PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 11 | 3 |
Tytuł artykułu

Iniekcja plemnika do cytoplazmy (ICSI) jako alternatywa dla standardowego zapłodnienia in vitro u świń

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI) as an alternative to standard in vitro fertilization in pigs
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Iniekcja plemnika do cytoplazmy oocytu (ICSI) jest jedną z metod wspomaganego rozrodu, która znalazła zastosowanie w pozaustrojowej produkcji zarodków u zwierząt oraz leczeniu niepłodności u ludzi. Metoda ICSI umożliwia eliminację zjawiska polispermii, wykorzystanie plemników jako wektorów egzogennego DNA w celu uzyskania zwierząt transgenicznych, wspomaga tworzenie programów zachowania bioróżnorodności oraz poznanie mechanizmów zachodzących w trakcie zapłodnienia i wczesnego rozwoju zarodkowego. Zapłodnieniu metodą ICSI poddaje się oocyty dojrzałe in vitro, in vivo i kriokonserwowane oraz nasienie ejakulowane bądź najądrzowe, świeże lub konserwowane. Iniekcję plemnika przeprowadza się w mikroskopie odwróconym z dołączonym mikromanipulatorem wyposażonym w pipetę podtrzymującą oraz iniekcyjną. Po wykonaniu iniekcji oocyty poddaje się sztucznej aktywacji i przeznacza do hodowli in vitro. Uzyskane zarodki poddaje się ocenie jakości. Pomimo potencjalnych możliwości związanych z ICSI wciąż istnieją problemy, które ograniczają wdrożenie tej metody zapłodnienia do pozaustrojowej produkcji zarodków na skalę komercyjną. Czynnikami mogącymi wpływać na efektywność ICSI są: jakość oocytów i plemników oraz ich przygotowanie do zapłodnienia, uszkodzenia oocytu powstałe w trakcie iniekcji, toksyczność związków wykorzystywanych do spowolnienia ruchu plemników i aktywacja oocytów po iniekcji. W wyniku zapłodnienia metodą ICSI liczba uzyskanych zarodków jest niska, a ich jakość często jest obniżona. Niezbędne są zatem dalsze badania optymalizujące nie tylko samą technikę zapłodnienia, ale również poszczególne jej etapy, tj. dojrzewanie in vitro oocytów oraz przygotowanie plemników.
EN
Injection of sperm into the oocyte cytoplasm (ICSI) is a method of assisted reproduction that has been used for in vitro production of embryos in animals and treatment of infertility in humans. ICSI makes it possible to eliminate polyspermy and to use sperm as vectors of exogenous DNA to obtain transgenic animals. It aids in the creation of biodiversity conservation programmes and in understanding mechanisms taking place during fertilization and early embryonic development. Fertilization by ICSI is performed using IVM, in vivo and cryopreserved oocytes and ejaculated or epididymal semen, fresh or preserved. Sperm injection is carried out using an inverted microscope equipped with a micromanipulator attached to the holding and injection pipettes. After injection, the oocytes are artificially activated and cultured in vitro. The embryos obtained are evaluated. Despite the potential of ICSI, there are still problems limiting its implementation for in vitro production of embryos on a commercial scale. Factors that may influence the efficiency of ICSI are oocyte and sperm quality and their preparation for fertilization, damage to the oocyte during injection, toxicity of compounds used to slow the sperm, and oocyte activation after injection. The number of embryos obtained as a result of ICSI fertilization is low and their quality is often reduced. Further studies are needed to optimize not only the fertilization technique, but also its individual stages, i.e. in vitro maturation of oocytes and sperm preparation.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
3
Opis fizyczny
s.55-66,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Dział Biotechnologii Rozrodu Zwierząt, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Krakowska 1, 32-083 Balice k.Krakowa
Bibliografia
 • 1. AHMADI A., NG S.C., LIOW S.L., ALI J., BONGSO A., RATNAM S.S., 1995 – Intracytoplasmic sperm injection of mouse oocytes with 5mM Ca2+ at different intervals. Human Reproduction 10, 431-435.
