PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | 1 |
Tytuł artykułu

Evaluation of growth and flowering of cultivars derived from the Pimpinellifolia (Rosa pimpinellifolia L.) growing in the Collection of Rose Cultivars in the Botanical Garden of the Polish Academy of Science in Powsin

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Ocena wzrostu i kwitnienia odmian pochodzacych od rozy gestokolczastej (Rosa pimpinellifolia L.) rosnacych w Kolekcji Odmian Uprawnych Roz w Ogrodzie Botanicznym CZRB PAN w Warszawie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the years 2000-2010, observations were made of shrubs of the varieties derived from the Pimpinellifolia (R. pimpinellifolia L.) gathered in the Collection of Rose Culti- vars of PAS Botanical Garden in Powsin, Poland. The nine observed varieties were 'Aïcha', 'Elegans', 'Frühlingsduft', 'Frühlingsgold', 'Frühlingsmorgen', 'Harison's Yel­low', 'Maigold', 'Poppius', and 'Stanwell Perpetual'. Every year, the following were recorded: frost damage; the date of bud breaking and the date when leaves developed in springtime; the date of the initial, complete and final flowering; the presence of symptoms of damage from disease and pests; the ability to create decorative fruit, and remarks concerning the necessity to perform spring cutting and cutting after flower­ing. The winter seasons of 2002/2003, 2005/2006 and 2009/2010 were unfavourable for the roses. The cultivars varied greatly according to the examined features. The advantages of many of the varieties include high frost resistance, early flowering, low requirements in terms of cutting, good condition; and the fact that some varieties create suckers ('Elegans', 'Harison's Yellow', 'Poppius', 'Stanwell Perpetual'). The varieties 'Aïcha', 'Elegans', 'Frühlingsduft', 'Frühlingsgold', 'Poppius', 'Stanwell Perpetual' are the most frost resistant. The least frost-resistant variety is 'Maigold'. The first to flower are 'Harison's Yellow', 'Frühlingsmorgen' and 'Poppius'. Varie­ties derived from Rosa pimpinellifolia can be widely used as park roses, as ground covers, and as soil protective roses ('Elegans', 'Harison's Yellow', 'Poppius', 'Stan­well Perpetual').
PL
W latach 2000-2010 prowadzono obserwacje krzewów odmian pochodzących od róży gęstokolczastej (R. pimpinellifolia L.) gromadzonych w Kolekcji Odmian Uprawnych Róż Ogrodu Botanicznego CZRB PAN w Warszawie obejmujące 9 od­mian ('Aicha', 'Elegans', 'Frühlingsduft', 'Frühlingsgold', 'Frühlingsmorgen', 'Hari- son's Yellow', 'Maigold', 'Poppius', 'Stanwell Perpetual'). Corocznie u krzewów odnotowywano uszkodzenia spowodowane przez mróz; zapisywano datę pękania pąków i rozwoju liści na wiosnę; oceniano regenerację uszkodzonych w czasie zimy krzewów; notowano datę początku, pełni i końca kwitnienia; obecność objawów porażenia przez choroby i szkodniki; zdolność do tworzenia ozdobnych owoców oraz uwagi dotycz ące konieczno ści wykonywania cięcia wiosennego i po kwitnieniu. Se­zony zimowe 2002/2003, 2005/2006 oraz 2009/2010 należały do niekorzystnych dla róż. Odmiany pod względem badanych cech charakteryzowały się dużym zróżnico­waniem. Do zalet wielu odmian należy wysoka mrozoodporność, wczesne kwitnienie, małe wymagania pod względem cięcia, dobra zdrowotność; niektóre tworzą odrosty korzeniowe ('Elegans', 'Harison's Yellow', 'Poppius', 'Stanwell Perpetual'). Wysoka odporność na mróz charakteryzuje: 'Aicha', 'Elegans', 'Frühlingsduft', 'Frühlingsg­old', 'Poppius', 'Stanwell Perpetual'. Najmniej mrozoodporną okazała się odmiana 'Maigold'. Najwcześniej zakwitają 'Harison's Yellow', 'Frühlingsmorgen' i 'Pop­pius'. Odmiany pochodzące od róży gęstokolczastej powinny znaleźć szersze zasto­sowanie jako ró że parkowe oraz okrywowe i glebochronne ('Elegans', 'Harison's Yellow', 'Poppius', 'Stanwell Perpetual').
