PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 1/IV |
Tytuł artykułu

Stratygrafia torfowiska "Buk Kamieński" koło Golczewa w województwie zachodniopomorskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Stratigraphy of the "Buk Kamieński" peatland near Golczewo in the West Pomeranian voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Zbadano szczegółowo stratygrafię warstwy torfowej i osadów podtorfowych . Dokonano także oceny położenia torfowiska na tle rzeźby terenowej w aspekcie alimentacyjnym. Badania wskazują, ze złoże torfowe „Buk Kamieński jest pochodzenia holoceńskiego. Procesowi torfotwórczemu towarzyszyły zróżnicowane stany uwodnienia z przewagą krótkotrwałego zalewu i stałego dopływu wód gruntowych. Pod względem alimentacyjnym torfowisko posiada charakter soligeniczno-fluwiogeniczny. Badania stratygraficzne wykazały, że w złożu torfowym występuje szereg gatunków torfu typu niskiego i jeden przejściowego. Dominuje torf drzewny, rodzaj olesowy Alnioni, gatunek olchowy Alneti i łozowy Saliceti. Poza tym występują takie gatunki torfów jak: turzycowo-mszysty (Cariceto-Bryaleti), mszysty (Bryaleti), turzycowy (Cariceti), turzycowo- trzcinowy (Cariceto-Phragmiteti) oraz mszarny typu przejściowego torfowcowo-turzycowy (Sphagno-Cariceti). Pod warstwą torfu zalega gytia wapienna oraz organiczna miejscami z wapieniem muszlowym.
EN
Stratigraphy of peat layer and under-peat deposits were investigated in detail. Evaluation of location of the peat-bog against the background of relief in alimentation aspect was also carried out. Investigations shows the “Buk Kamieński” peat deposit has Holocene origin. Peat forming process is accompanied by differentiated hydration states with prevalence of short-lived flood and state inflow of ground water. Regarding alimentation the peat-bog has soligenic-fluviogenic character. Stratigraphic investigations indicated that in peat deposit occurs many species of lowland bog type and one species of transitional moor type. Peat wood, genus Alnioni, species Alneti and Saliceti prevail. Besides such species of peat as: Cariceto-Bryaleti, Bryaleti, Cariceti, Cariceto-Phragmiteti and Sphagno-Cariceti occur. Under peat layer occurs calcareous and organic gyttja in places with shelly limestone.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.321-341,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Rekultywacji Gleb i Ochrony Torfowisk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Katedra Rekultywacji Gleb i Ochrony Torfowisk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
autor
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, ul.Francesco Nullo 8/4, 31-843 Kraków
autor
 • Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Ilnicki P. (2002). Torfowiska i torf. Wyd. AR Poznań, ss. 606.
 • Kondracki J. (1998). Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa, ss. 441.
 • Lipka K. (2000). Peat bogs in the Wisła river basin as an element of the natura environment. Zesz. Nauk. AR Kraków, Rozprawy, 255, ss. 148
 • Rycharski M. i Piórkowski H. (2001). Wpływ warunków geologicznych i rzeźby terenu na zróżnicowanie siedlisk hydrogenicznych w wybranych mezoregionach strefy staroglacjalnej. Wyd. IMUZ, Falenty, Woda–Środowisko–Obszry wiejskie, Vol. 1z. specj. (3): 23–36.
 • Podział hydrograficzny Polski (1980). Cz. II. Mapa 1:200 000. Pr zbior.,IMiGW, Warszawa.
 • Tobolski K. (2000). Przewodnik do oznaczania torfów I osadów jeziornych. PWN Warszawa, pp. 507
 • Tobolski K. (2003). Torfowiska na perzykładzie Ziemi Świeckiej. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły. Świecie, ss. 255.
 • Tołpa S., Janowski M., Pałczyński A. (1967). System der genetischen klassifizierung der Torfe Mitteleueuropas. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 76:9-99.
 • Wawrzyniak M. (2012). Projekt robót geologicznych dla wykonania otworu hydrologicznego rozpoznawczego przeznaczonego na studnię na działce geodezyjnej nr 6/25 obr. Buk. GEOLOGIS, Żelewo, listopad 2012, maszynopis.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9154d9aa-6177-4ee1-b40f-f333d68318d9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.