 • 2. ARIAS M.E., RISOPATRON J., SANCHEZ R., FELMER R., 2015 – Intracytoplasmic sperm injection affects embryo developmental potential and gene expression in cattle. Reproductive Biology 15, 34-41.
 • 3. BINH N.T., VAN THUAN N., MIYAKE M., 2009 – Effects of liquid preservation of sperm on their ability to activate oocytes and initiate preimplantational development after intracytoplasmic sperm injection in the pig. Theriogenology 71, 1440-1450.
 • 4. CANOVAS S., GUTIERREZ-ADAN A., GADEA J., 2010 – Effect of exogenous DNA on bovine sperm functionality using the Sperm Mediated Gene Transfer (SMGT) technique. Molecular Reproduction and Development 77, 687-698.
 • 5. CATT J.W., RHODES S.L., 1995 – Comparative intracytoplasmic sperm injection (ICSI) in human and domestic species. Reproduction, Fertility and Development 7, 161-167.
 • 6. CATT S.L., CATT J.W., GOMEZ M.C., MAXWELL W.M., EVANS G., 1996 – Birth of a male lamb derived from an in vitro matured oocyte fertilized by intracytoplasmic sperm injection of a single presumptive male sperm. Veterinary Record 139, 494-495.
 • 7. CHENG W.M., AN L., WU Z.H., ZHU Y.B., LIU J.H., GAO H.M., LI X.H., ZHENG S.J., CHEN D.B., TIAN J.H., 2009 – Effects of disulfide bond reducing agents on sperm chromatin structural integrity and developmental competence of in vitro matured oocytes after intracytoplasmic sperm injection in pigs. Reproduction 137, 633-643.
 • 8. CHENG W.M., WU Z.H., ZHANG X., ZHU Y.B., PANG Y.W., GUO M., WANG D., TIAN J.H., 2012 – Effects of different activion regimens on pronuclear formation and developmental competence of in vitro-matured porcine oocytes after intracytoplasmic sperm injection. Reproduction in Domestic Animals 47, 609-614.
 • 9. COCHRAN R., MEINTJES M., REGGIO B., HYLAN D., CARTER J., PINTO C., PACCAMONTI D., GODKE R.A., 1998 – Live foals produced from sperm-injected oocytes derived from pregnant mares. Journal of Equine Veterinary Science 18, 736-740.
 • 10. DE CECCO M., SPINACI M., ZANNONI A., BERNARDINI C., SEREN E., FORNI M., BACCI M.L., 2010 – Coupling sperm mediated gene transfer and sperm sorting techniques: a new perspective for swine transgenesis. Theriogenology 74, 856-862.
 • 11. EGHBALSAIED S., GHAEDI K., LAIBLE G., HOSSEINI S.M., FOROUZANFAR M., HAJIAN M., OBACK F., NASR-ESFAHANI M.H., OBACK B., 2013 – Exposure to DNA is insufficient for in vitro transgenesis of live bovine sperm and embryos. Reproduction 145, 97-108.
 • 12. FUJIHIRA T., KISHIDA R., FUKUI Y., 2004 – Developmental capacity of vitrified immature porcine oocytes following ICSI: effects of cytochalasin B and cryoprotectants. Cryobiology 49, 286-290.
 • 13. GAJDA B., ZIELIŃSKA-SKRZYPCZAK M., GAWROŃSKA B., SŁOMSKI R., SMORĄG Z., 2015 – Successful production of piglets derived from mature oocytes vitrified using OPS method. Cryoletters 36, 8-18.
 • 14. GARCIA-MENGUAL E., GARCIA-ROSELLO E., ALFONSO J., SALVADOR I., CEBRIAN-SERRANO A., SILVESTRE M.A., 2011 – Viability of ICSI oocytes after caffeine treatment and sperm membrane removal with Triton X-100 in pigs. Theriogenology 76, 1658-1666.
 • 15. GARCIA-ROSELLO E., COY P., VASQUEZ F.A.G., RUIZ S., MATAS C., 2006 – Analysis of different factors influencing the intracytoplasmic sperm injection (ICSI) yield in pigs. Theriogenology 66, 1857-1865.
 • 16. GARCIA-ROSELLO E., MATAS C., CANOVAS S., MOREIRA P., GADEA J., COY P., 2006 – Influence of sperm pretreatment on the efficiency of intracytoplasmic sperm injection in pigs. Journal of Andrology 27, 268-275.
