PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 102 | 3 |

Tytuł artykułu

Kształtowanie się cen ziemi w Polsce z uwzględnieniem okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Shaping of land prices in Poland with regard to the transitional period of agricultural land purchasing by foreigners

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem artykułu była próba zdiagnozowania czynników kształtujących cenę ziemi rolniczej oraz identyfikacja zmian cen ziemi w Polsce pod koniec okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w odniesieniu do sytuacji w innych krajach UE-12. Wykorzystano dane statystyczne dla lat 2004-2013 (2014) pochodzące z EUROSTAT, GUS, Agencji Nieruchomości Rolnych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i raporty przygotowane przez IERiGŻ-PIB. Przeprowadzone badania wykazały, że zmiany ceny ziemi rolniczej w Polsce oraz innych krajach UE charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem, co wynika z wielu przyczyn, których wpływu nie można jednoznacznie określić, bowiem nie wynikają one tylko z upływu okresu przejściowego nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców w wybranych krajach UE-12.
EN
The purpose of the article was on the one hand an attempt to diagnose the factors influencing the price of agricultural land, and on the other to identify changes in the prices of land in Poland in the context of the approaching end of the transitional period of the acquisition of agricultural properties by foreigners in relation to the situation in other EU-12 countries. Analysis was provided with regard to activities taken in the regulation of the agricultural land acquisition - of due to the end of the transitional period. In the paper were used: statistical data for the years 2004-2013 (2014) derived from Eurostat, the Central Statistical Office, the Agricultural Property Agency, the Ministry of Internal Affairs and the Agricultural Land Market Reports – IAFE NRI. Conducted analysis of statistical data and research results by various authors showed that the prices of agricultural land, both in Poland and other EU countries, were characterized by high variation. It cannot be attributed to single causes. On the basis of the collected empirical data we cannot clearly describe the impact of the end of the transitional period in the acquisition of agricultural land by foreigners in selected EU-12 on agricultural land prices level.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

102

Numer

3

Opis fizyczny

s.42-55,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

 • Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
autor
 • Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul.Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn

