PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

Ekonomiczna ocena różnych sposobów odchwaszczania ziemniaków jadalnych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Economic evaluation of different systems of weed control of edible potatoes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zaprezentowano wyniki 3-letniego doświadczenia polowego z zastosowaniem różnych sposobów pielęgnacji w uprawie ziemniaków jadalnych. Obiekty doświadczalne obejmowały pięć sposobów pielęgnacji: obiekt kontrolny z pielęgnacją mechaniczną i cztery obiekty pielęgnacji mechaniczno-chemicznej z użyciem herbicydów i ich mieszanin – Command 480 EC, Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC + Afalon Dyspersyjny 450 SC. Analizy ekonomicznej dokonano na podstawie zrealizowanych zabiegów oraz nakładów materiałowych. Efekty ekonomiczne zabiegów ochrony roślin określono na podstawie wskaźników przyjętych w ochronie roślin, takich jak: wskaźnik pokrycia kosztów (Wpk) i orientacyjne wskaźniki opłacalności (E1 i E2). Orientacyjne wskaźniki opłacalności E1 i E2 wykazały, że mechaniczno-chemiczna ochrona ziemniaka jadalnego z zastosowaniem herbicydów była opłacalna.
EN
The paper presents the results of calculations which are 3-year field experiment with different weed control methods in the cultivation of edible potato. Experimental objects included five weed control methods: control object – mechanical as well as four objects of mechanical-chemical treatments with the use of herbicides and their mixtures - Command 480 EC, Command 480 EC + Afalon Dyspersyjny 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC + Afalon Dyspersyjny 450 SC. The economic analysis included performed treatments and material input. The economic effects of crop protection treatments was determined on the basis of the indicators adopted in crop protection, such as: index of the cost defrayal (WPK) and orientation indexes of profitability (E1 and E2). Orientation indexes of profitability E1 and E2 showed that mechanicalchemical protection of edible potato using herbicides was profitable.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
s.308-311,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II, ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
 • Państwowa Szkoła Wyższa im.Papieża Jana Pawła II, ul.Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Camire Mary Ellen, Stan Kubow, Danielle Donnelly. 2009. Potatoes and human health. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 49 (10): 823-840, doi: 10.1080/10408390903041996.
 • COBORU. 2016. Lista opisowa odmian rolniczych roślin rolniczych. Burak, ziemniak, oleiste, pastewne (A description list of agricultural varieties of agricultural plants. Beetroot, potato, oily, fodder). Słupia Wielka: Wydawnictwo COBORU.
 • Dzwonkowski Wiesław (red.). 2016. Rynek Ziemniaka. Stan i Perspektywy (Potato Market. Status and Perspectives) 43: 1-37.
 • Golinowska Maria. 2009. Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku (Chemical plant protection outlays in vast areas farming at the beginning of 21st century). Journal of Agribusiness and Rural Develepment 2 (12): 53-60.
 • Golinowska Maria. 2012. Koszty integrowanej ochrony roślin. Progess on Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 52 (3): 521-529.
 • Gugała Marek, Krystyna Zarzecka. 2009. Ocena skuteczności herbicydów w uprawie ziemniaka (Evaluation the effectiveness of herbicides in potato cultivation). Biuletyn IHAR 251: 225-234.
 • Mierzejewska Wanda. 1989. Rachunek kosztów w ochronie roślin (Calculation of costs in the plant protection). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 363: 9-22.
 • Mierzejewska Wanda. 1991. Ochrona roślin jako nakład gospodarczy (Plant protection as an economic input). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 85 (3): 67-79.
 • Mierzejewska Wanda. 1992. Koszty i kalkulacje w ochronie roślin. Część I i II (Costs and calculations in plant protection. Part I and II). Ochrona Roślin 8: 11-13.
 • Nowacki Wojciech. 2016. Rynek ziemniaków jadalnych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju (Table potatoes market in Poland – current state and perspectives). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (1): 196-201.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków (Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 29 October 2003 on detailed requirements for commercial quality of potatoes). Dz.U. 2003, nr 194, poz. 1900.
 • Sawicka Barbara, Władysław Michałek, Piotr Pszczółkowski. 2011. Uwarunkowania potencjału plonowania średnio późnych i późnych odmian ziemniaka w warunkach środkowo-wschodniej Polski (Determinants of yield potential of medium-late and late potato cultivars in central-eastern Poland). Biuletyn IHAR 259: 219-228.
 • Urbanowicz Janusz. 2012. Występowanie chwastów w ziemniaku oraz metody ich zwalczania na terenie Polski w latach 2000-2011 (The occurrence of weeds and methods of their control in potatoes in Poland in the years 2000–2011). Biuletyn IHAR 265: 129-135.
 • Zarzecka Krystyna, Marek Gugała. 2015. Efekty ekonomiczne różnych sposobów odchwaszczania ziemniaka (Economic effects of various weed control methods in potato cultivation). Nauka Przyroda Technologie 9 (2/21): 1-8, doi: 10.17306/J.NPT.2015.2.21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-92e709dc-a363-4ec0-8d3c-6968128cb567
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.