PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 07 | 2 |
Tytuł artykułu

Płodność i antykoncepcja w świadomości studentów kierunku Zdrowie Publiczne

Warianty tytułu
EN
Fertility and contraception in the awareness of students of Public Health
Języki publikacji
PL EN
Abstrakty
PL
Płodność jest bezpośrednim wskaźnikiem zdrowia prokreacyjnego. Aktualne dane poziomu płodności w Polsce, w minionym dwudziestoleciu, przedstawiają jego tendencję spadkową. Współczesny człowiek nie potrafi żyć, jako istota z natury płodna, aby żyć musi się ubezpłodnić. Uważa się, że skuteczna antykoncepcja jest profilaktycznym przeciwdziałaniem ciążom niepożądanym i ich przerywaniu. Celem pracy było przedstawienie wiedzy i przekonań studentek zdrowia publicznego, na temat dnia owulacji, skuteczności metod służących kontrolowaniu prokreacji oraz źródeł, z których czerpią wiedzę prokreacyjną. W badaniach uczestniczyli studenci z kierunku Zdrowie Publiczne (146 osób) z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W pracy wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem autorskiego kwestionariusza ankiety zawierającego 18 pytań dotyczących płodności, skuteczności Naturalnych Metod Planowania Rodziny i metod antykoncepcyjnych oraz źródeł wiedzy prokreacyjnej badanych. Na podstawie badań wykazano, że dzień własnej owulacji znany był nieco więcej niż połowie badanych studentek Zdrowia Publicznego, ale z uwagi na kierunek studiów jest to niski poziom wiedzy. Wśród naturalnych metod planowania rodziny badani wskazali metodę owulacyjną Billingsa, jako najbardziej skuteczną. Niepłodność laktacyjna nie była znana połowie badanych z I-go i II-go roku. Największą skuteczność antykoncepcyjną według badanych posiadają kolejno takie metody, jak: podwiązanie jajowodów, przecięcie nasieniowodów, tabletki hormonalne i prezerwatywa. Zaobserwowano, że największy zakres wiedzy prokreacyjnej badani uzyskali na lekcjach biologii i edukacji zdrowotnej oraz z podręczników medycznych i fizjologicznych.
EN
Fertility is a direct indicator of procreative health. Current data on the fertility levels in Poland in the past two decades show a downward trend. The modern man is a fertile being and must use contraception. It is believed that the use of effective contraception is a preventive measure against unwanted pregnancies and their termination. The aim of this study was to present the knowledge and beliefs of students of Public Health on the day of ovulation, effective methods for controlling reproduction and sources from which to derive the procreative knowledge. The study included the students of Public Health (146 people) from Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska. The method of diagnostic survey was used in the study, including an own questionnaire with 18 questions pertaining to fertility, effectiveness of the natural family planning methods and contraceptive methods, as well as the procreative knowledge of the study group. On the basis of the research it was found that only slightly more than half of the female students knew when the day of their own ovulation was, which is a low level of knowledge in view of the faculty they study. Among the natural methods of family planning, the respondents indicated The Billings Ovulation Method as the most effective one. The lactational amenorrhea method was not known to half of the respondents from the first and second year. The most effective method of contraception, according to the respondents, are sequentially methods such as tubal ligation, vasectomy, hormonal pills and condoms. It was observed that the greatest range of procreative knowledge was gained from the courses in Biology and Health Education, as well as from medical and physiological textbooks.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
07
Numer
2
Opis fizyczny
s.57-74,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
autor
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska
Bibliografia
 • 1. Aftyka A, Deluga A. (2009), Współczesne metody planowania rodziny, „Życie i płodność” Kraków; (4), 73-82.
 • 2. Badanie CBOS, kwiecień 2008, reprezentatywna próba ogólnopolska 495 osób w wieku 13-21 lat. www. swiadomerodzicielstwo.com/index.php/ (dostęp: 28. 06. 2012).
 • 3. Biskupska M., Niewiadomski T.J. (2011), Wiedza na temat fizjologii płodności-obszar niezagospodarowany przez sektor edukacji i sektor ochrony zdrowia. „Nowiny Lekarskie” 2011; 80(6), 469-472.
 • 4. Cagnacci A., Ferrari S. (2010), Evolution and Future of contraception. Minerva. „Ginecol.” 2010 Aug; 62(4), 303-17.
 • 5. Chazan B. (2006), Płodność - dar czy obciążenie? W: Życie, gdzie jesteś. Fundacja „Pomoc Rodzinie” Łomianki; 2005, 61-73.
 • 6. Deluga A., Aftyka A. (2010), Wybrane środki antykoncepcyjne i metody naturalnego planowania rodziny w ocenie etycznej studentów lubelskich uczelni. Życie i płodność Kraków; (2/4), 71-80.
