PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1987 | 43 | 07 |

Tytuł artykułu

Pozostałości chlorowanych węglowodorów w tłuszczu, tkance mięśniowej, wątrobie oraz mózgu dzika, jelenia i sarny

Warianty tytułu

EN
Residues of chlorinated hydrocarbon insecticides in meat, liver, and brain of a wild boar, roe deer and a stag

Języki publikacji

PL

Abstrakty

RU
В околопочечном жиру, а также мышце, печени и мозгу дичи (кабан, косуля, олень) опреляли остатки γ-НСН, DDE, DDD и DDT. Животные происходили с территории Ольштыньского воеводства и были отстрелены в 1985 г. В жиру кабана, косули и оленя средние содержания γ-НСН составляли (мг/кг) 0,004, 0,001, 0,003, a ΣDDT 0,179, 0,061 и 0,098. В мышце остатки γ-НСН составляли в среднем 0,002, 0,001 и 0,001, ΣDDT же 0,058, 0,023 и 0,031. В печени отметили следующие средние содержания: γ-НСН — 0,0.01, 0,001 и 0,002, ΣDDT — 0,008, 0,014 и 0,013. Средние остатки хлорированных углеводородов в мозгу составляли: γ-НСН — 0,001, 0,001 и 0,001, ΣDDT — 0,036, 0,017 и 0,019. За исключением печени наивысшие остатки исследуемых веществ наблюдались у кабана. В мышце по сравнению с жиром росло содержание DDD относительно ΣDDT. В печени уровни DDT и DDE были понижены. В мозгу DDT преобладало над DDD и DDE. Полученные результаты отчетливо ниже полученных в стране и за рубежом в 70-ых годах. Это может свидетельствовать об уменьшающемся загрязнении окружающей среды хлорированными углеводородами.
EN
In perinephrit fat, meat, liver and brain of hunting animals (wild boar, roe deer and stag) the content of γ — HSH, DDE, DDD and DDT was determined. The animals were derived from the Olsztyn voivodeship and they were killed in 1985. In fat of wild boar, roe deer and stag mean values of γ — HCH (mg/kg) reached 0.004; 0.001 and 0.003, Σ DDT 0.179; 0.061 and 0.098. In meat of these animals a mean values of γ — HCH residues were 0.002; 0.001 and 0.001 but the residues of Σ DDT were 0.058; 0.023 and 0.031. The following mean values were noted in liver: γ — HCH 0.001; 0.001 and 0.002, Σ DDT 0.008; 0.014 and 0.013. The mean values of chlorinated hydrocarbons in brain were: γ — HCH 0.001; 0.001 and 0.001; Σ DDT 0.036; 0.017 and 0.019. Except the liver the hignest residues of the examined compounds were noted in a wild boar. In meat in comparison to fat increased the content of DDE in comparison to Σ DDT. In brain DDT dominated over DDD and DDE. The obtained results are significantly lower than those obtained in Poland and abroad in 70thy. They point to a decreasing pollution of environment by chlorinated hydrocarbon insecticides.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

43

Numer

07

Opis fizyczny

s.406-408,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Zakład Technologii Mięsa i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego, Instytut Inżynierii i Biotechnologii Żywności, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 10-730 Olsztyn-Kortowo
 • ul. Warszawska 87 m. 22, 10-083 Olsztyn
autor
 • Zakład Higieny Żywności i Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 10-730 Olsztyn-Kortowo
 • Zakład Technologii Mięsa i Produktów Pochodzenia Zwierzęcego, Instytut Inżynierii i Biotechnologii Żywności, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 10-730 Olsztyn-Kortowo
 • Zakład Higieny Żywności i Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie, 10-730 Olsztyn-Kortowo

Bibliografia

 • 1. Bożyk Z., Rudzki W.: Metody statystyczne w badaniach jakości produktów żywnościowych i chemicznych. WNT 1977.
 • 2. Delack M., Radakovic M., Zukovic J.: Vet. Arch. 49, 113, 1979.
 • 3. Dzieliński E., Ortwein L.: Medycyna Wet. 30, 344, 1974.
 • 4. Dzieliński E., Chlewski A.: Mat. Sesji Nauk. „Ecology and menagement of European hare populations”, Warszawa, 1976, s. 213.
 • 5. Falandysz J., Falandysz J.: Roczn. PZH 36, 215, 1985.
 • 6. Hayes W. J.: Toxicology of pesticides. Williams and Wilkins Comp., Baltimore, 1973.
 • 7. Jaśkowski L.: Medycyna Wet. 32, 323, 1976.
 • 8. Juszkiewicz T., Niewiadowska A.: Medycyna Wet. 40, 323, 1984.
 • 9. Kleiminger J., Holm J.: Fleischwirtschaft, 865, 394, 1985.
 • 10. Kryński A., Kałuziński J., Delong A., Dutkiewicz Cz., Łabudzki L.: Acta Theriologica 27, 489, 1982.
 • 11. Leńczyk H., Denoch J., Pojanowska A.: Roczn. PZH 21, 409, 1970.
 • 12. Lindval M., Low J. G.: Bull. Envirom. Contam. Toxicol. 22, 754, 1979.
 • 13. Maier-Bode H.: Pflkrankh. Pfl. Schutz. 79, 222, 1972.
 • 14. Niewiadowska A.: Mat. Sesji Nauk Sekcji Toksykol. i Ochrony Środowiska PTNW. „Weterynaryjne i zootechniczne aspekty chemicznych skażeń środowiska”, Olsztyn, 1985, s. 17.
 • 15. Ortwein L.: Prace Nauk. Inst. Ochr. Rośl. 14, 83, 1972.
 • 16. Stec J., Juszkiewlcz T.: Medycyna Wet. 28, 634, 1972.
 • 17. Werner H.: Dt. Lebensmitt. Rundsch. 69, 35, 1973.
 • 18. Zamojski J., Amarowicz R., Korzeniowski W., Smoczyński S.: Medycyna Wet. 41, 344, 1985.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-92234508-e783-4374-8a28-738c132f546d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.