 • 17. GARCIA-VASQUEZ F.A., RUIZ S., MATAS C., IZQUIERDO-RICO M.J., GRULLON L.A., DE ONDIZ A., VIEIRA L., AVILES-LOPES K., GUTIERREZ-ADAN A., GADEA J., 2010 – Production of transgenic piglets using ICSI-sperm-mediated gene transfer in combination with recombinase RecA. Reproduction 140, 259-272.
 • 18. GIRITHARAN G., LI M.W., DE SEBASTIANO F., ESTEBAN F.J., HORCAJADAS J.A., LLOYD K.C.K., DONJACOUR A., MALTEPE E., RINAUDO P.F., 2010 – Effect of ICSI on gene expression and development of mouse preimplantation embryos. Human Reproduction 25, 3012-3024.
 • 19. GOMEZ M.C., POPE C.E., HARRIS R., DAVIS A., MIKOTA S., DRESSER B.L., 2000 –Births of kittens produced by intracytoplasmic sperm injection of domestic cat oocytes matured in vitro. Reproduction, Fertility and Development 12, 423-433.
 • 20. GOTO K., YANAGITA K., 1995 – Normality of calves obtained by intracytoplasmic sperm injection. Human Reproduction 10, 1554.
 • 21. HEWITSON L., DOMINKO T., TAKAHASHI D., MARTINOVICH C., RAMALHO- -SANTOS J., SUTOVSKY P., FANTON J., JACOB D., MONTEITH D., NEURINGER M., BATTAGLIA D., SIMERLY C., SCHATTEN G., 1999 – Unique checkpoints during the first cell cycle of fertilization after intracytoplasmic sperm injection in rhesus monkeys. Nature Medicine 5, 431-433.
 • 22. HIRABAYASHI M., KATO M., AOTO T., SEKIMOTO A., UEDA M., MIYOSHI I., KASAI N., HOCHI S., 2002 – Offspring derived from intracytoplasmic injection of transgenic rat sperm. Transgenic Research 11, 221-228.
 • 23. HOSHI K., YANAGIDA K., SATO A., 1992 – Pretreatment of hamster oocytes with Ca2+ ionophore or facilite fertilization by ooplasmic micro-injection. Human Reproduction 7, 871-875.
 • 24. ISHIZAKI C., WATANABE H., BHUIYAN M.M.U., FUKUI Y., 2009 – Developmental competence of porcine oocytes selected by brilliant cresyl blue and matured individually in a chemically defined culture medium. Theriogenology 72, 72-80.
 • 25. KAMIYA C., KOBAYASHI M., FUKUI Y., 2006 – In vitro culture conditions using chemically defined media for in vitro matured and intracytoplasmically inseminated porcine oocytes. Journal of Reproduction and Developmental 52, 625-632.
 • 26. KANG H.H., LEE J.W., KANG M.J., KIM K.H., MOON S.J., 2014 – In vitro development of porcine oocytes following intracytoplasmic sperm injection of freeze-dried spermatozoa with trehalose. Journal of Embryo Transfer 29, 51-57.
 • 27. KATAYAMA M., MIYANO T., MIYAKE M., KATO S., 2002 – Progesterone treatment of boar spermatozoa improves male pronuclear formation after intracytoplasmic sperm injection into porcine oocytes. Zygote 10, 95-104.
 • 28. KATAYAMA M., RIEKE A., CANTLEY T., MURPHY C., DOWELL L., SUTOVSKY P., DAY B.N., 2007 – Improved fertilization and embryo development resulting in birth of live piglets after intracytoplasmic sperm injection and in vitro culture in a cysteine-supplemented medium. Theriogenology 67, 835-847.
 • 29. KEEFER C.L., 1989 – Fertilization by sperm injection in the rabbit. Gamete Research 22, 59-69.
 • 30. KIKUCHI K., 2004 – Developmental competence of porcine blastocysts produced in vitro. Journal of Reproduction and Developmental 50, 21-28.
