PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 09 | 4 |
Tytuł artykułu

Public transaction costs of institutions of the support system for employment of people with disabilitis in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Publiczne koszty transakcyjne instytucji systemu wspierania zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
Subject and purpose of work: The article presents the complexity of the transaction costs and their impact on institutions supporting employment of the people with disabilities in Poland. As a measure of the unwanted costs, lost benefits in the form of not received public income on account of shared and used concessions, endowments, exemptions for employers of people with disabilities were assumed. Materials and methods: An example of the lost benefits was presented on the grounds of State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons and the Ministry of Family, Labour and Social Policy data. In the article, the method of description and financial analysis was applied. Results: All forms of public aid, being the support of employers of people with disabilities, require legislative actions, additional work of administration bodies, monitoring, PFRON (State Fund for Rehabilitation of Disabled Persons), levies collection system adjustments (thus a tax system), which constitute the total coordination costs of the chosen economic policy, that is transaction costs. Conclusions: The analysis carried out indicates on the one hand the complexity of the institutional solutions for supporting the employment of people with disabilities, what provokes thoughts about the need to rationalize the institution of grants for entrepreneurs, labour law and occupational rehabilitation, on the other hand the sensitivity of the system supporting employment institutions to changes which occur in other institutions and in the environment.
PL
Przedmiot i cel pracy: W artykule postawiono złożoność kosztów transakcyjnych oraz ich wpływ na instytucje wpierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Za miarę kosztów niepożądanych przyjęto utracone korzyści w postaci nieotrzymanych dochodów publicznych na skutek udostępnionych i wykorzystanych ulg, dofinasowań oraz zwolnień dla pracodawców osób z niepełnosprawnościami. Materiały i metody: Przykład utraconych korzyści przedstawiono na podstawie danych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W artykule wykorzystano metodę deskrypcji oraz analizy finansowej. Wyniki: Wszelkie formy pomocy publicznej, jakim jest wsparcie pracodawców osób z niepełnosprawnościami wymagają działań legislacyjnych, dodatkowej pracy organów administracji, kontrolnych, PFRON, dostosowań systemu poboru danin (a wiec systemu podatkowego), co składa się na łączne koszty koordynacji obranej polityki gospodarczej, tj. na koszty transakcyjne. Wnioski: Przeprowadzona analiza wskazuje z jednej strony na złożoność rozwiązań instytucjonalnych wsparcia zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, co skłania do refleksji nad potrzebą racjonalizacji instytucji dotacji dla przedsiębiorców, prawa pracy oraz rehabilitacji zawodowej, z drugiej – na wrażliwość instytucji systemu wspierania zatrudnienia na zmiany jakie zachodzą w innych instytucjach i otoczeniu.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Numer
4
Opis fizyczny
p.99-114,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • University of Zielona Gora, Wojska Polskiego 69, 65-417 Zielona Gora,Poland
Bibliografia
 • 1. Allen D.W. (2000), Transaction costs, W: B. Bouckaer, G. De Geest (red.), Encyclopedia of Law and Economics. Volume I. The History and Methodology of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar, s. 722.
 • 2. Arrow K.J. (1969), The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of Market versus Non-Market Allocation, W: The Analysis and Evaluation of Public Expenditures: The PBB-System, Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st session, vol. 1, Washington DC, Government Printing Office, s. 47-64.
 • 3. Benham L., Benham A. (2000), Measuring the costs of exchange, W: C. Ménard (red.), Institutions, Contracts and Organizations, Perspectives from New Institutional Economics. Edward Elgar, Cheltenham, s. 367-375.
 • 4. Coase R. (1960), The Problem of Social Cost. Journal of Law and Economics, nr 3(1), s. 1-44.
 • 5. Coase R. (1998), The New Institutional Economics. American Economic Review, 88(2), s. 72-74.
 • 6. Davies W. (2014), The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition. SAGE, London.
 • 7. Godłów-Legiędź J. (2005), Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej. Ekonomista, nr 2, s. 171-189.
 • 8. Hockuba Z. (1995), Droga do spontanicznego porządku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 9. Klimczak B. (2002), Działania grup interesu w okresie transformacji – teoria i zastosowanie. Ekonomista, nr 4, s. 495-523.
 • 10. Klimczak B. (2005), Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną, W: S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji, Kielce, s. 11-25.
 • 11. Lissowska M. (2004), Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • 12. North D.C. (1994), Economic Performance Through Time. The American Economic Review, Vol 84, No. 3, s. 359-368.
 • 13. Room G. (2011), Complexity, Institutions and Public Policy: Agile Decision-making in a Turbulent World. Edward Elgar, Cheltenham.
 • 14. Rynek pracy osób niepełnosprawnych, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, http://www.niepelnosprawni. gov.pl/p,80,rynek-pracy (data dostępu: 2016-04-02).
 • 15. Scott W.R. (1995), Institutions and Organizations. Sage, Thousand Oaks.
 • 16. Stankiewicz W. (2000), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, wyd. drugie rozszerzone. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych, Warszawa.
 • 17. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. 1997, Nr 123, poz. 776.
 • 18. Williamson O.E. (1985, 1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 19. Wilkin J. (1995), Jaki kapitalizm, jaka Polska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 20. Ząbkowicz A. (2003), Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii. Ekonomista, nr 6, s. 795-823.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-98e7d1a4-e75f-49de-bf66-0421450c8a5e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.