PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 55 | 4 |

Tytuł artykułu

Wielkopolska nie stepowieje

Warianty tytułu

EN
Great Poland is not step ping

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Na podstawie sięgających XIX wieku wyników obserwacji najważniejszych elementów klimatu (opady atmosferyczne i temperatura powietrza), zmian stanów wód podziemnych i powierzchniowych oraz przepływów w rzekach, w skrótowy sposób przedstawiono zmiany obiegu wody w Wielkopolsce. Umożliwia to udokumentowanie błędności hipotezy o „stepowieniu Wielkopolski”, opartej w znacznej mierze na przewidywanych zmianach w obiegu wody.
EN
On the footing of ranging from XIX centaury observation results of the most important elements of climate (atmospheric precipitation and air temperature), changes of groundwater and surface water status and flows in rivers in short way the circle water in Great Poland were presented. It makes possible to document hypothesis faultiness about Great Poland stepping, largely due to predicted changes of water cycling.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

55

Numer

4

Opis fizyczny

s.152-158,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Ochrony Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
autor
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Poznaniu, Poznań
autor
 • Zakład Ochrony Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 • Zakład Ochrony Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

Bibliografia

 • 1. Atlas opadów atmosferycznych w Polsce 1891-1930 (1953): Red. W.Wiszniewski, PIHM, Wyd. Komunik. Warszawa
 • 2. Atlas Klimatyczny Polski, red. W. Wiszniewski: 1977, 1979: IMGW Warszawa, Wyd. Kom. i Łączn., z. 2a i 3, Opady atmosferyczne i pokrywa śnieżna (1977), z. 2 Temperatura (1979)
 • 3. Borowiak D.: 1997. Wahania poziomu jezior polskich w latach 1961-1995. W: red. A. Choiński: Wpływ antropopresji na jeziora. UAM Zakład Hydrol. i Gosp. Wodnej, Konf. nauk. Poznan, 2. 12. 1997. Wyd. Domini Poznań-Bydgoszcz: 9-17
 • 4. Chełmicki W.: 1991. Reżim płytkich wód podziemnych w Polsce. Rozpr. habil. 218, UJ, Kraków
 • 5. Choiński A.: 1999. Oczka wodne w Polsce w strefie zasięgu zlodowacenia bałtyckiego. Acta Univ. Nic. Copernici, Geogr. 29, Nauki Mat.-Przyr., 193: 317-326
 • 6. Choiński A., Jańczak J.: 1988. Zmiany powierzchni jezior w Polsce. W red. Z. Churski: Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior i mokradeł w Polsce. UMK Toruń: 88-100
 • 7. Der Oderstrom, sein Stromgebiet und seine wichtigsten Nebenfluse. Vol. I-III, Tab., 1896, Reimer D. Berlin, Geogr, Verlagsbuchhandlung
 • 8. Fal B., Bogdanowicz E., Czernuszenko W., Dobrzyńska I., Koczyńska A.: 2000. Przepływy charakterystyczne głównych rzek polskich w latach 1951-1995. Mat. Bad. IMGW, Hydrol. i Oceanologia 26, 137
 • 9. Farat R., Kępińska-Kasprzak M., Kowalczak P., Mager P.: 1995. Susze na obszarze Polski w latach 1951-1990. Mat. Bad. Ser. Gosp. Wod. Ochr. Wód, 16, IMGW Warszawa
 • 10. Graf R.: 2010. Tendencje zmian stanów płytkich wód podziemnych na Nizinie Wielkopolskiej w latach 1961-2000. W: Zasoby, zagrożenia i ochrona wód podziemnych. Red. R. Graf i M. Marciniak, Bogucki Wyd. Nauk. Seria Studia i Prace z Geogr. i Geol. 11: 79-95
 • 11. Hohendorf W.: 1966. Opady atmosferyczne w ostatnim stuleciu w Bydgoszczy. Bydg. Tow. Nauk. Pr. Wydz. Nauk Przyr. Seria B, nr 5, Pr. Kom. Nauk Roln. Biol. 2: 169-269
 • 12. Ilnicki P.: 1972. Osiadanie powierzchni torfowisk niskich w dolinie Noteci będących w długotrwałym rolniczym użytkowaniu w zależności od ich budowy i intensywności odwodnienia. Zesz. Nauk. WSR Szczecin, Rozprawy 10, ss. 63
 • 13. Ilnicki P., Wójcik R.: 1991-1993. Związek prowadzonych melioracji i regulacji cieków z postępującym stepowieniem części województwa kaliskiego. Sprawozdanie z badań za rok 1991 (ss. 101), 1992 (ss. 112) i 1993 (ss. 222). Maszyn. AR Poznań, Kat. Terenów Zieleni
 • 14. Ilnicki P., Orłowski W.: 2011. Rezygnacja z retencjonowania wody na wododziale Noteci Warty sprzeczna z zasadą zrównoważonego rozwoju. Gosp. Wod. 8: 322-328