 • 7. Deluga A., Wiśniewska I. (2011), Wiedza kobiet na temat planowania rodziny i fizjologii płodności. Życie i płodność. Kraków; 2011(2)
 • 8. Fijałkowski W. (1999), Rodzicielstwo w zgodzie z naturą Ekologiczne spojrzenie na płciowość. Fundacja „Głos dla życia”, Poznań; 1999: 125-152.
 • 9. Izdebski Z, Ostrowska A.(2003), Seks po polsku. Zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków. Wyd. Muza SA, Warszawa 2003: 11-40.
 • 10. Jick SS, Hernandez RK. (2011), Risk of non-fatal venous tromboembolism in women using oral contraceptives containing drospirenone compared with women using oral contraceptives containing levonongestrel: casecontrol study using United States claims data. „BMJ”. Apr 21; 342, d2151.
 • 11. Kavanaugh ML, Jerman J, Hubacher D, Kost K, Finer LB. (2011), Characterostics of women in the United States who use long-acting reversible contraceptive methods. „Obstet Gynecol”. Jun; 117 (6), 1349-57.
 • 12. Kowalewski I. (2006), Kultura zdrowotna studentów. Diagnoza i perspektywy. Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków; 2006, 78-83. Fertility and contraception....
 • 13. Lidegaard O, Lokkegaard E, Jensen A, Skovlund CW, Keiding N. (2012), Thrombotic stroke and myocardial infarction with hormonal contraception. N Engl J Med. Jun; 14; 366(24), 2257-66.
 • 14. Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. (red.) (2011), Wyniki badań HBSC 2010 Raport techniczny. Warszawa, 146-151.
 • 15. Niemiec T. (2007), Raport „Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15-49 lat. Polska 2006”, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa; 2007, 11-20.
 • 16. Olczyk M. (2008), Analiza informacji prasowych z zakresu HIV/AIDS, II kwartał 2008. Biuletyn Krajowego Centrum ds. AIDS Rocznik 2008. Kontra nr3(37), s.5.
 • 17. Parkin L, Sharples K, Hernandez RK, Jick SS. (2011), Risk of venous thromboembolism in users of oral contraceptives containing drospirenone or levonongestrel: nested case-control study based on UK General Practice Research Database. „BMJ”. 2011, Apr 21; 342, d2139.
 • 18. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego oraz Kształcenia Ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązująca od roku 2009/2010, Warszawa; 2009, 281-284.
 • 19. Raymond EG, Burke AE, Espey E. (2012), Combined hormonal contraceptives and venous tromboembolism: putting the risks into perspective. Obstet Gynecol. 119(5), 1039-1044.
 • 20. Rekomendacje PTG w sprawie antykoncepcji, aktualizacja 2010, www.forumginekologiczne.pl (dostęp:18.08.2012r.)
 • 21. Rocznik Demograficzny GUS; 2011. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bip/BIP_raport_2010-2011.pdf (dostęp: 18.08.2012r.)
 • 22. Rowen TS,Smith JF, Eisenberg ML, Breyer BN, Drey EA, Shindel AW. (2011), Contraceptive usage patterns in North American medical students. Contraception, May; 83(5): 459-465.
 • 23. Rozporządzenie MEN z dn.17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U.Nr58, poz.300).
 • 24. Stańczak J. (2011), Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski w 2011r. Departament Badań Demograficznych GUS. www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl.pdf (dostęp: 18.08.2012r.)
 • 25. Szyper A., Gotlib J. (2011) Próba porównania wiedzy i postaw studentów dwóch wybranych uczelni wyższych na temat doustnej antykoncepcji hormonalnej. „Problemy Pielęgniarstwa”; (1): 99-108.
 • 26. Thompson KM, Foster DG, Harper CC. (2011), Increased use of intrauterine contraception in California, 1997 to 2007. „Women Health Issues”, 2011 Nov-Dec; 21 (6), 425-430.
 • 27. TNSOBOP 044/05 Nowe się cofa. Warszawa 05; 2005 (dostęp: 18.08.2012r.)
 • 28. Troszczyński M. (red.) (2012), Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym. Podręcznik. Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Warszawa.
 • 29. World Health Organization. (2009), Medical eligibility criteria for contraceptive use. 4th Edition. World Health Organization Library Cataloguing-in-Publication Data, Geneva.
 • 30. Zakharova MY, Meyer RM, Brandy KR, Datta YH, Joseph MS, Shreiner PJ. (2011), Risk factors for heart attacke, and venous thrombosis associated with hormonal contraceptive use. „Clin. Appl Tromb Hemost”. 2011 Aug; 17(4): 323-331.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9a90d021-a49f-456b-86ea-70bf9d501bed
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.