PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 11 | 3 |
Tytuł artykułu

Effect of soil fertilizer UGmax and fertilization with nitrogen, phosphorus, and potassium on the energy and nutrition values of Lolium multiflorum Lam.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ użyźniacza glebowego - UGmax i nawożenia NPK na wartość energetyczną i pokarmową Lolium multiflorum Lam.
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to determine the effect of the use of soil fertilizer used against the use of mineral fertilization on the energy and protein values of Lolium multiflorum (cultivar Gaza) and to assess the usefulness of soil fertilizer UGmax for animal production. Studies with the cultivation of this species were carried out in pots, in four repetitions, on the experimental plot of the Department of Grassland and Greenland Management. In each pot, eight seeds of the tested species were sown. After germination, when seedlings reached the 2-3 leaf stage, negative selection was performed by removing four weakest plants. Then, the experimental factors were introduced in the form of the following fertilizer combinations: A1 – mineral fertilization at the annual doses of 0.6 g N·pot-1, 0.11 g P·pot-1, and 0.75K g·pot-1, A2 – no fertilization, B1 – soil fertilizer in the form of 0.25% solution and the dose of 3.7 cm3·pot-1, B2 – no soil fertilizer. Nitrogen (34% ammonium nitrate) and potassium (60% potassium salt) fertilization was used in three split doses, while phosphorus (46% triple superphosphate) in a single dose in the spring. Soil fertilizer solution was used a single time with plant watering at the shooting stage. The period of full, three-cut use of the experimental material occurred in years 2008-2010. During that period, the analysis of the chemical composition of dry matter yield, for all cuts, was performed at the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty. Furthermore, the following measures of the energy and protein indexes of the fodder were calculated: feed units for lactation (ULF), feed units for maintenance and meat production (ULV), protein digested in the intestine on the basis of energy (PDIE) and nitrogen (PDIN), and relative feed value (RFV). Use of soil fertilizer in Italian ryegrass cultivation did not result in a clear improvement of the chemical composition of plant dry matter and energy metric values, as well as the protein value of the fodder.
PL
Celem badań było określenie wpływu użyźniacza glebowego stosowanego na tle nawożenia mineralnego na wartość energetyczną i białkową Lolium multiflorum (odmiana Gaza) oraz przeprowadzenie oceny jej przydatności w produkcji zwierzęcej. Badania z uprawą tego gatunku przeprowadzono w wazonach, w 4 powtórzeniach, na obiekcie doświadczalnym Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni. Do każdego z wazonów wysiano 8 nasion badanego gatunku. Po skiełkowaniu ziarniaków, gdy siewki osiągnęły fazę 2-3 liści, dokonano selekcji negatywnej usuwając po 4 najsłabsze rośliny i wprowadzono czynniki doświadczalne w postaci następujących kombinacji nawozowych: A1 – nawożenie mineralne w dawkach rocznych 0,6 g N·wazon-1, 0,11 g P·wazon-1 i 0,75 g K·wazon-1; A2 – bez nawożenia; B1 – użyźniacz glebowy w formie 0,25% roztworu i dawce 3,7 cm3·wazon-1; B2 – bez użyźniacza glebowego. Nawożenie azotowe (34% saletra amonowa) i potasowe (60% sól potasowa) zastosowano w trzech dzielonych dawkach, natomiast fosforowe (46% superfosfat potrójny) jednorazowo wiosną. Roztwór użyźniacza glebowego stosowano jednorazowego poprzez podlewanie roślin w fazie strzelania w źdźbło. Okres pełnego, trzykośnego użytkowania przypadał na lata 2009-2010. Przeprowadzono analizę składu chemicznego suchej masy plonu, i obliczono następujące mierniki wartości energetycznej i białkowe paszy: JPM, JPŻ, BTJ(N) i BTJ (E) oraz określono względną wartość paszową (RFV). Zastosowanie użyźniacza glebowego w uprawie życicy wielokwiatowej nie przyczyniło się od poprawy mierników wartości energetycznej i białkowej paszy, a uzyskany materiał roślinny można wykorzystać w żywieniu niskoprodukcyjnych zwierząt przeżuwających.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
3
Opis fizyczny
p.65-74,ref.
Twórcy
autor
  • Departament of Grassland and Green Areas Creation, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
  • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Siedlce, Poland
Bibliografia
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-940e9180-f2a6-4c2d-a0dd-793b6e683f03
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.