PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1988 | 348 |
Tytuł artykułu

Infrastruktura transportowa na obszarach wiejskich

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
RU
Transportnaja infrastruktura na sel'skikh ploshhadyakh
EN
Transport infrastructure on rural areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
RU
В статье дается разъяснение понятия и пределов транспортной инфрастуктуры сельских площадей, оценка транспортных задач сельского хозяйства и их характеристика, описывается и характеризуется транспортная сеть на сельских площадях, транспортные средства сельского хозяйства, обслуживающая, ремонтная и эксплуатационная база транспортных средств сельского хозяйства, а также рассматривается организация транспортных услуг для сельского хозяйства. Вышеуказанные проблемы рассматриваются и иллистрируются цифрами, чертежами и картами. Они представляют собой синтез результатов исследовательских работ проводимых Институтом сельского строительства, механизации и электрификации сельского хозяйства (ИБМЕР) в 1982-1985 гг. под непосредственным руководством автора. Несмотря на значительные достижения составляющие 1 млд тонн, между транспортными задачами сельского хозяйства и средствами их реализации на сельских площадях выступает диспропорция. Транспортная инфраструктура на сельских площадях неправильная, причем наблюдаются резкие диспропорции между количественным и качественным состоянием ее отдельных элементов. Одной из важнейших проблем являетоя развитие транспортных услуг для сельского хозяйства, настоящее состояние которых не коррелировано соответствующим образом с экономическими возможностями и условиями эксплуатации собственных транспортных средств всеми экономическими субъектами сельского хозяйства.
EN
Definitions of the notion and range of the transport infrastructure on rural areas, estimation of transport tasks of agriculture and their characteristics,description and characterization of the transport network on rural areas, transport means of agriculture, service-repair and operation base of agriculture, service- repair and operation base of agricultural transport means and organization of transport services for agriculture are given in the paper. Particular problems are discussed and illustrated with numbers, graphs and maps. They present the system of results of the research works carried out by the Institute of Rural Building, Mechanization and Electrification of Agriculture (IBMER) in 1982-1985 under a direct guidance of the author. Apart from considerable achievements, reaching 1 billion tons, there is a disproportion between the transport tasks of agriculture and their realization means on rural areas. The transport infrastructure on these areas has not been developed appropriately; blatant disproportions occur between quantitative and qualitative state of its particular elements. One of some important problems is the development of transport services for agriculture the present state of which is not appropriately correlated with possibilities and economic conditions of operation of own transport means by all economic subjects of agriculture.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
348
Opis fizyczny
s.167-185,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Bielejec J. i zespół: Organizacja transportu rolniczego w gminie; etap II: Dane do projektowania organizacji transportu rolniczego w gminie. IBMER, Warszawa 1983.
 • 2. Bielejec J.: Transport rolnictwa. Przegląd Komunikacyjny 6, 1983.
 • 3. Bielejec J.: Analiza wskaźników eksploatacyjno-ekonomicznych transportu w gospodarstwach rolnych za rok 1984/85. IBMER, Warszawa 1985.
 • 4. Bielejec J., Golka W.: Nowelizacja rozdziału: „Transport rolnictwa" W: Ekspertyza stanu i kierunków rozwoju techniki rolniczej do 1995 i 2005 r.
 • 5. Chmielewski A.: Informacja o stanie telefonii na wsi. Centralny Ośrodek Plan. i Org. Zarządzania PPTT; Warszawa 1982.
 • 6. Dębski J., Potrykowski M.: Infrastruktura techniczna wsi i ośrodków gminnych: drogi kołowe w obsłudze wsi. Referat na Sympozjum PAN w Opiniogórze. PAN, Warszawa 1978.
 • 7. Gołka W. i zespół: Organizacja transportu rolniczego w gminie; etap VII: Badania terenowe w woj. lubelskim. IBMER, Warszawa 1983.
 • 8. Grzywacz W.: Infrastruktura transportu a gospodarka narodowa. Przegląd Komunikacyjny 5, 1982.
 • 9. Kanafa S.: Metoda oceny efektywności ekonomicznej inwestycji drogowych w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych. IBMER, Warszawa 1980.
 • 10. Wierzchowski W. i zespół: Potrzeby transportowe gospodarstw indywidualnych i innych jednostek organizacyjnych rolnictwa w rejonie gmin: Dąbrówno, Janowiec Kościelny, Kozłowo i Lubawa. ART, Olsztyn 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-916c5d8b-565a-44a3-aa8d-b925f1794e1f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.