PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2014 | 05 |

Tytuł artykułu

Rozwiązania nanotechnologiczne w aktywnych opakowaniach żywności

Warianty tytułu

EN
Nanotechnology solutions in active food packages

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Rozwój nowoczesnych technologii oraz rosnące wymagania konsumentów odnośnie do żywności mało przetworzonej i jednocześnie całkowicie bezpiecznej stwarzają konieczność opracowywania coraz nowszych i doskonalszych technik pakowania. Wśród najnowocześniejszych rozwiązań znajdują się opakowania aktywne, w tym opakowania z wykorzystaniem nanocząsteczek. Jedną z najpopularniejszych grup są aktywne opakowania antymikrobiologiczne wykorzystujące nanocząsteczki srebra oraz innych metali do inaktywacji drobnoustrojów, a także naturalne związki wykazujące działanie antymikrobiologiczne w postaci nanowarstw na różnego rodzaju nośnikach. W przypadku produktów wrażliwych na obecność tlenu szerokie możliwości wykazują opakowania posiadające zdolność aktywnego usuwania tego gazu dzięki wykorzystaniu m.in. nanocząsteczek dwutlenku tytanu. Odrębną grupę rozwiązań stanowią systemy unieruchamiania enzymów w matrycach polimerowych, umożliwiające uzyskanie większej stabilności enzymów w różnych warunkach pH i temperatury, a także ich kontrolowane uwalnianie.
EN
The development of innovative technologies and increasing consumer demands in relation to minimally processed and safe food create the necessity for working out new and more adequate packaging techniques. One of the most innovative solutions is active packaging, including packaging using nanoparticles. One of the most common groups are antimicrobial packages with nanoparticles of silver or other metals providing pathogen inactivation and with natural antimicrobial components as nanolayers at many kinds of carriers. In case of oxygen-sensitive products it is possible to use packages with ability to active removing this gas by titanium dioxide. Another group of nanotechnology solutions are the enzymes immobilization systems at polymer matrixes, enabling their higher stability at different conditions of temperature and pH and also their controlled release.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Numer

05

Opis fizyczny

s.60-63,tab.,fot.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Samodzielny Zakład Techniki w Żywieniu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa

Bibliografia

 • [1] An J., Zhang M., Wang S., Tang J. 2008. Physical, chemical and microbiological changes in stored green asparagusspears as affected by coating of silver nanoparticles-PVP. LWT - Food Sci. Technol., 41 (6), 1000-1007
 • [2] Chau C.-R, Wu S.-H., Yen G.-C. 2007. The development of regulations for food nanotechnology. Trends Food Sci Tech, 18 (5), 269-280
 • [3] Chaudhry Q. 2010. Food applications of nanotechnologies - an overview of potential benefits and risks. [w:] Huyghebaert A., van Huffel X., Houins G (red.): Nanotechnology in the food chain. Opportunities & risks. Materiały z międzynarodowej konferencji, 24 listopada 2010, Bruksela
 • [4] Cioffi N., Torsi L., Ditaranto N., Tantillo G., Ghibelli L., Sabbatini L., Bleve-Zacheo T., D’alessio M., Zambonin P. G., Traversa E. 2005. Copper nanoparticle/polymer composites with antifungal and bacteriostatic properties. Chem. Mater., 17 (21), 5255-5262
 • [5] De Azeredo H. M. C. 2009. Nanocomposites for food packaging applications. Food Res. Int., 42 (9), 1240-1253
 • [6] Fernandez A., Cava D., Ocio M. J., Lagaron J. M. 2008. Perspectives for biocatalysts in food packaging. Trends Food Sci. Tech., 19 (4), 198-206
 • [7] Fernandez A., Picouet P., Lloret E. 2010. Cellulose-silver nanoparticle hybrid materials to control spoilage-related microflora in absorbent pads located in trays of fresh-cut melon. Int. J. Food Microbiol, 142 (1-2), 222-228
 • [8] Fernandez A., Soriano E., Lopez-Carballo G., Picouet P., Lloret E., Gavara R., Hernandez-Munoz P. 2009 Preservation of aseptic conditions in absorbent pads by using silver nanotechnology. Food Res. Int., 42 (80), 1105-1112
 • [9] Foltynowicz Z. 2006. Nanotechnologia wkracza do opakowalnictwa. Ważenie, Dozowanie, Pakowanie, 22 (3), 58-59
 • [10] Gontard N., Guillaume C. 2010. Packaging and the Shelf Life of Fruits and Vegetables. [W:] Food Packaging and Shelf Life. A Practical Guide. Red. Robertson G. L. Wyd. CRC Press Taylor&Francis Group, Boca Raton, s. 309
 • [11] Gopinath S., Sugunan S. 2007. Enzymes immobilized on montmorillonite K 10: effect of adsorption and grafting on the surface properties and the enzyme activity. Applied Clay Sci., 35 (1-2), 67-75
 • [12] Gu H. W., Ho P. L., Tong E., Wang L., Xu B. 2003. Presenting vancomycin on nanoparticles to enhance antimicrobial activities. Nano Letters, 3 (9), 1261- 1263
 • [13] Han W., Yu Y, Li N., Wang L. 2011. Application and safety assessment for nano-composite materials in food packaging. Chinese Sci. Bull., 56 (12), 1216- 1225
 • [14] Jarnstrom L., Antvorskov H., Gumundsson M., Jansson A., Jonsson L., Kela T., Kuusipalo J., Leufven A., Sivertsvik M. 2008. Oxygen scavenging and aroma affecting enzymes embedded in barrier coatings. Konferencja Nanotech Northern Europe, 23-25 września 2008, Kopenhaga
 • [15] Kandimalla V. B., Tripathi V. S., Ju H. 2006. Immobilization of biomolecules in sol-gels: biological and analytical applications. Crc Cr. Rev. Anal. Chem., 36 (2), 73-106
 • [16] Kang S., Pinault M., Pfefferle L. D., Elimelech M. 2007. Single-walled carbon nanotubes exhibit strong antimicrobial activity. Langmuir,, 23 (17), 8670-8673
 • [17] Kumar R., Munstedt H. 2005. Silver ion release from antimicrobial polyamide/silver composites. Biomaterials, 26 (14), 2081-2088
 • [18] Li H., Li F., Wang L., Sheng J., Xin Z., Zhao L., Xiao H., Zheng Y, Hu Q. 2009. Effect of nano-packing on preservation quality of Chinese jujube (Ziziphus jujuba Mill. var. inermis (Bunge) Rehd). Food Chem., 114 (2), 547-552
 • [19] Li Q., Mahendra S., Lyon D. Y, Brunet L., Liga M. V, Li D., Alvarez P. J. J. 2008. Antimicrobial nanomaterials for water disinfection and microbial control: potential applications and implications. Water Res., 42 (18), 4591-4602
 • [20] Lin Y. J., Li D. Q., Wang G., Huang L., Duan X. 2005. Preparation and bactericidal property of MgO nanoparticles on -A1203. J. Mater. Sci.: Mater. M., 16 (1), 53-56
 • [21] Luo P. G., Stutzenberger F. J. 2008. Nanotechnology in the detection and control of microorganisms. Adv. Appl. Microbiol, 63,145-181
 • [22] Martyn A., Targoński Z. 2010. Antymikrobiologiczne opakowania żywności. ŻYWNOŚĆ. Nauka, Technologia. Jakość., 5 (72), 33-44
 • [23] Mills A., Doyle G., Peiro A. M., Durrant J. 2006. Demonstration of a novel, flexible, photocatalytic oxygen-scavenging polymer film. J. Photoch. Photobio. A, 177 (2-3), 328-331
 • [24] Qi L. F., Xu Z. R., Jiang X., Hu C., Zou X. 2004. Preparation and antibacterial activity of chitosan nanoparticles. Carbohyd. Res., 339 (16), 2693-2700
 • [25] Rhim J.-W., Ng P. K. W. 2007. Natural Biopolymer-Based Nanocomposite Films for Packaging Applications. Crc Cr. Rev. Food Sci., 47 (4), 411-433
 • [26] Rodriguez A., Nerin C., Batlle R. 2008. New cinnamon-based active paper packaging against Rhizopusstolonifer food spoilage. J. Agr. Food Chem., 56 (15), 6364-6369
 • [27] Robinson D. K. R, Morrison M. J. 2010. Nanotechnologies for food packaging. Reporting the science and technology research trends. [dostęp: 14.02.2013r], Dostępny w Internecie http://www.observatorynano.eu/project/filesystem/files/Food%20Packaging%20Report%202010%20DKR%20Robinson.pdf
 • [28] Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Dz. Urz. UE L. 12 z 15.01.2011 r.
 • [29] Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
 • [30] Sanpui P., Murugadoss A., Prasad P. V. D., Ghosh S. S., Chattopadhyay A. 2008. The antibacterial properties of a novel chitosan-Ag-nanoparticle composite. Int. J. Food Microbiol., 124 (2), 142-146
 • [31] Sondi L, Salopek-Sondi B. 2004. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on E. coli as a model for Gram-negative bacteria. J. Coll. Interf. Sci, 275 (1), 177-182

Uwagi

PL

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-93d74d34-0541-4377-a5cd-851e2d9f5d1e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.