PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 52 |
Tytuł artykułu

Sensitivity of imago and larvae of the lesser mealworm Alphitobius diaperinus (Panzer 1797) in a sawdust litter to selected species and strains of Steinernematidae and Heterorhabditidae under laboratory conditions

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wrażliwość imago i larw pleśniakowca lśniącego Alphitobius diaperinus (Panzer 1797) w ściółce z trocin na wybrane gatunki i szczepy nicieni Steinernematidae i Heterorhabditidae w warunkach laboratoryjnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Sensitivity of imagines and larvae of the lesser mealworm to selected species and strains of entomopathogenic nematodes was studied in a pine sawdust litter on which chicken were kept from one to six weeks according to their production cycle (Niemiec 1998). The following nematode species and strains were used: S. feltiae from bioinsecticides Ovinema and Nemaplus, S. affinis, S. carpocapsae and H. bacteriophora strain Brecon. S. feltiae from biopreparation Ovinema appeared most invasive to the larvae and imagines of A. diaperinus.
PL
Wrażliwość imago i larw pleśniakowca lśniącego Alphitobius diaperinus (Panzer 1797) w ściółce z trocin na wybrane gatunki i szczepy nicieni Steinernematidae i Heterorhabditidae w warunkach laboratoryjnych. Celem badań było określenie wpływu nicieni entomopatogenicznych na śmiertelność larw i postaci imaginalnych pleśniakowca lśniącego Alphitobius diaperinus (Panzer 1797) w ściółce z trocin sosnowych. Zbadano przeżywalność stadiów rozwojowych owadów w cyklu produkcyjnym hodowli kurcząt. Stwierdzono, że ze wzrostem stężenia amoniaku pochodzącym z odchodów kurcząt maleje inwa-zyjność nicieni entomopatogenicznych. Nicienie żyły tylko do trzeciego tygodnia cyklu produkcyjnego kurcząt. Najbardziej skutecznym gatunkiem w stosunku do larw i imago pleśniakowca okazał się S. feltiae z biopreparatu Ovinema. Trociny sosnowe są lepszym podłożem niż ściółka słomiana do zwalczania pleśniakowca lśniącego w brojlerniach.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Opis fizyczny
p.161-166,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
 • Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • ARSHAD M.J., KHATTACK A., 1984: In­sect fauna of birds nests of N.W.F.P. Bull. Zool. Pakistan 2, 1-7.
 • AWAKNAVAR J.S., RAJASEKHAR D.W., 1999: Bird nests: source of infestation to storage? Integr. Pest Menag. Rev. 4, 53-73.
 • AVANCINI R.M., UETA M.T., 1990: Ma­nure breeding insects (Diptera and Co- leoptera) responsible for cestoidosis in caged layer hens. J. Appl. Entomol. 110, 307-312.
 • BASAK P.K., CHOUDHURI D.K., SEN- GUPTA T., 1991: On the beetle (Insecta: Coleoptera) infestation of milk powder at Calcutta warehouses. J. Bengal Natur. History Soc. 10, 50-55.
 • BEDNAREK A., GAUGLER R., 1997: Compatibility of soil amendments with entomopathogenic nematodes. J. Nema- tol. 29, 220-227.
 • DAS J.N., DIVAKAR B.J., 1987: Compat­ibility of certain pesticides with DD-136 nematode. Plant. Prot. Bull. 39, 20-22.
 • DESPINS J.L., TURNEREC., PFEIF­FER D.G., 1991. Evaluation of methods to protect poultry house insulation from infestation by lesser mealworm (Coleop- tera: Tenebrionidae). J. Agric. Entomol. 8, 209-217.
 • EIDSON C.S., SCHMITTLE S.C., LAL J.B., GOODE R.B., 1965: The role of the darkling beetle, Alphitobius diaperinus, in the transmission of acute leukosis in chickens. Poult. Sci. 44, 1366-1367.
 • GAUGLER R., 1987: Entomogenous nematodes and their prospects for genetic im­provement. In: Biotechnology in Inver­tebrate Pathology and Cell Culture. Ed. K. Maramorosh. Acad. Press, New York, 457-484.
 • GEDEN C.J., AXTELL R.C., BROOKS W.M., 1985. Susceptibility of lesser meal­worm, Alphitobius diaperinus (Coleop- tera: Tenebrionidae) to the entomogenous nematodes Steinernema feltiae, S. glaseri (Steinernematidae) and Heterorhabditis heliothidis ( Heterorhabditidae). J. Ento- mol. Sci. 20, 3, 331-339.
 • GEDEN C.J., ARENDS J.J., AXTELL R.C., 1987. Field trials of Steinernema feltiae (Nematoda: Steinernematidae) for con­trol of Alphitobius diaperinus (Coleop- tera: Tenebrionidae) in commercial tur­key and broiler houses. J. Econ. Entomol. 80, 136-141.
