PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 70 | 10 |
Tytuł artykułu

Innowacyjność: nauka - przemysł

Warianty tytułu
EN
Innovation: science andindustry
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty innowacji, znaczenia współpracy nauki i przemysłu dla całej gospodarki oraz poszczególnych branż i przedsiębiorstw. Podano różne definicje innowacji oraz ich wewnętrzne i zewnętrzne źródła. Przedstawiono podział innowacji w zależności od rodzaju kryteriów. Opisano proces komercjalizacji i transferu technologii w procesie innowacji, zaprezentowano również stosowane w Polsce procedury komercjalizacji badań. Przedstawiono czynniki determinujące osiągnięcie sukcesu w procesie transferu wiedzy i technologii. Szczegółowo zaprezentowano relacje nauki i przemysłu w kontekście innowacji oraz ich komercjalizacji. Szczególną uwagę zwrócono na bariery hamujące proces komercjalizacji i sposoby ich przezwyciężenia. Opisano również warunki decydujące o efektywności procesów innowacyjnych. Dodatkowo zaprezentowano podstawy polityki państwa w zakresie innowacyjności i komercjalizacji. Korzystając z wartości syntetycznego wskaźnika innowacyjności porównano Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej.
EN
The aim of the article is to present the essence of innovation, the importance of cooperation between science and industry for the entire economy and individual industries and enterprises. The article cites different definitions of innovation as well as its internal and external sources. It classifies innovation according to different criteria. It also describes the processes of commercialization and technology transfer in thftjarocess of innovation showing different procedures of research commercialization applied in Poland. Moreover, the article identifies the determinants of success in the process of knowledge and technology transfer. The correlations between science and industry in terms of innovation and commercialization are presented in detail, given special attention to existing inhibitors of commercialization process and the way of overcoming them. The article describes also the conditions of innovation processes' efficiency and presents the basics of state policy in terms of innovation and commercialization. Thanks to the value of synthetic innovation indicator, Poland was compared with other European Union countries.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
70
Numer
10
Opis fizyczny
s.2-8,rys.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olstynie, Olsztyn
autor
 • Katedra Technologii i Chemii Mięsa, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olstynie, Olsztyn
Bibliografia
 • [1] Barańska-Fisher M. 2005. Innowacje jako narzędzie kreowania zmaian na rynku. W Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, red. Stankiewicz J. Zielona Góra: UZ.
 • [2] Baruk J. 2006. Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • [3] „Dobre praktyki w zakresie innowacyjności w spółkach z udziałem Skarbu Państwa". http://www.msp.gov.pl/pl/polityka-wlascicielska/program-profesjonaliza/ dobre-praktyki-2007-201 /30091, Pragram-Profesjonalizacji-Nadzoru.html dostęp 01.07.2016.
 • [4] Drucker P. 1992. Innowacja i przedsiębiorczość Praktyka i zasady. Warszawa: PWN.
 • [5] Gruba K., A. Łubnicka. „Patentuj, komercjalizuj. Ochrona i zarządzanie innowacjami na Uniwersytecie Jagiellońskim", http://www.uj.edu.pl/documents/1587933/6bc2fafc- -Cd80-4ed-896d-858bd181ab27 dostęp 02.07.2016.
 • [6] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. 2011. red. Matusiak K.B. Warszawa: PARR
 • [7] Janasz W., K. Kozioł-Nadolna. 2011. Innowacje w organizacji. Warszawa: PWE.
 • [8] Kotler R 1999. Marketing-analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola. Warszawa:Wydawnictwo Felberg SJA.
 • [9] Kowalczyk J. 2014. „Nasze innowacje zaczynają coś znaczyć" Puls Biznesu 18.03.
 • [10] Marszałek A. 2014a. „Relacje między światem nauki a przemysłu". 4 (56) http:// www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/56/id/1123 dostęp 17.07.2016.
 • [11] Marszałek A. 2014b. „Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym". Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 3:17-26.
 • [12] Marzec M. 2012. „Finansowanie innowacji przez przedsiębiorstwa sektora MŚP w województwie świętokrzyskim w latach 207-2012". Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. 1/Sectio A: 79-100.
 • [13] Mazurkiewicz Sz. „Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych". http:/www.wup.pl/images/ uptoads/VII.FUNDUSZE _EUROPEJSKIE/lnnowacyjnosc_i_ponadnarodowosc_aktu- alnosci/ekspertyzy/b.EkspertyzaJemat %C3%Bw_projekt%C3%B3w_innowacyj- nych_-_komercjalizacja_nauki.doc dostęp 02.07.2016.
 • [14] Oniszczuk-Jastrząbek A. 2010. „Wybrane aspekty innowacji we współczesnym przedsiębiorstwie". Contemporary Economy Electronic Scientific lourna 1 (1): 37-48.
 • [15] Penc J. 1999. Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa .Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • [16] Pichlak M. 2012. Innowacyjność organizacji - generowanie kontra adaptacja innowacji. W Uwarunkowania przedsiębiorczości. Różnorodność i jedność t. 2. red. Jaremczuk K. Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
 • [17] Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. 2008. Wydanie trzecie. Warszawa: MNiSW.
 • [18] Polska w Innovation Union Scoreboard 2015. https://badania.parp.gov.pl/polska-w- -innovation-union-scoreboard-2015 dostęp 17.07.2016.
 • [19] Ratajczak M. 2006. „Transfer wiedzy i technologii do sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce". Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. 59:113-120.
 • [20] Sabisch H. Erfolgsfaktoren des Wissens-und Technologietransfers.W: Technologietransfers - Anforderungen und Entwicklungs-tendenzen red. Pleschak F. 17-26. Karlsruhe: Fraunhofer IRBVerlag.
 • [21] Schumpeter J.A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • [22] Sieniewska B. 2014. „Trudności we współpracy uczelni z biznesem w zakresie komercjalizacji wiedzy w świetle badań naukowych" Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 199 Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2013 :270-281.
 • [23] Skrzypek J. (red). 2007. Finansowanie projektów innowacyjnych. Poradnik dla przedsiębiorców i przedstawicieli środowiska akademickiego. Kraków: Małopolska Agencja Energii i Środowiska.
 • [24] Sokół A. „Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce". http://www.instytut.info/Vkonf/site/33.pdf dostęp 01.07.2016.
 • [25] Steinerowska-Streb I. 2014. „Innowacje w polskich mikroprzedsiębiorstwach". Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 183 a 11nnowacyjność współczesnych organizacji cz. 1 Koncepcje i modele: 256-266.
 • [26] Szelągowska A. 2012. „Innowacje w finansowaniu budownictwa społecznego w Polsce -w kierunku nowego paradygmatu". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 55:169-186.
 • [27] Whitfield PR. 1979. Innowacje w przemyśle. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9a069451-e457-4d6e-b7f3-1efbff759f9b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.