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
1
Opis fizyczny
p.195-207,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Polish Academy of Science Botanical Garden – Center for Biological Diversity Conservation in Powsin, Prawdziwka 2, 02-973 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Boyd P.D.A. 2007. Scots Roses then and now. The plantsman. The Royal Horticultural Society., pp. 104-111.
 • Boyd P.D.A. 2009. The World Heritage of Scots Roses. In Papers presented at the World Rose Convention, Vancouver, Canada, June 2009. World Federation of Rose Societies. pp. 152-155.
 • Czekalski M., Oszkinis K., Żyła S. 1990. Uszkodzenia mrozowe róż powstałe podczas zimy 1986/1987. OGROD­NICTWO, 1-3: 44-45.
 • Gustavsson L.Ä. 1999. Rosenlexikon. Rosinante Forlag A/S. Kopenhaga.
 • Heinze W., Schreiber D. 1984. Eine neue Kartierung der Winterhärte Zonen für Gehölze in Mitteleuropa. Mitt. DTSCH. DENDROL. GES. 75:11-56.
 • Latocha P. 2002. Ro śliny okrywowe w ekstremalnych warunkach miejskich - korzyści i ryzyko ich stosowania. Przyroda i miasto, IV, pp. 221-225.
 • Łukasiewicz A. 1992. Zahamowanie rozwoju pąków u niektórych drzew iglastych po surowej zimie 1986/1987 i wynikająca stąd potrzeba uzupełnienia skali przemro żeń u drzew i krzewów. BULL. BOT. GAR., MUSEUMS COLL. 1: 53-57.
 • Oszkinis W., Mazurkiewicz Z. 1957. Róże, PWRiL, Warszawa. Monder M.J. 2004. Observations of overwintering of historical roses in roses collection of Botanical Garden of Polish Academy of Sciences in Warsaw after frosty winter 2002/2003. BULL. BOT. GAR., MUSEUMS COLL. 13: 197-207.
 • Monder M.J. 2007a. Charakterystyka wzrostu i wartości dekoracyjnej wy­branych odmian parkowych róż his­torycznych. XI Nursery Conf. Problemy i perspektywy produkcji szkół­karskiej roślin ozdobnych, Skierniewice, Poland, Wydawnictwo Inst. Sadow. Kwiac., pp. 31-40.
 • Monder M.J. 2007b. Zasoby genowe i ocena wybranych odmian róż his­torycznych w kolekcji Ogrodu Botanicznego CZRB PAN. ZESZ. PROBL. POST. NAUK ROLN. 517: 487-494.
 • Monder M.J. 2008. Ocena wzrostu i kwitnienia 10 wybranych odmian róż z grupy okrywowych. ZESZ. PROB. POST. NAUK ROL. 525: 261-269.
 • Monder M.J. 2009. Różnorodność i charakterystyka wybranych odmian pochodzących od ró ży po­marszczonej (Rosa rugosa Thunb.). XIII Nursery Conf., Produkcja drzew i krzewów ozdobnych oraz ich wykorzystanie w terenach zurbanizowanych, Skierniewice, Poland, Wydawnictwo Inst. Sadow. Kwiac., pp. 21-28.
 • Monder M.J. 2010a. The Pimpinellifolia Hybrids (Rosa pimpinellifolia L.) in the Collection of Cultivable Varieties of Roses in Botanical Garden of PAS in Warsaw. ACTA SOC. BOT. POL. 79, Suppl. 1: 20-21.
 • Monder M.J. 2010b. Ocena stanu krzewów 368 odmian róż po sezonie zimowym 2009/2010 w Ogrodzie Botanicznym PAN w Warszawie. ROCZNIK PTD, LVIII, pp. 39-52.
 • Popek R. 1996. Biosystematyczne studia nad rodzajem Rosa L. w Polsce i krajach ościennych. Wydawnictwa Nau­kowe WSP. Kraków, pp. 34-37.
 • Wojdyla A., Wiśniewska-Grzeszkiewicz H. 2000. Występowanie zamierania pędów na gatunkach i odmianach róż. Polish Roses Conf. Róże w szkółce i pod osłonami, Skierniewice, Po­land, Wydawnictwo Inst. Sadow. Kwiac., pp. 47-51.
 • Zaraś E., Latocha P. 2000. Okrywowe krzewy liściaste i iglaste jako elementy korzystnie wpływaj ące na środowisko miejskie. Przyroda i Miasto, III, pp. 187-201.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-918fea4e-abfb-435f-a133-3fff45490c08
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.