 • 31. KIKUCHI K., SOMFAI T., NAKAI M., NAGAI T., 2009 – Apperence, fate and utilization of abnormal porcine embryos produced by in vitro maturation and fertilization. Society for Reproduction and Fertility Supplements 66, 135-147.
 • 32. KIM N.H., LEE J.W., JUN S.H., LEE H.T., CHUNG K.S., 1998 – Fertilization of porcine oocytes following intracytoplasmic spermatozoon or isolated sperm head injection. MolecularReproduction and Development 51, 436-444.
 • 33. KIMURA Y., YANAGIMACHI R., 1995 – Intracytoplasmic sperm injection in the mouse. Biology of Reproduction 52, 709-720.
 • 34. KISHIDA R., LEE E.S., FUKUI Y., 2004 – In vitro maturation of porcine oocytes using a defined medium and development capacity after intracytoplasmic sperm injection. Theriogenology 62, 1663-1676.
 • 35. KOBAYASHI M., LEE E.S., FUKUI Y., 2006 – Cysteamine or b-mercaptoethanol added to a defined maturation medium improves blastocyst formation of porcine oocytes after intracytoplasmic sperm injection. Theriogenology 65, 1191-1199.
 • 36. KOLBE T., HOLTZ W., 1999 – Intracytoplasmic injection (ICSI) of in vivo or in vitro matured oocytes with fresh ejaculated or frozen-thawed epididymal spermatozoa and additional calcium-ionophore activation in the pig. Theriogenology 52, 671-682.
 • 37. KOLBE T., HOLTZ W., 2000 – Birth of a piglet derived from an oocyte fertilized by intracytoplasmic sperm injection (ICSI). Animal Reproduction Science 64, 97-101.
 • 38. KWON I.K., PARK K.E., NIWA K., 2004 – Activation, pronucelar formation, and Development in vitro of pig oocytes following intracytoplasmic injection of freeze-dried spermatozoa. Biology of Reproduction 71, 1430-1436.
 • 39. LAI L., SUN Q., WU G., MURPHY C.N., KÜHHOLZER B., PARK K.W., BONK A.J., DAY B.N., PRATHER R.S., 2001 – Development of porcine embryos and offspring after intracytoplasmic sperm injection with liposome transfected or non-transfected sperm into in vitro matured oocytes. Zygote 9, 339-346.
 • 40. LAVITRANO M., BUSNELLI M., CERRITO M.G., GIOVANNONI R., MANZINI S., VARGIOLU A., 2006 – Sperm-mediated gene transfer. Reproduction, Fertility and Development 18, 19-23.
 • 41. LAVITRANO M., FORNI M., VARZI V., PUCCI L., BACCI M.L., DI STEFANO C., FIORETTI D., ZORAQI G., MOIOLI B., ROSII M., LAZZERESCHI D., STOPPACCIARO A., SEREN E., ALFANI D., CORTESINI R., FRATTI L., 1997 – Sperm-Mediated Gene Transfer: Production of pigs transgenic for a human regulator of complement activation. Transplantation Proceedings 29, 3508-3509.
 • 42. LEE J.W., KIM N.H., LEE H.T., CHUNG K.S., 1998 – Microtubule and chromatin organization during the first cell-cycle following intracytoplasmic injection of round spermatid into porcine oocytes. Molecular Reproduction and Development 50, 221-228.
 • 43. LEE J.W., TIAN X.C., YANG X., 2003 – Failure of male pronucleus formation is the major cause of lack of fertilization and embryo development in pig oocytes subjected to intracytoplasmic sperm injection. Biology of Reproduction 68, 1341-1347.
 • 44. LEE J.W., YANG X., 2004 – Factors affecting fertilization of porcine oocytes following intracytoplasmic injection of sperm. Molecular Reproduction and Development 68, 96-102.
 • 45. LI G.P., CHEN D.Y., LIAN L., SUN Q.Y., WANG M.K., LIU J.L., LI J.S., HAN Z.M., 2001 –Viable rabbits derived from reconstructed oocytes by germinal vesicle transfer after intracytoplasmic sperm injection (ICSI). Molecular Reproduction and Development 58, 180-185.
