PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 1 |
Tytuł artykułu

Wokół jakości kształcenia na odległość

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule scharakteryzowano pokrótce działalność Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz przesłanki przygotowania tego artykułu. Następnie dokonano przeglądu terminologii i wymagań prawnych, dotyczących efektów kształcenia i e-learningu, a także nadzoru Polskiej Komisji Akredytacyjnej i wymaganej dokumentacji związanej z tą metodą kształcenia. W dalszej kolejności pokazano realizację wymagań (dotyczących efektów kształcenia i e-learningu) na Wydziale Zarządzania Uczelni, a następnie - jako studium przypadku - omówiono realizację przez autora zajęć z przedmiotu: przewodzenie. Wynikające stąd techniczno-organizacyjne i społeczne implikacje zawarto w końcowej części artykułu.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.20-32,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia
Bibliografia
 • 1. Cambridge Advanced Learner’s Dctionary. Cambridge University Press, Cambridge 2008, p. 321.
 • 2. Chmielewski J. M.: E-learning. Standaryzacja platform a jakość aplikacji, „ABC Jakości” 2006, nr 2-3, s. 77-83.
 • 3. Czarkowski J. J.: E-learning dla dorosłych. Wyd. Diffin, Warszawa 2012.
 • 4. Dendura K.: Zarządzanie jakością wobec akredytacji, „Forum Akademickie” 2004, nr 2, s. 10-12.
 • 5. Dendura K.: Metodyka wdrożenia systemu zarządzania jakością w kształceniu akademickim, Wyd. Uczelniane Akademii Morskiej, Gdynia 2002.
 • 6. Dendura K.: Metodyka wdrożenia systemu zarządzania jakością w kształceniu Akademickim, „Biuletyn Informacyjny Klubu Polskie Forum ISO 9000 ” 2003, nr 2, s. 3-12.
 • 7. Dendura K.: Podstawy zarządzania jakością. Część I i II, WSM Gdynia 1996.
 • 8. Dendura K.: Ontologiczny status norm i zasad zarządzania jakością, „Problemy Jakości” 2014, nr 2, s. 13-15.
 • 9. Dendura K.: Żebracy świata, „Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska” 2000, nr 5.
 • 10. Hofstede G.: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 • 11. Komunitariańska Platforma programowa [w:] Komunitarianie. Wybór tekstów (wybrał i wstępem opatrzył P. Śpiewak, Wyd. ALETHEIA, Warszawa 2004.
 • 12. Lewandowski W.: Zmiana sposobu wykorzystania platformy e-learningowej - nowe spojrzenie na Moddle [w:] Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego (pod red. M. Dąbrowskiego i M. Zając), Wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków ekonomicznych, Warszawa 2013, s. 121-126.
 • 13. Longman Dictionary of Contemporary English, Longan Group UK Ltd, London 1990, s. 236.
 • 14. Nogieć J.: Internet w szkole wyższej, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2009.
 • 15. Oziewicz M.: Nauki humanistyczne w formacie online - wykorzystanie amerykańskich doświadczeń [w:] Rola e-edukacji w rozwoju kształcenia akademickiego (pod. red. M. Dąbrowskiego i M. Zając), Wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 • 16. Rosak-Szyrocka J.: Analiza jakości nauczania w szkole wyższej w aspekcie e-learningu, „ABC Jakości” 2014, nr 3-4.
 • 17. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zającia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (z późn. zm., ostatnio zmienione 2 listopada 2011 r., Dz.U. 2011 nr 246 poz. 1470).
 • 18. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2011 nr 201 poz. 1188).
 • 19. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011 nr 253 poz. 1520).
 • 20. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie warunków oceny programowej i oceny instytucjonalnej (Dz.U. 2011 nr 207 poz. 1232).
 • 21. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (Dz.U. 2014 poz. 1356).
 • 22. Uchwała nr 961/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzania wizytacji przy dokonywaniu oceny programowej (zmieniona Uchwałą nr 462/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 25 października 2012 r.) (Internet).
 • 23. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (z późn. zm., ostatnio w dniu 11 lipca 2014 r., Dz.U. 2014 poz. 198) (Internet),
 • 24. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny - wzór raportu samooceny (ocena programowa) (Internet).
 • 25. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 461/2012 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 25 października 2012 r. w sprawie wytycznych do przygotowania raportu samooceny - wzór raportu samooceny (ocena instytucjonalna) (Internet).
 • 26. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/12 Dziekana Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 25 października 2012 r. w sprawie stosowania wytycznych w zakresie jakości kształcenia i samokształcenia studentów w roku akademickim 2012/2013.
 • 27. Załączniki do uchwał Senatu WSAiB (nr 2/02/2013 i 3/02/2013) z dnia 5 lutego 2013 r. określających „Zakładane efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie na studiach (I i II) stopnia o profilu praktycznym w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni”.
 • 28. Zarządzenie Rektora WSAiB w Gdyni z dnia 30 września 2013 r. w sprawie obiegu i przechowywania dokumentacji przebiegu studiów.
 • 29. Zarządzenie nr 1/12 Dziekana Wydziału Zarządzania WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie opracowania programów kształcenia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9ab61047-6703-478b-b094-bc977b0a3011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.