PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 09 |
Tytuł artykułu

Kompensacja negatywnego oddziaływania budowli hydrotechnicznych na ekosystemy rzeczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Compensation actions for negative impact of hydrotechnical structures on the river ecosystem
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Kompensacja przyrodnicza rozumiana jest jako zespół działań. Działania te powinny doprowadzić do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych (art. 3 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska). Obejmują one w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności. Kompensacja przyrodnicza jest szczególnie wskazana jako działanie mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód w przypadku, gdy w związku z realizacją konkretnej inwestycji ochrona elementów przyrodniczych nie jest możliwa. Wymagany zakres kompensacji przyrodniczej w przypadku przedsięwzięć, dla których przeprowadzone było postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określany jest decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 75 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska). W artykule zaprezentowano przegląd działań kompensacyjnych, pozwalających na zmniejszenie negatywnego oddziaływania budowli hydrotechnicznych na ekosystem rzeczny.
EN
Environmental compensation is a set of actions. These actions should take to restore natural balance on the given area, compensating the damage to the environment through undertaking the action plans and maintaining the landscape amenities (Article 3 of the Environmental Protection Law). They including hydrotechnical constructions, groundworks, soil reclamation, afforestation, tree planting or developing vegetation concentration sites, that are leading. Environmental compensation is highly recommended to repair the harm to the environment especially when realization of an investment disabled the protection of the environmental elements. The required range of environmental compensation is issued by the decision of the environmental conditioning for the investments with the environmental impact assessment already made (Article 75 of the Environmental Protection Low). The paper presents an inventory of the compensation actions that allow for reducing the negative impact of hydrotechnical constructions on the ecosystem of rivers.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.7-18,fot.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział we Wrocławiu, ul.Parkowa 30, 51-616 Wrocław
Bibliografia
 • Adynkiewicz-Piragas M., Drabiński A. Wpływ Inwestycji hydrotechnicznych na Ekosystem Rzeki Smortawy. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, Melioracja XLIII, Nr 417, Wrocław 2000.
 • Biemelt A. i in. Naturnahe Regelung von Fliessgewässern. Bestandsaufnahmen im Projektgebiete Nette. Universität Hannover, Kapitel 3, 1991.
 • Byczkowski A., Żelazo J. Zmiany reżimu górnej Narwi w wyniku prac melioracyjnych. Gospodarka Wodna, nr 1, 1992, s. 22–25.
 • Dąbkowski L., Bajkowski S., Hajkiewicz J. Rozmycia dna koryta Narwi poniżej jazów. Gospodarka Wodna, nr 8, 1992, s. 188–191.
 • Głowski R., Kempiński J., Parzonka W. Zamulanie koryta rzeki Odry powyżej stopnia Brzeg Dolny. Zesz. Nauk. AR Wrocław 270, Konferencje X, t. 2, 1995, s. 43–53.
 • Głowski R., Parzonka W. Eksploatacja i oddziaływanie zbiornika brzeg dolny na rzece Odrze. Nauka Przyroda Technologie, Dział: Melioracje i Inżynieria Środowiska, t. 1, z. 2, 2007, s. 1–12.
 • Ilnicki P., Lewandowski P. Ekomorfologiczna waloryzacja dróg wodnych Wielkopolski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1997.
 • Mańczak H. Techniczne podstawy ochrony wód przed zanieczyszczeniami. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1972.
 • Mokwa M. Sterowanie procesami fluwialnymi w korytach rzek przekształconych antropogenicznie. Zesz. Nauk. AR Wrocław 439, Rozprawy 199, 2002.
 • Pływaczyk L. Oddziaływanie spiętrzenia rzeki na dolinę na przykładzie Brzegu Dolnego. Wydawnictwo AR Wrocław, 1997.
 • Pływaczyk L., Olszewska B. Woda jako czynnik różnicujący walory przyrodnicze na przykładzie stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Przyrodnicze i techniczne problemy gospodarowania wodą dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Przegląd Naukowy SGGW, Warszawa 1998, z. 16, s. 177–185.
 • Szczęsny J., Szczęsny K. Właściwości krajobrazowe obiektów wodnych w Karpatach Polskich. Krajobraz dolin rzecznych po katastrofie, Politechnika Krakowska, Kraków 1998, s. 29–32;
 • Wierzbicki J. Regulacja rzek nizinnych a ochrona środowiska. Gospodarka Wodna, nr 1, 1991, s. 2–9.
 • Żbikowski A., Żelazo J. Ochrona środowiska w budownictwie wodnym – materiały informacyjne. Ministerstwo Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Warszawa 1993.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-991fae8e-a782-4972-a413-f05c846e3ea6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.