 • 46. LI X.X., LEE D.S., KIM K.J., LEE J.H., KIM E.Y., PARK J.Y., 2013 – Leptin and nonessential amino acids enhance porcine preimplantation embryo development in vitro by intracytoplasmic sperm injection. Theriogenology 79, 291-298.
 • 47. LOPEZ-SAUCEDO J., PARAMIO-NIETO M.T., FIERRO R., PINA-AGUILAR R.E., 2012 – Intracytoplasmic sperm injection (ICSI) in small ruminants. Animal Reproduction Science 133, 129-138.
 • 48. MANDRYK I., 2013 – Optymalizacja warunków hodowli zarodków uzyskanych po zapłodnieniu metodą ICSI świeżych i kriokonserwowanych oocytów świni. Praca doktorska, wyd. IZ PIB.
 • 49. MARTIN M.J., 2000 – Development of in vivo-matured porcine oocytes following intracytoplasmic sperm injection. Biology of Reproduction 63, 109-112.
 • 50. MATSUURA D., MAEDA T., 2009 – Embryo development of porcine oocytes after injection with miniature pig sperm and their extracts. Animal Science Journal 80, 644-648.
 • 51. MEN N.T., KIKUCHI K., NAKAI M., FUKUDA A., TANIHARA F., NOGUCHI J., KANEKO H., LINH N.V., NGUYEN B.X., NAGAI T., TAJIMA A., 2013 – Effect of trehalose on DNA integrity of freeze-dried boar sperm, fertilization, and embryo development after intracytoplasmic sperm injection. Theriogenology 80, 1033-1044.
 • 52. NAKAI M., ITO J., SATO K., NOGUCHI J., KANEKO H., KASHIWAZAKI N., KIKUCHI K., 2011 – Pre-treatment of sperm reduces success of ICSI in the pig. Reproduction 142, 285-293.
 • 53. NAKAI M., KANEKO H., SOMFAI T., MADEOMARI N., OZAWA M., NOGUCHI J., KASHIWAZAKI N., KIKUCHI K., 2009 – Generation of porcine diploid blastocysts after injection of spermatozoa grown in nude mice. Theriogenology 72, 2-9
 • 54. NAKAI M., KANEKO H., SOMFAI T., MAEDOMARI N., OZAWA M., NOGUCHI J., ITO J., KASHIWAZAKI N., KIKUCHI K., 2010 – Production of viable piglets for the first time using sperm derived from ectopic testicular xenografts. Reproduction 139, 331-335.
 • 55. NAKAI M., KASHIWAZAKI N., TAKIZAWA A., HAYASHI Y., NAKATSUKASA E., FUCHIMOTO D., NOGUCHI J., KANEKO H., SHINO M., KIKUCHI K., 2003 – Viable piglets generated from porcine oocytes matured in vitro and fertilized by intracytoplasmic sperm head injection. Biology of Reproduction 68, 1003-1008.
 • 56. NAKAI M., KASHIWAZAKI N., TAKIZAWA A., MAEDOMARI N., OZAWA M., NOGUCHI J., KANEKO H., SHINO M., KIKUCHI K., 2007 – Effects of chelating agents during freeze-drying of boar spermatozoa on DNA fragmentation and on developmental ability in vitro and in vivo after intracytoplasmic sperm head injection. Zygote 1, 15-24.
 • 57. NAKAI M., OZAWA M., MAEDOMARI N., NOGUCHI J., KANEKO H., ITO J., ONISHI A., KASHIWAZAKI N., KIKUCHI K., 2014 – Delay in cleavage of porcine embryos after intracytoplasmic sperm injection (ICSI) shows poorer embryonic development. Journal of Reproduction and Developmental 60, 256-259.
 • 58. PALERMO G., JORIS H., DEVROEY P., VAN STEIRTEGHEM A.C., 1992 – Pregnancies after intracytoplasmic sperm injection of single spermatozoon into an oocyte. Lancet 340, 17-18.
 • 59. PERRY A.C., WAKAYAMA T., KISHIKAWA H., KASAI T., OKABE M., TOYODA Y., YANAGIMACHI R., 1999 – Mammalian transgenesis by intracytoplasmic sperm injection. Science 284, 1180-1183.
