PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 16 | 2 |

Tytuł artykułu

Effects of application of compost produced from organic wastes on some soil properties and chemical composition of leachates

Autorzy

Warianty tytułu

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN

Wydawca

-

Rocznik

Tom

16

Numer

2

Opis fizyczny

http://www.ejpau.media.pl/volume16/issue2/art-09.html

Twórcy

autor
 • Department of Agricultural Chemistry and Environmental Protection, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 8, 10-744 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Agricultural Chemistry and Environmental Protection, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 8, 10-744 Olsztyn, Poland

Bibliografia

 • 1. Baran, S., Bielińska, J., Wiśniewski, J. 1998a. Wpływ stosowania niekonwencjonalnych nawozów wieloskładnikowych na wybrane właściwości gleby lekkiej. (Effect of application of non-conventional multicomponent fertilizers on selected parameters of light soil – in Polish with English summary). Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, ser. Rolnictwo. 72: 11-20.
 • 2. Baran, S., Martyn, W., Bojarski, J. 1998b. Wpływ wermikompostu z osadu ściekowego i węglanu wapnia na migrację metali ciężkich do łańcucha troficznego. (Effects of verimocompost produced from sewage sludge and calcium carbonate on heavy metals migration to trophic chain – in Polish with English summary). Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 461: 111-120.
 • 3. Brzeski, M. W., Szczech, M. 1994. Wermikompost – nawóz czy biologiczny środek ochrony roślin? W: "Ekologiczne i gospodarcze znaczenie dżdżownic" materiały z krajowej konferencji w Rzeszowie, (Vermicompost – soil amendment or biological pesticide? In: "Ecological and economical role of earthworms". National Conference Proceedings in Rzeszów – in Polish). Zesz. Nauk. AR w Krakowie 292, sesja naukowa 41: 77-83.
 • 4. Chwastowska, J., Skalmowski, K., Sterlińska, E., Wolska, K., Skwara, W. 1993. Metale ciężkie i formy ich występowania w kompostach z odpadów miejskich uzyskiwanych według technologii Dano w Warszawie. (Heavy metals and forms of their occurrence in composts produced from Warsaw municipal solid wastes using Dano technology – in Polish with English summary). Archiwum Ochrony Środowiska. 3-4: 251-259.
 • 5. Dąbrowska, A. 2002. Kompostowanie odpadów w Polsce. (Composting of municipal solid wastes in Poland – in Polish). Przegląd Komunalny 7(130): 27.
 • 6. Evanylo, G., Sheromy, C., Spargo, J., Starner, D., Brosius, M., Hearing, K. 2008. Soil and water environmental effects of fertilizer-, manure- and compost based practices in an organic vegetable cropping system. Agric. Ecosyst. Environm. 127: 50-58.
 • 7. Fagnano, M., Adamo, P., Zampella, M., Fiorentino, N. 2011. Environmental and agronomic impact of fertilization with composted organic fraction from municipal solid waste: a case study in the region of Naples, Italy. Agric. Eosyst. Environm. 141: 100-107.
 • 8. Farell, M., Jones, D.L. 2010. Use of composts in the remediation of heavy metal contaminated soil. J. Hazardous Mat. 175: 575+-582.
 • 9. Filipek-Mazur, B., Gondek, K. 2000. Badania nad wartością nawozową wermikompostów cz. III. Wpływ nawożenia wermikompostami na zmiany właściwości chemicznych gleby. (Studies on fertilization value of vermicomposts. Part III. Effects of vermicomposts application on modification of chemical properties of the soil – in Polish with English summary). Zesz. Nauk. AR w Szczecinie ser. Rolnictwo. 84: 303-310.
 • 10. Filipek-Mazur, B., Gondek, K. 2001a. Zawartość mobilnych form metali ciężkich w kompostach i wermikompostach z osadów z oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych. cz. II. Miedź, kadm i ołów. W: "Ekologiczne i gospodarcze znaczenie dżdżownic" materiały z krajowej konferencji w Rzeszowie, (Content of mobile fraction of heavy metals in composts and vermicomposts produced from sewage sludge from municipal and industrial water treatment plants. Part II Copper, cadmium and lead. "Ecological and economical role of earthworms". In: National Conference Proceedings in Rzeszów – in Polish). Zesz. Nauk. AR w Krakowie 372, sesja naukowa. 75: 139-144.