 • GEDEN C.J., AXTELL R.C., 1988: Effect of temperature on nematode Steinernema feltiae (Nematoda: Steinernematidae) treatment of soil for control of lesser meal­worm (Coleoptera: Tenebrionidae) in tur­key houses. J. Econ. Entomol. 81, 3.
 • GEDEN C.J., ED WARDST.D., ARENDS J.J., AXTELL R.C., 1987: Efficacies of mix­tures of disinfectants and insecticides. Poult. Sci. 66, 659-665.
 • GOODWIN M.A., WALTMAN W.D., 1996: Transmission of Eimeria, viruses, and bacteria to chicks: darkling beetles (Al- phitobius diaperinus) as vectors of path­ogens. J. Appl. Poult. Res. 5, 51-55.
 • GOULD G.E., MOSES H.E., 1951: Lesser mealworm infestation in brooder house. J. Econ. Entomol. 44, 265-267.
 • HARDING W.C., BIASELL T.L., 1958: Lesser mealworm in a brooder house. J. Econ. Entomol. 51, 112-114.
 • KAMIONEK M., 1992: Wpływ pestycydów na Steinernema feltiae (Filipjev) i inne nicienie entomofilne. Wyd. SGGW, War­szawa.
 • KAYA H.K., 1990: Entomopathogenic nem­atodes in biological control. In Soil Ecol­ogy. Eds R. Gaugler, H.K. Kaya. CRC Press, Boca Raton, 93-116.
 • LORENZO P., 1990: Aplication of 60 Co gamma radiation to control insects in stored rice. Part IV Lasioderma serri- corne (Anobiidae: Coleoptera), Alphi­tobius diaperinus and Tenebrionido sp. (Tenebrionidae: Coleoptera). Cien. Tec. Agric. Arroz. 13, 67-76. McAllister j.c., steelman c.d., SKEELES J.K., 1994: Reservoir compe­tence of the lesser mealworm (Coleoptera: Tenebrionidae) for Salmonella typhimuri- um (Eubacteriales: Enterobacteriaceae). J. Med. Entomol. 31, 369-372.
 • McAllister j.c., steelman c.d., SKEELES J.K., NEWBERRY L.A. 1996: Reservoir competence Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Tenebrionidae) for Escherichia coli (Eubacteriales: En- terobacteriaceae). J. Med. Entomol. 33, 983-987.
 • NIEMIEC J., 1998: Hodowla drobiu. W: Chów i hodowla zwierząt. EWES, War­szawa.
 • OUDEDAG D.A., LUESINK H.H., 1998: The manure Model: manure, minerals (N, P and K), ammonia emission, heavy metals and the use of fertilizer in Dutch agriculture. Environ. Pollut. 102, S1, 241-246.
 • PEZOWICZ E., 2005: Nicienie owadobójcze jako czynnik zmniejszający liczebność populacji pleśniakowca lśniącego (Alphi- tobius diaperinus Panzer) w brojlerniach. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • STEELMAN D., 1996: Darkling beetles are costlu pests. Poult. Digest 55, 22-23.
 • SZALANSKI A.L., PALMER T.W., Mc KAY T., STEELMAN C.D., 2004. Infec- tivity of Steinernema spp. (Nematoda: Steinernematidae) to adult litter beetles, Alphitobius diaperinus (Coleoptera: Te- nebrionidae) in the laboratory. Biocontrol Sci.Technol. 14, 81-85.SZCZEPANIK M., 2000: Temperature ef­fects on the efficacy of nematodes against the lesser mealworm Alphitobius diaperi- nus (Coleoptera: Tenebrionidae). J. Pol. Entomol. 69, 483-490. TOMALAK M., 1994: Selective breeding of Steinernemafeltiae (Filipjev) (Nematoda: Steinernematidae) for improved efficacy in control of a mushroom fly, Lycoriella solani Winnertz (Diptera: Sciaridae). Biol. Sci. Technol. 4, 187-198. TOMALAK M., 1998: Selekcja i mutagene- za w genetycznym doskonaleniu nicieni owadobójczych dla celów biologiczne­go zwalczania szkodników. Prace Nauk. IOR w Poznaniu, Poznań. VAINIO A., 1993: Effect of pesticides on long­-term survivals of Steinernema feltiae in the field. IOBC/ wprs Bulletin 17, 3, 70-76. WILSON D.D., SCHMIDTMANN E.T., RICHARD R.D., LEHMAN R.D., 1986: Isolation of avian influenza from insects. Arbovir. Reser. 6, 221-223.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9a0e2e5d-724a-41de-bd0f-447269203f87
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.