 • 15. Ilnicki P., Farat R., Górecki K., Lewandowski P.: 2012. Mit stepowienia Wielkopolski w świetle wieloletnich badań obiegu wody. Wyd. UP Poznań (w druku)
 • 16. IPPC Fourth Assessment Report. Sumary for policymakers (2007): Synthesis Report. Ed. R.K. Pachauri i A.J. Reosinger. WMO, UNEP, Genewa
 • 17. Kaniecki A., Tomalak S.: 1976. Wahania pierwszego poziomu wód podziemnych. W: Zaplecze wodne Poznania. Red. M. Żurawski, UAM Poznań, 10: 1-20
 • 18. Kaniecki A.: 2007. Przemiany stosunków wodnych na obszarze Niziny Wielkopolskiej do końca XVIII wieku związane z antropopresją. W: Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym. Red. Z. Michalczyk. Wyd. UMCS, Lublin: 304-318
 • 19. Kowalik A., Grześkowiak A., Nowak B.: 2008. Reakcja jezior na ekstremalne zmiany ich zasilania. Wiad. Meteorom. Hydrol. Gosp. Wod. 2(52), 3-4: 49-67
 • 20. Marcilonek S., Kostrzewa S., Pływaczyk A.: 1980. Oddziaływanie drenowania na stosunki wodne gleb ornych średnio zwięzłych w latach 1970-1978. Zesz. Nauk. AR Wroc. Melior. 23, 28:81-84
 • 21. Miesięczny Biuletyn Agrometeorologiczny: 1969-1999. IMGW Warszawa
 • 22. Miler A.: 1999. Przepływy Warty w Poznaniu w 10-letnim okresie eksploatacji zbiornika Jeziorsko na tle przepływów w ponad 150-letnim okresie poprzedzającym. W: red. Z. Przedwojski. Konf. nauk. techn. „Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych (na przykładzie zbiornika wodnego Jeziorsko). Wyd. AR Poznań 95-103
 • 23. Olejnik K.: 1991. Przepływy Warty w Poznaniu 1822-1988. Wyd. Fundacja Warta. Poznań, IMGW
 • 24. Opady atmosferyczne: 1951-1981. IMGW, red. J. Stańczak, Wyd. Kom. Łączn. Warszawa
 • 25. Pasławski Z., Błaszczyk B.: 1970. Charakterystyka hydrologiczna i bilans wodny Jeziora Gopło. Przegl. Geod. 15 (23), 3: 251-266
 • 26. Pasławski Z.: 1972. Wieloletnie wahania i tendencje zmian poziomu wody jezior odpływowych w Polsce Północnej. Przegl. Geofiz. 17(25), 3-4: 249-259
 • 27. PIHM: 1952. Materiały do bilansu wodnego Polski. IX. Przepływ Warty i Noteci w latach 1921-1940. Prace PIHM z. 28, Wyd. Kom. Warszawa
 • 28. Roczniki hydrograficzne dorzecza Odry: lata 1919-1929, 1930-1932 i 1944-1951. Min. Robót Publ., Centr. Biuro Hydrogr., Inst. Hydrograf. PIHM Warszawa
 • 29. Roczniki hydrologiczne wód podziemnych za lata 1961-1983. PIHM/ IMGW, Wyd. Kom. Łączn. Warszawa
 • 30. Roczniki hydrologiczne wód powierzchniowych. Dorzecze Odry i rzek Przymorza miedzy Wisłą a Odrą: 1961-1983. PIHM/IMGW, Wyd. Komunik. Łączn. Warszawa
 • 31. Skibniewski L.: 1957. Wahania stanów wód gruntowych w okresie 1947-1954. Pr. PIHM, 45: 33-42
 • 32. Smosarski W.: 1925. Temperatura i opady w Wielkopolsce. Pr. Kom. Mat. Przyr. PTPN A, 2: 75-176
 • 33. Stachy J.: 1968. Zmniejszenie się odpływu rzek polskich w bieżącym stuleciu. Pr. PIHM, 95: 3-26, Warszawa
 • 34. Surowiecki W.: 1811. O rzekach i spławach kraiów Xięstwa Warszawskiego. Warszawa
 • 35. Szafrański Cz.: 1993. Gospodarka wodna gleb terenów bogato urzeźbionych i potrzeba ich melioracji. Rozpr. hab. 224, Wyd. AR Poznań
 • 36. Szwed M.: 2002. Zmienność czasowa suszy w Wielkopolsce. W: Detekcja zmian klimatu i procesów hydrologicznych. Red. Z.W. Kundzewicz i M. Radziejewski. Zakł. Badań Środ. Roln. i Leśn. PAN Poznań, Wyd. Sorus: 73-79
 • 37. Tomaszewski J.: 1990. Charakter wahań zwierciadła górnego poziomu wód podziemnych. Studia Geogr. 49: 1-225, Wyd. Uniw. Wrocław
 • 38. Wanke A.: 2011. Historia drenowań rolniczych. Wiad. Mel. Łąk. 3: 135-140
 • 39. Wiszniewski W., Gumiński R., Bartnicki L.: 1949. Przyczynki do klimatologii Polski. Cz. II. temperatura. Wiad. Sł. Hydrol. Meteorol. 1, 5: 345-371
 • 40. Wodziczko A.: 1947. Wielkopolska stepowieje. W: Stepowienie Wielkopolski. Pr. Kom. Mat. Przyr. PTPN Ser. B, 10, 4: 200-206
 • 41. Woś A.: 1994. Klimat Niziny Wielkopolskiej. Wyd. Nauk. UAM Poznań
 • 42. Woś A.: 2010. Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku. Wyd. Nauk. UAM Poznań
 • 43. Wrzesiński D.: 2009. Tendencje zmian przepływu rzek Polski w drugiej połowie XX wieku. Bad. Fizj. nad Polską Zach., 60: 147-162

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-9775ce65-4686-4f46-ba8b-b2afe3c2c373
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.