PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 458 |
Tytuł artykułu

Efekty stosowania regulowanego odpływu w ciekach melioracyjnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Effects of using controlled outflow in the streams
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Na podstawie badań prowadzonych w latach 1994-1997 na obiektach Samotwór i Miękinia k. Wrocławia nad wpływem eksploatacji niedużych piętrzeń na warunki środowiskowe dolin rzecznych, przedstawiono efekty stosowania cało­rocznego regulowanego odpływu wody. W wyniku piętrzeń hamowano odpływ wody powierzchniowej i gruntowej uzyskując wzrost retencji gruntowej do ok. 200 mm rocznie oraz znaczącą poprawę jakości wody odpływającej z obiektu badań. Stopień korzystnego oddziaływania regulowanego odpływu zależał głównie od naturalnych zasobów wodnych obiektu oraz od wysokości i rozkładu opadów at­mosferycznych.
EN
The effects of using full year controlled outflow based on the land sur­veys in 1994-1997 in Samotwór and Miękinia objects situated near Wrocław were presented. The surveys dealt with the influence of small damming up exploitation on environmental conditions in the river valley. The surface and groundwater outflows were inhibited as a result of damming up the water. Increasing ground­water retention to about 200 mm per year and improving the quality of water drained from the objects were obtained. The desirable effect of controlled out­flow depended mainly on the natural water resources, height and distribution of precipitation.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
458
Opis fizyczny
s.249-262,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
autor
Bibliografia
  • [1] Brandyk Т. 1990. Podstawy regulowania uwilgotnienia gleb dolino­wych. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW-AR w Warszawie: 120 ss.
  • [2] Kowalczyk P., Farat R, Kępińska-Kasprzak M., Kuźnicka M., Mager P. 1997. Hierarchia potrzeb obszarowych małej retencji. IMGW Warszawa. Materiały badawcze 19: 92 ss.
  • [3] Nyc K. 1985. Sterowanie zasobami retencji gruntowej w dolinach rzek nizinnych. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu 53, Rozprawy: 67 ss.
  • [4] Nyc K. 1996. Ekonomiczne systemy nawadniające. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 438: 125-132.
  • [5] Nyc K., Pokładek R., Janus E. 1994. Kształtowanie się stanów wód gruntowych na zmeliorowanych glebach lekkich w warunkach ograni­czonego odpływu. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu 243, Inży­nieria Środowiska VI: 61-71.
  • [6] Nyc K., Pokładek R. 1997. Regulowany odpływ - elementem wzbogacania retencji gruntowej i ochrony środowiska rolniczego. Konfe­rencja nt. „Przyrodnicze i techniczne problemy ochrony i kształto­wania środowiska rolniczego". Poznań 4-5 września 1997 r.: 262-268.
  • [7] Somorowski Cz. (red.) 1993. Współczesne problemy melioracji. Wyd. SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-94558ea6-0039-4bd8-bf29-35b5d6f45440
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.