 • 60. PROBST S., RATH D., 2003 – Production of piglets using intracytoplasmic sperm injection (ICSI) with flowcytometrically sorted boar semen and artificially activated oocytes. Theriogenology 59, 961-973.
 • 61. SHI L.Y., JIN H.F., KIM J.G., KUMAR B.M., BALASUBRAMANIAN S., CHOE S.Y., RHO G.J., 2007 – Ultra-structural changes and developmental potential of porcine oocytes following vitrification. Animal Reproduction Science 100, 128-140.
 • 62. SUZUKI Y., WATANABE H., FUKUI Y., 2010 – Effects of seasonal changes on in vitro development of competence of porcine oocytes. Journal of Reproduction and Developmental 56, 396-399.
 • 63. TAKA M., IWAYAMA H., FUKUI Y., 2005 – Effect of the well of the well (WOW) system on in vitro culture for porcine embryos after intracytoplasmic sperm injection. Journal of Reproduction and Development 51, 533-537.
 • 64. UEHARA T., YANAGIMACHI R., 1976 – Microsurgical injection of spermatozoa into hamster eggs with subsequent transformation of sperm nuclei into male pronuclei. Biology of Reproduction 15, 467-470.
 • 65. VINCENT C., PICKERING S.J., JOHNSON M.H., 1990 – The hardening effect of dimethylosulphoxide on the mouse zona pellucid requires the presence of an oocyte and is associated with a reduction in the number of cortical granules present. Journal of Reproduction and Fertility 89, 253-259.
 • 66. WANG B., BALDASSARRE H., PIERSON J., COTE F., RAO K.M., KARATZAS C.N., 2003 – The in vitro and in vivo development of goat embryos produced by intracytoplasmic sperm injection using tail-cut spermatozoa. Zygote 11, 219-227.
 • 67. WANG W.H., ABEYDEERA L.R., CANTLEY T.C., DAY B.N., 1997 – Effect of porcine maturation media on development of pig embryos produced by in vitro fertilization. Journal of Reproduction and Fertility 111, 101-108.
 • 68. WU J., CARRELL D.T., WILCOX A.L., 2001 – Development of in vitro-matured oocytes from porcine preantral follicles following intracytoplasmic sperm injection. Biology of Reproduction 65, 1579-1585.
 • 69. YAMAUCHI Y., YANAGIMACHI R., HORIUCHI T., 2002 – Full-term development of golden hamster oocytes following intracytoplasmic sperm head injection. Biology of Reproduction 67, 534-539.
 • 70. YONG H.Y., HONG J.Y., KANG S.K., LEE B.C., LEE E.S., HWANG W.S., 2005 – Sperm movement in the ooplasm, dithiothreitol pretreatment and sperm freezing are not required for the development of porcine embryos derived from injection of head membrane-damaged sperm. Theriogenology 63, 783-794.
 • 71. YONG H.Y., PYO B.S., HONG J.Y., KANG S.K., LEE B.C., LEE E.S., HWANG W.S., 2003 – A modified method for ICSI in the pig: injection of head membrane-damaged sperm using a 3-4 μm diameter injection pipette. Human Reproduction 18, 2390-2396.
 • 72. YOO J.G., HUR C.G., PARK M.R., PARK J.Y., HWANG K.C., KIM J.H., KIM J.H., CHO S.K., 2012 – Electrical activation enhances pre-implantation embryo development following sperm injection into in vitro matured pig oocytes. The Japanese Society of Veterinary Science 74, 429-434.
 • 73. YOSHIZAWA M., WATANABE H., FUKUI Y., 2009 – Effects of the presence and the numbers of corpora lutea in nondelivered and delivered pigs on in vitro oocyte maturation and embryonic development. Journal of Reproduction and Developmental 55, 655-660.
 • 74. ZANIBONI A., MERLOA B., ZANNONIA A., BERNARDINI C., LAVITRANO M., FORNIA M., GAETANO M., BACCI M.L., 2013 – Expression of fluorescent reporter protein in equine embryos produced through intracytoplasmic sperm injection mediated gene transfer (ICSI-MGT). Animal Reproduction Science 137, 53-61.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9a522687-170f-4f49-9a4d-5c699b12b90f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.