanese quince (Chaenomeles japonica) products. In: Japanese Quince – Potential Fruit Crop for Northern Europe. Ed. K. Rumpunen. Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala 2003, pp. 177-180.
 • [23] Seglina D., Krasnova I., Heidemane G., Ruisa S.: Influence of drying technology on the quality of dried candied Chaenomeles japonica during storage. Latvian J. Agron., 2010, 12, 113-118.
 • [24] Strek M., Gorlach S., Podsedek A., Sosnowska D., Koziolkiewicz M., Hrabec Z., Hrabec E.: Procyanidin oligomers from Japanese quince (Chaenomeles japonica) fruit inhibit activity of MMP-2 and MMP-9 metalloproteinases. J. Agric. Food Chem., 2007, 55 (16), 6447-6452.
 • [25] Tarko T., Duda-Chodak A., Pogoń P.: Charakterystyka owoców pigwowca japońskiego i derenia jadalnego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2010, 6 (73), 100-108.
 • [26] Thomas M., Crepeau M.J., Rumpunen K., Thibault J.-F.: Dietary fibre and cell-wall polysiaccharadides in the fruits of Japanese quince (Chaenomeles japonica). LWT Food Sci. Technol., 2000, 33, 124-131.
 • [27] Thomas M., Guillemin F., Guillon F., Thibault J.-F.: Pectins in the fruits of Japanese quince (Chaenomeles japonica). Carbohydrate Polymers, 2003, 53, 361-372.
 • [28] Wojdyło A., Oszmiański J.: Owoce pigwy pospolitej – potencjalny surowiec dla przetwórstwa. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 2010, 9, 7-16.
 • [29] Zhang S.Y., Han L.Y., Zhang H., Xin H.L.: Chaenomeles speciosa: A review of chemistry and pharmacology. Biomed Rep., 2014, 2 (1), 12-18.
 • [30] Japanese quince candies, patent No. LV 12779 B, 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9c592140-538f-4034-9472-9ac74698bc66
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.