PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 09 |
Tytuł artykułu

Perspektywy rozwoju leśnych kompleksów promocyjnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Prospects for the development of promotional forest complexes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Leśne kompleksy promocyjne (LKP) zajmują obszar stanowiący około 17 % całkowitej powierzchni Lasów Państwowych (LP). Tworzenie kolejnych LKP potwierdza sprawdzalność przyjętej koncepcji pilotażowych obszarów wdrażania proekologicznej polityki leśnej państwa. Niemniej wydaje się, że aktualnie funkcjonujące 25 LKP na obszarze 1,268 mln. hektarów wypełnia reprezentatywność zmienności lasów i gospodarki leśnej w LP. Obecnie należy raczej dążyć do podniesienia efektywności realizacji zadań ustanowionych dla LKP. Powinny one służyć inicjowaniu badań interdyscyplinarnych i innowacyjnych mających później utylitarne wykorzystanie w LP. Nie do przecenienia jest ich pierwszoplanowa rola w długofalowej edukacji społeczeństwa. Wypełniają zadanie integrowania celów trwałej gospodarki leśnej i aktywnej ochrony przyrody. Do realizacji powyższych celów konieczna jest współpraca dyrektorów PGL LP, prezydium rad naukowo-społecznych LKP oraz kolegiów dziekańskich Wydziałów Leśnych, dyrektorów instytutów badawczych i instytucji związanych z ochroną przyrody.
EN
Promotional forest complexes (PFC) occupy an area representing approximately 17% of the total area of the State Forests (SF). The creation of further PFC confirms the feasibility of the adopted concept of pilot areas for national eco-forestry policy. However, it appears that the 25 currently operating PFC million hectares of forests represent the variability of forest management in the SF. Currently, preference should be placed on improving the effectiveness of implementation of the tasks set for the PFC. They should initiate interdisciplinary research and innovation, later used in the SF. Their leading role in the long-term public education is not to be underestimated. They fulfill the task of integrating the objectives of sustainable forests management and active conservation of nature. To achieve these objectives there is a need of cooperation among SF directors, the PFC scientific and social councils and deans of Forest Faculties, as well as directors of research institutes and institutions related to nature conservation. in the area of 1,268 37
Wydawca
-
Rocznik
Tom
09
Opis fizyczny
s.29-37,map.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Bibliografia
 • Barzdajn W., Zientarski J. (2012). Hodowla lasu w obliczu zmian w leśnictwie. Mat. Konf. „LKP Lasy Doliny Baryczy”. Milicz, 21.09.2012.
 • Beker C. (2013). Badania dotyczące wzrostu drzewostanów sosnowych w LKP Lasy Doliny Baryczy. Mat. Konf. „LKP Lasy Doliny Baryczy dla edukacji i nauki”. Milicz, 15.11.2013.
 • Beker C., Czerniak A., Łabędzki A., Blajer K. (2015). Development simulation of forest resources in Poland.
 • Dawidziuk J., Zaleski J. (2004). Promocja proekologicznej gospodarki leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych. Mat. Konf. „10 lat leśnych kompleksów promocyjnych”. Rogów, 15-16.11.2004. Wyd. CILP, Warszawa: 17-22.
 • Grzywacz A. (2004). Rola leśnych kompleksów promocyjnych w edukacji społeczeństwa. Mat. Konf. „10 lat leśnych kompleksów promocyjnych”. Rogów, 15-16.11.2004. Wyd. CILP, Warszawa: 23-32.
 • http://lasydolinybaryczy.pl/ (dostęp 18.07.2015 r.).
 • Koźluk S. (2015). Wykorzystanie funduszy europejskich w ramach projektów z udziałem administracji, przedsiębiorstw i jednostek naukowych w zakresie leśnictwa. Praca magisterska w Katedrze Urządzania Lasu UP w Poznaniu.
 • Lasy Państwowe w liczbach 2014. Wyd. CILP, Warszawa.
 • Paschalis-Jakubowicz (2012). Uwarunkowania strategii rozwoju Lasów Państwowych. Wyd. CILP, Warszawa.
 • Polityka Leśna Państwa (1997).
 • Rykowski K. (2004). Badania naukowe w leśnych kompleksach promocyjnych. Mat. Konf. „10 lat leśnych kompleksów promocyjnych”. Rogów, 15-16.11.2004. Wyd. CILP, Warszawa: 51-54.
 • Strategia Lasów Państwowych na lata 2014-2030. Wyd. CILP, Warszawa.
 • Szujecki A. (2004). 10-lecie leśnych kompleksów promocyjnych – osiągnięcia i porażki. Mat. Konf. „10 lat leśnych kompleksów promocyjnych”. Rogów, 15-16.11.2004. Wyd. CILP, Warszawa.
 • Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku.
 • Zarządzenia nr 30 dyrektora generalnego LP z dnia 19.12.1994 r. w sprawie leśnych kompleksów
 • promocyjnych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-96c33f6c-a7bb-4d8b-80b9-a526b3712c78
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.