Bibliografia

 • Barnard Charles H., Whittaker Gerald, Westenbarger David, Ahearn Mary, 1997: Evidence of capitalization of direct government payments into U.S. cropland values, „American Journal of Agricultural Economics”, no. 79, s. 164-250.
 • Budzyński Tomasz, 2012: Propozycje zastosowań mapy średnich cen transakcyjnych gruntów w gospodarce nieruchomościami, „Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości”, vol. 20, nr 1, s. 135-144.
 • Czyżewski Bazyli, 2014: Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Drabik Dušan, Rajčániová Miroslava, 2014: Agricultural Land Market In Slovakia Under The New Land Acquisition Law, „Review of Agricultural and Applied Economics”, no. 17 (2), s. 84-87, doi: 10.15414/raae.2014.17.02.84-87.
 • Duvivier Romain, Gaspart Frédéric, de Frahan Bruno Henry, 2005: A Panel Data Analysis of the Determinants of Farmland Price: An Application to the Effects of the 1992 CAP Reform in Belgium. Paper presented at the XIth EAAE Congress on the Future of Rural Europe in Global Agri-Food System, Copenhagen, 23-27 August.
 • Foryś Iwona, Putek-Szeląg Ewa, 2008: Przesłanki inwestowania w nieruchomości rolne na przykładzie zasobów AWRSP i ANR w zachodniopomorskim, Inwestowanie w nieruchomości i finansowanie, „Studia i Materiały. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości”, Olsztyn, vol. 16, no. 4, s. 37-49.
 • Goodwin Bary K., Mishra Ashok K., Ortalo-Magne Francois, 2005: Landowners’ Riches: The distribution of Agricultural Subsidies. Paper presented at the CESI for Applied Economic Conference, Munich, Germany, March, 2005.
 • Góral Justyna, Jacek Kulawik, 2014: Problemy kapitalizacji subsydiów w rolnictwie. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 1, s. 3-24.
 • Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2014 r. planów finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych, 2014, NIK, Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 • Kempa Beata, 2010: Czynniki środowiskowe a wartość użytków rolnych, „Acta Scientarum Polonorum. Administratio Locorum”, nr 9, z. 1, s. 47-56.
 • Klank Leszek, 2008: Ekonomiczne aspekty integracji wsi polskiej z UE [w] Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, Mirosław Drygas, Andrzej Rosner (red.), IRWiR, PAN, Warszawa, s. 43-58.
 • Kocur-Bera Katarzyna, Dudzińska Małgorzata, 2014: Model cen nieruchomości rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, [w] Analiza rynku i zarządzania nieruchomościami. Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn, s. 59-71.
 • Krajewska Małgorzata, 2011: Uwarunkowania planistyczne a wartość nieruchomości rolnych, [w] Inwestowanie na rynku nieruchomości, Ewa Siemińska (red.), Wyd. Poltext, Warszawa, s. 149-179.
 • Kryszk Hubert, Kurowska Krystyna, Ogryzek Marek, 2014: Analiza cen transakcyjnych nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących w zasobie ANR OT Olsztyn, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 36, t. 1, s. 291-302.
 • Kurowska Krystyna, Kryszk Hubert, Cymerman Ryszard, 2014: Identyfikacja czynników wpływających na kształtowanie się cen transakcyjnych nieruchomości rolnych będących w zasobie ANR OT w Olsztynie, „Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, nr 36, T. 1, s. 303-316.
 • Majchrzak Adam, 2015: Ziemia rolnicza w krajach Unii Europejskiej w warunkach ewolucji wspólnej polityki rolnej, PWN, Warszawa.
 • Manteuffel Ryszard, 1987: Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa.
 • Marks-Bielska Renata, 2010: Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wyd. UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 • Maśniak Jacek, 2013: Wahania cykliczne cen ziemi rolniczej w Polsce – ujęcie teoretyczne i empiryczne, „Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, t. 100, z. 3, s. 115-122.
 • Milczarek-Andrzejewska Dominika, Zawalińska Katarzyna, 2014: Konflikty wokół ziemi – czy Wspólna Polityka Rolna może je łagodzić? [w] Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi. Łukasz Hardt, Dominika Milczarek (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 407-422.
 • Musiał Wiesław, 2012: Uwarunkowania gospodarowania ziemią rolniczą w regionach rozdrobnionych agrarnie (wybrane aspekty), [w] Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, Andrzej Rosner (red.), IRWiR PAN, Warszawa, s. 179-205.
 • Pietrzykowski Robert, 2014: Rozwój gospodarczy a ceny ziemi rolniczej na przykładzie wybranych państw z Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 348, s. 285-295.
 • Rynek ziemi rolniczej w Polsce. Stan i perspektywy, IERiGŻ PIB, Warszawa, 2005-2014.
 • Swinnen Johan, Ciaian Pavel, Kanscs d’Artis, Van Herck Kristine, Vranken Liesbet, 2013: Possible Effects on EU Land Markets of New CAP Direct Payments. Direktorate-General for Internal Policies, Policy Deparment B: Struktural and Cohesion Policies, Agriculture and Rural Development, European Parlament.
 • Stankiewicz Dorota, 2015: Nabywanie ziemi rolniczej przez cudzoziemców w Polsce, Biuro Analiz Sejmowych, nr 7(190).
 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, Dz.U. 2015, poz. 1433.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 2014.0.121.
 • Woś Augustyn (red.), 1996: Agrobiznes. Mikroekonomika, Wyd. Key Text, Warszawa.
 • Zawalińska Katarzyna, Giesecke James, Horridge Mark, 2013: The consequences of Less Favoured Area support: a multi-regional CGE analysis for Poland. Agricultural and Food Science, vol. 22, no. 2 (2013), http://ojs.tsv.fi/index.php/AFS/article/view/7754/6305, dostęp: 09.09.2015.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-9900fab7-79f7-4ff7-9066-2dc7d24504a4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.