PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Morfologiczna analiza struktury gleby rozwijającej się z gruntów pogórniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Morphological analysis of the structure of soil developed from exhausted post-mining grounds
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wykonano morfologiczną analizę struktury gleby antropogenicznej o niewykształconym profilu. Próbki do badań pochodziły z pola doświadczalnego zlokalizowanego na gruntach pogórniczych zwałowiska wewnętrznego Pątnów. Reprezentowały one następujące warianty: monokulturę lucerny z kupkówką, ugór czarny, sukcesję spontaniczną złożoną z traw, lucerny i bylin. Uprawa lucerny z trawami prowadziła do ujednolicenia budowy warstwy 0-8 cm i wytworzenia korzystnej struktury z licznymi biogennymi kanałami. Na polach pod spontaniczną sukcesją najcenniejszą strukturę wykazywała gleba w powierzchniowej warstwie 0-4 cm, charakteryzująca się obecnością stref o strukturze agregatowej - bryłkowatej. Ugorowanie bez nawożenia mineralnego sprzyjało bardzo silnemu zagęszczeniu gleby i wytwarzaniu stref o strukturze monolitycznej, pozbawionej makroporów.
EN
Paper presents the morphological analysis of anthropogenic soil with unformed profile. The soil samples were taken from an experimental field located on exhausted dumping grounds in Pątnów. They represented following variants: monoculture lucerne with orchard grass; black fallow, spontaneous succession (grasses, lucerne and perennial plants). Cultivation of lucerne with orchard grass caused homogenisation of 0-8 cm layer and developing favourable structure with numerous biogenic channels. On the fields under spontaneous succession, the soil in surface layer (0-4 cm) showed the zones of very convenient aggregate - crumbly structure. Black fallow without mineral fertilization promoted very strong compaction and created zones of monolithic structure, without macropores.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.227-233,fot.,bibliogr.
Bibliografia
  • Domżał H., Słowińska-Jurkiewicz A., Pranagal J. 1997. Wpływ korzeni lucerny (Medicago varia Martin) na strukturę gleby silnie zagęszczonej. Cz. I. Analiza morfologiczna. Fragm. Agron. 4(56): 57-67.
  • Gilewska M. 2008. Morfogenetyczna działalność górnictwa odkrywkowego w rejonie Konina i Turka. Roczn. Glebozn. 59: 48-55.
  • Gilewska M., Otremba K. 2004. Struktura gleb rozwijających się z gruntów pogórniczych. Rocz. AR w Poznaniu CCCLVII, Melior. Inż. Środ. 25: 61-69.
  • Gilewska M., Otremba K. 2005a. Wpływ zabiegów rekultywacyjnych na tempo procesów glebotwórczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 506: 157-164.
  • Gilewska M., Otremba K. 2005b. Wpływ właściwości gruntów pogórniczych na wybór kierunku rekultywacji. Rocz. AR w Poznaniu CCCLXV, Melior. Inż. Środ. 26: 117-124.
  • Kołodziej B., Słowińska-Jurkiewicz A. 2005. Analiza morfologiczna struktury gleby antropogenicznej na terenie po otworowej kopalni siarki. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 505: 177-184.
  • Słowińska-Jurkiewicz A., Mikosz A. 1995. The application of morphological studies for the assessment of various soil structure conditions. Pol. J. of Soil Sci. 28(1): 1-9.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-99028a47-142a-47dd-997f-1dda9c3fdbd5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.