PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 72 | 11 |

Tytuł artykułu

Adaptacja wymagań standardu BRC w zakładzie produkującym karmę dla zwierząt

Warianty tytułu

EN
Implementation of the requirements of the BRC Standard in a animal feed producing plant

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Kondycja zwierząt domowych oraz ich stan zdrowia jest uzależniony od składu karmy, jej wartości odżywczej, jak również jakości. Jednym z narzędzi wspomagających produkcję karmy o powtarzalnej jakości, a także bezpiecznej pod względem zdrowotnym są systemy zarządzania. Celem niniejszego artykułu było opracowanie harmonogramu dostosowania produkcji karmy dla zwierząt do wytycznych standardu BRC v. 7 w firmie Ares Bracia Maciołek. Zakres pracy obejmował zapoznanie ze standardem BRC v. 7, ocenę obowiązującej dokumentacji w analizowanym zakładzie, weryfikację procesu produkcyjnego karmy dla zwierząt oraz sporządzenie harmonogramu wdrażania wytycznych standardu BRC v. 7.
EN
The condition of pets and their health depends on the composition of feed, nutritional value as well as quality. The management systems are one of the tools, supporting the production of food of reproducible quality being also safe in health respect. The aim of this work was to develop a schedule to adapt the production of pet food to the guidelines of the BRC v. 7 standard at Ares Bracia Maciołek company. The scope of work included familiarization with the BRC v. 7 standard, evaluation of the applicable documentation in the analyzed plant, verification of the animal feed production process and preparation of a schedule for implementing the BRC standard v. 7 guidelines.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

72

Numer

11

Opis fizyczny

s.20-23,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW, Warszawa
autor
 • Katedra Biotechnologii Mikrobiologii i Oceny Żywności, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SGGW, Warszawa

Bibliografia

 • [1] BRC Food. http://www.brcglobalstandards.com [08.02.2018].
 • [2] Osiński Z., K. Kwiatek, Z. Sieradzki. 2014. „Aktualne wymagania weterynaryjne w zakresie karm dla zwierząt domowych”. Życie Weterynaryjne 89 (10): 872-876.
 • [3] PN-ISO 22000:2005 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu producentów żywności.
 • [4] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009).
 • [5] Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Dz. Urz. WE L 139 z 30.04.2004, s.1, z późn. zm.
 • [6] Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1045, z późn. zm.).
 • [7] Nutritional Guidelines For Complete and Complementary Pet Food for Cats and Dogs. http://www.fediaf.org/ [ 12.04.1018].
 • [8] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz.
 • [9] Gliński Z., K. Kostro. 2014. „Zagrożenie człowieka chorobami zakaźnymi od zwierząt towarzyszących. Część II. Jersinioza, bartonelozy, kolibakterioza, zakażenie Mycobacterium marinum, grzybica skóry i kryptokokoza”. Życie Weterynaryjne 89 (4): 326-329.
 • [10] Gliński Z., K. Kostro. 2013. „Zagrożenie zoonozami od zwierząt towarzyszących. Część I. Wścieklizna, choroba ptasia, erlichioza, leptospiroza, kampylobakterioza, salmonelloza i listerioza”. Życie Weterynaryjne 88 (12): 1032-1037.
 • [11] Hadaś E., M. Derda. 2014. „Pasożyty - zagrożenie nadal aktualne”. Probl. Hig. Epidemiol. 95(1): 6-13.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-9313f2d8-dda0-418b-a041-ac1223f2f3f4
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.