PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ płci i wieku na preferencje konsumentów usług gastronomicznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Impact of gender and age on catering service consumers’ preferences
RU
Vlijanie pola i vozrasta na predpochtenija potrebitelejj uslug zavedenijj obshhestvennogo pitanija
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Głównym celem projektu było sprawdzenie, czy pomiędzy konsumentami usług gastronomicznych występują różnice ze względu na płeć i/lub wiek. W badaniu wykorzystano model RPB (Restaurant Preferences-Behavior Model), który składa się z 34 stwierdzeń pogrupowanych w ramach pięciu czynników determinujących wybory konsumentów na rynku usług gastronomicznych. Badania prowadzono metodą wywiadu bezpośredniego, ankietowani wyrażali swój stopień akceptacji dla każdego ze stwierdzeń w skali 1-5. Stwierdzono, że w badanej grupie respondentów różnice ze względu na wiek występują w czterech z pięciu czynników składowych modelu RPB, natomiast ze względu na płeć tylko w jednym. Zidentyfikowano również elementy czynnika (pytania), w zakresie których występuje największa liczba różnic. Uzyskane dane stanowią uzupełnienie istniejących badań w zakresie preferencji na rynku gastronomicznym i są dobrym punktem wyjściowym zarówno do formułowania hipotez badawczych w przyszłych badaniach naukowych, jak również do segmentacji konsumentów w praktycznej działalności obiektów gastronomicznych.
EN
The main objective of the project was to check whether there take place between catering service consumers differences in terms of gender and/or age. In the survey, there was used the RPB (restaurant preferences-behaviour) model which consists of 34 statements grouped within the framework of five factors determining consumers’ choices in the market for catering services. The surveys were carried out by the method of face-to-face interview and the interviewees expressed their degree of acceptance for each of the statements in the scale from 1 to 5. It was stated that in the surveyed group of respondents the differences in terms of age took place in four of five factors, components of the RPB model, whereas in terms of gender – only in one. There were also identified elements of the factor (question), in terms of which there takes place the biggest number of differences. The obtained data are a supplement to the existing research as regards preferences in the market for catering services and they are a good starting point both to formulate research hypotheses in future research surveys and to carry out consumers segmentation in the practical activities of catering facilities.
RU
Основной целью проекта была проверка, выступают ли между потребителями услуг заведений общественного питания отличия с точки зрения пола и/или возраста. В исследовании использовали модель RPB (англ. restaurant preferences-behaviour model), которая состоит из 34 утверждений, сгруппированных в рамках пяти факторов, предопределяющих выборы потребителей на рынке услуг предприятий общественного питания. Исследования проводи- лись по методу прямого интервью, а опрашиваемые выражали свою степень одобрения в отношении каждого из утверждений на шкале 1-5. Констатировали, что в обследуемой группе респондентов отличия по полу выступают в четырех из пяти факторов-компонентов модели RPB, тогда как по возрасту – только в одном. Выявили также элементы фактора (вопроса), в отношении которых выступает самое большое количество отличий. Полученные данные представляют собой дополнение существующих исследований в области предпочтений на рынке услуг общепита и они являются хорошей отправной точкой как для формулировки исследовательских гипотез в будущих научных исследованиях, так и для сегментации потребителей в практической деятельности объектов общественного питания.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.115-127,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Zarządzania Jakością, Wydział Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul.Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Bibliografia
 • Brunso K., Grunert K. (1995), Development and Testing of a Cross-Culturally Valid Instrument: Food – Related Lifestyle, “Advances in Consumer Research”, No. 22.
 • Dziadkowiec J. (2014), Preferencje konsumentów usług gastronomicznych, „Pragmata Tes Oikonomias” (w druku).
 • Dziadkowiec J., Rood A.S. (2014), Casual dining restaurant preferences: A cross cultural comparison, “Journal of Foodservice Business Research”, No. 1(18) (w druku).
 • Kim W., Ng Y., Kim Y (2009), Influence of institutional DINSERV on customer satisfaction, return intention and word-of-mouth, “International Journal of Hospitality Management”, No. 28(1).
 • Kim W., Ok C., Canter D. (2010), Contingency variables for customer share of visits to full-service restaurant, “International Journal of Hospitality Management”, No. 29.
 • Kowalczuk I. (2012), Zachowania konsumentów na rynku usług gastronomicznych – aspekt marketingowy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Ozimek I. (2013), Jakość usług gastronomicznych a ochrona konsumentów w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Rood A.S., Dziadkowiec J. (2010), Why use Importance Performance Analysis in Mystery Shopping? A USA - Poland comparative answer, “Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism”, No. 11(1), s. 1-17.
 • Scholderer J., Brunso K., Brendahl L., Grunert K. (2004), Cross-cultural validity of the food-related lifestyles instrument (FRL) within Western Europe, “Appetite”, No. 42.
 • Stevens P., Knutson B., Patton M. (1995), DINESERV: A tool for measuring service quality in restaurant, “Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly”, No.36(2).
 • Wycherley A., McCarthy M., Cowan C., (2008), Specialty food orientation of food related lifestyle (FRL) segments in Great Britain, “Food Quality and Preference”, No. nr 19.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-912ddca3-8bfe-431e-8648-b87d00e51ec8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.