PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Formy fosforu w kompostach wytworzonych ze stałych odpadów miejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Forms of phosphorus in municipal solid waste composts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy analizowano formy fosforu w kompostach wyprodukowanych z nieselekcjonowanych odpadów komunalnych. Badane komposty dojrzewały w pryzmach przez 2, 6, 10, 14 i 18 tygodni. Wykazano, że zawartość poszczególnych form fosforu była warunkowana stopniem dojrzałości kompostów, jak też rodzajem zastosowanego rozpuszczalnika. W kompostach świeżych najwyższą zawartością charakteryzowała się forma fosforu wyekstrahowana roztworem 0,5 mol HCl∙dm-3. W miarę upływu czasu kompostowania udział tej formy w całkowitej zawartości fosforu zmniejszał się. W kompostach 18-tygodniowych udział fosforu wyekstrahowanego 0,5 mol HCl∙dm-3 w ogólnej zawartości tego pierwiastka był 1,2-krotnie mniejszy w porównaniu z kompostem świeżym. Odwrotnie układała się ta zależność w przypadku form fosforu wyekstrahowanych zbuforowanym roztworem mleczanu wapnia oraz 0,01 mol CaCl2∙dm-3. Wyraźnie korzystne efekty w zwiększeniu stopnia rozpuszczalności fosforu zaobserwowano po zastosowaniu zbuforowanego roztworu (CH3CHOCOO)2Ca∙5H2O. Wykazano, że podczas kompostowania rozpuszczalność fosforu przy użyciu tego rozpuszczalnika zwiększała się, uzyskując najwyższy udział w fosforze całkowitym w czternastym tygodniu dojrzewania kompostów.
EN
Paper presents the analysis of phosphorus forms in composts produced from unsorted municipal wastes. The composts matured in piles for 2, 6, 10, 14 and 18 weeks. It was proved that the content of particular phosphorus forms depended on the maturity of composts as well as on the type of solvent applied. In fresh composts, the form of phosphorus extracted with 0.5 mol HCl∙dm-3 solution appeared to be in the highest concentration. As the composting time was prolonged, the share of this phosphorus form in total phosphorus content tended to decline. In 18-week old composts, the contribution of 0.5 mol HCl∙dm-3 extracted phosphorus was 1.2-fold lower in relation to fresh compost. A reverse tendency was observed for the forms of phosphorus extracted with buffered calcium lactate solution or with 0.01 mol CaCl2∙dm-3. Using buffered solution of (CH3CHOCOO)2Ca∙5H2O produced evidently beneficial effects, such as increased solubility of phosphorus. It was stated that when this solvent was used the solubility of phosphorus rose during composting, reaching the highest share in total phosphorus content in the 14th week of compost maturing.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.373-379,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • Baran S., Turski R. 1999. Wybrane zagadnienia z utylizacji i unieszkodliwiania odpadów. Wyd. AR w Lublinie: 336 ss.
 • Drozd J., Licznar M., Patorczyk-Pytlik B., Rabikowska B. 1996a. Zmiany w składzie chemicznym kompostów z odpadków miejskich w czasie ich kompostowania. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 131-138.
 • Drozd J., Licznar M., Weber J., Licznar S.E. 1996b. Chemiczne indeksy dojrzałości kompostów produkowanych z odpadów miejskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 437: 139-147.
 • Drozd J., Licznar M. 2002. Wpływ uwilgotnienia odpadów miejskich na zawartość różnych form makroelementów. Acta Agrophisica 70: 107-116.
 • Drozd J., Licznar M. 2003. Wpływ uwilgotnienia na przemiany związków węgla podczas kompostowania stałych odpadów miejskich. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493: 749-758.
 • Iglesias-Jimenez E., Perez-Garcia V. 1993. City refuse compost as a phosphorus source to overcome the P-fixation capacity of sesquioxide rich soils. Plant and Soil 148: 115-127.
 • Jamroz E., Drozd J., Licznar M., Weber J. 2004. Wpływ nawożenia gleb kompostami z odpadów komunalnych (KOM) na wysokość i jakość plonu, w: Komposty z odpadów komunalnych, produkcja, wykorzystanie i wpływ na środowisko. Praca zbiorowa, J. Drozd (red.) PTSH: 235-254.
 • Licznar M., Drozd J., Jamroz E., Licznar S.E., Weber J. 1999. Przemiany makro- i mikroskładników w procesie dojrzewania kompostów produkowanych z odpadów miejskich w warunkach kontrolowanych. Fol. Univ. Agric. Stetin. 200, Agricultura 77: 201-205.
 • Maćkowiak Cz., Orzechowska K. 1993. Produkcja, skład chemiczny oraz wartość nawozowa kompostu produkowanego z odpadów miejskich w ciągu technologicznym “Dano”. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409: 21-32.
 • Niedźwiecki E., Wojcieszczuk T., Meller E., Nędzusiał J., Adamczewska M. 2004. Skład morfologiczny i niektóre właściwości chemiczne kompostu wytworzonego z wyselekcjonowanej frakcji organicznej odpadów komunalnych. Folia Univ. Agric. Stetin., Agricultura 242(98): 109-114.
 • Rosik-Dulewska Cz. 2001. Zawartość składników nawozowych oraz metali ciężkioh i ich frakcji w kompostach z odpadów komunalnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 477: 467-477.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Ożarowski G. 2003. Ocena składu chemicznego kompostu “Dano” z punktu widzenia kryteriów rolniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 383-390.
 • Siuta J. 1999. Kompost z odpadów. Now. Rol. 11: 46-47.
 • Weber J., Drozd J., Licznar M., Licznar S.E., Jamroz E., Kordas L., Parylak D., Karczewska A., Kocowicz A. 2002. Ekologiczne aspekty stosowania kompostów ze starych odpadów miejskich do podnoszenia żyzności gleb lekkich. PTSH: 72 ss.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9602671c-623f-4827-8574-025722223941
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.