PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | 378 |

Tytuł artykułu

An assessment of the variability of the mechanical properties of the stalk of winter cultivated under natural and artificial conditions

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Ocena zmienności właściwości mechanicznych źdźbła pszenicy ozimej uprawianej w warunkach naturalnych i sztucznych
RU
Ocenka izmenchivosti mekhanicheskikh svojjstv steblja ozimojj pshenicy, vyrashhivaemojj v natural'nykh i iskusstvennykh uslovijakh

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The author compares the mechanical properties of the stalk of winter wheat cultivated under field conditions and in a greenhouse. The measurements were taken on the main stems of plants cultivated on the experimental plots of the Plant Protection Station in Czesławice, and in a green house (in the latter case the effect of environmental factors on the formation of the mechanical properties of the stalk has been left out). Stalk rigidity, elasticity coefficient, and maximum bending stress, were determined in the process of stalk sections bending in an Instron strength testing apparatus, at the same time determining the geometrical parameters of the stalks, necessary for the determination of the above mechanical parameters, using a stem section meter. Measurements were taken for Liwilla and Beta winter wheat varieties, during the flowering, and the milk, wax and full maturity phases. The results obtained permitted for the determination of the variability ranges of the parameters tested on the length of the stalk during the vegetation period of plants grown under field and greenhouse conditions. A considerable variability along the stalk length was observed for all the phenological phases. It was found that mechanical parameters characterizing the material from the experimental plots show a greater differentiation between growth phases than is the case with the greenhouse stalks. In this case a clear effect of the soil-climatic conditions on the variability of the parameters is manifested. Moreover, a similar course of the curves of the variability of the mechanical parameters analyzed was obtained for all the phenological periods for both the types of experiment.
PL
W niniejszej pracy dokonano porównania właściwości mechanicznych źdźbła pszenicy ozimej odpornej na wyleganie Beta i podatnej na wyleganie Liwilla uprawionej w warunkach polowych oraz w szklarni. Pomiary przeprowadzono w czasie kwitnienia oraz w fazie dojrzałości mlecznej, woskowej i pełnej. Sztywność źdźbła, współczynnik sprężystości i maksymalne naprężenia zginające wyznaczano w procesie zginania odcinków źdźbła na maszynie wytrzymałościowej "Instron". Stwierdzono również, że parametry mechaniczne charakteryzujące materiał pochodzący z poletek doświadczalnych wykazują większe zróżnicowanie wartości między fazami rozwojowymi aniżeli źdźbło ze szklarni. Uzyskano podobny przebieg krzywych zmienności analizowanych parametrów mechanicznych we wszystkich okresach fenologicznych dla obydwu typów doświadczeń.
RU
В настоящей работе сравнено механические свойства стебля озимой пшеницы Бета, устойчивой к полеганию, и Ливиллы, податливой к полеганию, выращиваемой в полевых условиях и в теплице. Измерения проведено во время цветения, а также в фазах молочной, восковой и полной спелости. Жесткость стебля, коэффициент упругости и максимальное изгибающее напряжение определено в процессе изгиба отрезков стебля на прочностной машине „INSTRON". Отмечено также, что механические параметры, характеризующие материал с опытных делянок, показывают большую дифференциацию величин между фазами развития чем стебель из теплицы. Получено подобный ход кривых изменчивости анализируемых механических параметров во всех фенологических периодах для обоих типов опытов.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

378

Opis fizyczny

p.97-107,fig.,ref.

Twórcy

autor
  • Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Lublin, Poland

Bibliografia

  • 1. Szot В., Kolemba G.: Metody oceny wylęgania zbóż, Problemy Agrofizyki, 1978, 8.
  • 2. Skubisz G.: Zagadnienie sprężystości źdźbła zbóż, Problemy Agrofizyki, 1982, 38.
  • 3. Szot В., Skubisz G.: Zastosowanie zestawu pomiarowego do określania parametrów mechanicznych źdźbła pszenicy ozimej. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 1979, 135, 85-98.
  • 4. Skubisz G.: Czynniki wpływające na zmienność parametrów mechanicznych źdźbła rodów pszenicy ozimej 2708 i 831. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych (in press).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-9abe1648-89f7-4a79-82bc-e9b632349d35
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.