 • 11. Filipek-Mazur, B., Gondek, K. 2001b. Skład chemiczny kompostów i wermikompostów z osadów ściekowych komunalnych i przemysłowych. W: "Ekologiczne i gospodarcze znaczenie dżdżownic" materiały z krajowej konferencji w Rzeszowie, (Chemical composition of composts and vermicomposts produced from sewage sludge from municipal and industrial water treatment plants. In: "Ecological and economical role of earthworms". National Conference Proceedings in Rzeszów – in Polish). Zesz. Nauk. AR w Krakowie 372, sesja naukowa. 75: 175-182.
 • 12. Frederickson, J., Butt, R.K., Morris, R.M., Daniel, C. 1997. Combining vermiculture with traditional green waste composting systems. Soil Biol. Biochem. 29. 3/4: 725-730.
 • 13. Houba, V.J.G., van der Lee, Novozamsky, I. 1995. Soil analytical procedures. Wageningen Agricultural University.
 • 14. Keller, C., McGrath, S.P., Dunham, S.J. 2002. Trace metal leaching through a soil grassland system after sewage sludge application. J. Environm. Qual. 31: 1550-1560.
 • 15. Korbulewsky, N., Dupuyet, S., Bonin, G. 2002. Environmental risks of applying sewage sludge compost to vineyards: carbon, heavy metals, nitrogen and phosphorus accumulation. J. Environm. Qual. 31: 1522-1527.
 • 16. Kostecka J., Kołodziej M. 1995. Niektóre cechy wermikompostu produkowanego przez dżdżownicę kompostową Eisenia fetida (Sav.). (Selected features of vermicompost produced by compost earthworms Eisenia fetida (Sav.). – in Polish with English summary). Post. Nauk. Roln. 2: 37-47.
 • 17. Kotowska, J., Wybieralski, J. 1999. Ilościowe zmiany makroelementów w glebie lekkiej wywołane dodatkiem wermikompostu i osadu z oczyszczalni ścieków. (Quantitative modifications of macronutrients in light soil in the results of vermicompost and sewage sludge application – in Polish with English summary). Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, ser. Rolnictwo. 77: 179-183.
 • 18. Licznar, M., Weber, J., Licznar, S.E., Drozd, J., Jamroz, E. 2000. Wpływ różnych kompostów z odpadów miejskich na właściwości fizykochemiczne gleby piaszczystej – pierwszy rok po nawożeniu. (Effects of different composts produced from municipal solid wastes on physico-chemical properties of sandy soil – one year after application – in Polish with English summary). Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, ser. Rolnictwo. 84: 229-232.
 • 19. Łabętowicz, J., Ożarowski, G. 2000. Porównanie kompostu ze śmieci miejskich (DANO) i obornika w aspekcie oddziaływania na plon i zawartość metali ciężkich w roślinach. (Comparison of Dano compost produced from municipal solid wastes and farm yard manure in the terms of yield bearing effects and content of heavy metals – in Polish with English summary). Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, ser. Rolnictwo. 84: 233-240.
 • 20. Mazur, K., Filipek-Mazur, B., Gondek, K. 2000. Badania nad wartością nawozową wermikompostów cz. I. Skład chemiczny wermikompostów i ich wpływ na plon roślin. (Studies on fertilization value of vermicomposts. Part I. Chemical composition of vermicomposts and their effect on crops' yield – in Polish with English summary). Zesz. Nauk. AR w Szczecinie ser. Rolnictwo. 84: 289-296.
 • 21. Wójcik, P. 2008. W Zambrowie pracują dżdżownice i trzciny (In Zambrów earthworms and common reed are working – in Polish). Środowisko. 7(367): 20-22.
 • 22. Zabłocki, Z., Kiepas-Kokot, A. 1998. Zmiany niektórych właściwości chemicznych komunalnych osadów ściekowych w procesach kompostowania oraz wermikompostowania. (Modifications of some chemical properties of municipal sewage sludge during composting or vermicomposting – in Polish with English summary). Zesz. Nauk. AR im. H. Kołłątaja w Krakowie. 334: 101-107.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-966e4b37-7521-4039-a829-2f3e2ab0fdbe
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.