PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 471 | 2 |
Tytuł artykułu

Profilowe rozmieszczenie niklu w glebach wytworzonych z różnych skał wystepujących w Sudetach środkowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Distribution of nickel in the profiles of soils formed from various rocks in the middle Sudety mountains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Analizowano całkowitą zawartość niklu w wietrzeniowych glebach darniowych wytworzonych z granitognejsów i łupków łyszczykowych. W całym profilu gleby brunatnej wytworzonej z łupków koncentracja niklu była podwyższona i wzrastała w głąb profilu. Mniejsze ilości niklu, odpowiadające naturalnej zawartości tego metalu, oznaczono w glebach brunatnych wytworzonych z granitognejsów. W glebie bielicowej zbliżone ilości niklu oznaczono w poziomie próchnicznym i w skale macierzystej, a najniższe w poziomie iluwialnym.
EN
Total nickel contents were analysed in weathering sod soils, formed from granite-gneiss and mica schists. Nickel concentrations were relatively high within the entire profile in brown soil, formed from schists, and increased with the depth of the profile. Lower quantities of nickel, equal to natural contents of this element, were found in brown soils formed from granite-gneiss. Similar quantities of nickel were found in podzolic soil humus horizon and parent rock. However, the illuvial horizon contained the smallest quantities of nickel.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
471
Numer
2
Opis fizyczny
s.1145-1150,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, ul.Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
 • Zakład Technik Uprawy Roli i Nawożenia we Wrocławiu, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Wrocław
Bibliografia
 • Bergkvist B., Folkeson L., Berggren D. 1989. Fluxes of Cu, Zn, Pb, Cd, Cr and Ni in tem forest ecosystems. Water, Air an Soil Pollution 47: 217-286.
 • Borkowski J., Dietrych A., Kocowicz A., Szerszeń L. 1993. Zawartość metali ciężkich w glebach i roślinności KPN. Geologiczne Problemy Karkonoszy. Zesz. UWr.: 131-136.
 • Czarnowska K. 1996. Ogólna zawartość metali ciężkich w skałach macierzystych jako tło geochemiczne gleb. Rocz. Glebozn. XLVII supl.: 43-50.
 • Drozd J., Licznar M., Weber J., Licznar S.E., Jamroz E., Dradrach A., Mastalska- Cetera B., Zawerbny T. 1998. Degradacja gleb w niszczonych ekosystemach Karkonoszy i możliwości jej zapobiegania. Monografia Pol. Tow. Subst. Humus. Wrocław: 125 ss.
 • Kabała C. 1998. Pierwiastki śladowe w glebach Gór Izerskich. Zesz. Nauk. AR Wrocław, LXXIII 347: 95-106.
 • Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak T., Piotrowska M., Terelak H., Witek T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. IUNG Puławy (P-33): 20 ss.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: 398 ss.
 • Kozłowski S., Pulina N. 1996. Budowa i ewolucja geologiczna masywu Śnieżnika, w: Masyw Śnieżnika - zmiany w środowisku przyrodniczym. Jahn A., Don J., Opletal M. (red.). Monografia, Wyd. PAE: 15-26.
 • Laskowski S., Szerszeń L., Roszyk E. 1983. Mikroelementy w różnych rodzajach i kategoriach brunatnych gleb wietrzeniowych Sudetów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 242: 41-50.
 • Terelak H., Piotrowska M., Motowicka-Terelak T., Stuczyński P., Budzyńska K. 1995. Zawartość metali ciężkich i siarki w glebach użytków rolnych Polski oraz ich zanieczyszczenia tymi składnikami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 418: 45-60.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-917831bb-cc0a-408a-8b83-73a496b47982
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.