PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2002 | 488 | 1 |
Tytuł artykułu

Wykorzystanie metody RAPD w określaniu mieszańcowego charakteru rodów Secale cereale L. x Dasypurum villosum (L.) P.Candargy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Application of RAPD method to evaluation of hybrid characters of Secale cereale L. x Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy strains
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Materiał badawczy stanowiło 17 translokacyjnych rodów żyta, otrzymanych w wyniku krzyżowania Secale cereale L. odmiany Amilo (2n = RR = 14) z dzikim gatunkiem Dasypyrum villosum (L.) P. CANDARGY (2n = W = 14) (Krym, USSR). Rody te powstały w wyniku kilkakrotnego wstecznego zapylania roślin F₁ i F₂ rodzicielską odmianą żyta lub D. villosum, a następnie rozmnażania w izolacji. Celem pracy była próba weryfikacji charakteru mieszańcowego rodów kombinacji krzyżówkowej Secale cereale L. × Dasypyrum villosum (L.) P. CANDARGY oraz wybór oligonukleotydów, amplifikujących prążki charakterystyczne dla gatunku ojcowskiego i jednocześnie nieobecne u formy matecznej. Doświadczenie przeprowadzono przy zastosowaniu metody RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA). Przeanalizowano 112 10-nukleotydowych starterów, każdy z nich testując na DNA form rodzicielskich oraz dwu mieszaninach, zawierających połączone DNA odpowiednio 9 i 8 rodów mieszańcowych. Każdy starter sprawdzano dwukrotnie, w celu potwierdzenia powtarzalności uzyskanych wzorów DNA. W wyniku przeprowadzonych analiz wybrano 16 oligonukleotydów spełniających powyższe kryterium. Poszczególne startery ujawniały od 9 do 16 prążków, z czego w większości przypadków charakterystyczny dla formy ojcowskiej był jeden, a w kilku przypadkach dwa. Obecność tych prążków sugeruje transfer DNA Dasypyrum villosum do żyta. Przeprowadzone doświadczenie jest wstępnym etapem do dalszych badań, w których wybrane startery RAPD zostaną zastosowane do amplifikacji DNA poszczególnych rodów. Podjęta zostanie próba selekcji mieszańców oraz ustalenia sprzężenia markerów RAPD z markerami morfologicznymi lub biochemicznymi. W dalszej kolejności wybrane materiały będą analizowane z zastosowaniem metody hybrydyzacji in situ.
EN
Study material included 17 translocation rye strains achieved due to crossbreeding of Secale cereale L. of Amilo cv. (2n = RR = 14) with wild Dasypyrum villosum (L.) P. CANDARGY species (2n = VV = 14). These strains were created by back-pollination of F₁ and F₂ plants using parental rye variety or Dasypyrum villosum and then the reproduction in isolation. The aim of study was to verify the hybrid character of cross-combination of Secale cereale L. × Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy strains as well as to choose the oligonucleotides amplifying bands characteristic for paternal species but at the same time absent in maternal form. The experiment was carried out using RAPD method (Random Amplified Polymorphic DNA). There were analyzed 112 10-nucleotide starters, testing each of them for parental DNA form and two mixtures containing combined DNA from 9 and 8 hybrid strains, respectively. Each starter was twice checked in order to confirm the repeatability of achieved DNA patterns. As a result of analyses performed, 16 oligonucleotides meeting the above criterion were chosen. Particular starters disclosed from 9 to 16 bands including in most cases one, and in several others two characteristic bruds for paternal form. The presence of these bands suggests the DNA transfer from Dasypyrum villosum L. Candargy to rye. The experiment makes a preliminary stage to further studies in which selected RAPD starters would be applied for amplification of DNA in particular strains. An attempt will be undertaken to select hybrids and evaluate the conjunction of RAPD markers with morphological or biochemical markers. Next, chosen materials will be analyzed using in situ hybridization method.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
488
Numer
1
Opis fizyczny
s.161-168,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Genetyki i Hodowli Roślin, Akademia Rolnicza, ul.Akademicka 15, 20-394 Lublin
autor
 • Instytut Genetyki i Hodowli Roślin, Akademia Rolnicza, ul.Akademicka 15, 20-394 Lublin
Bibliografia
 • APOLINARSKA B., GRUSZECKA D. 2001. Transfer genów z Dasypyrum villosum (Haynaldia villosa L.) do Secale cereale L. Biotechnologia 2(53): 63-65.
 • BOTHMER VON R., CLAESSON L. 1998. The hybrid Triticum turgidum ssp. dicoccum × Dasypyrum villosum and the cross and backcrosses to breadwheat, T. aestivum. Hereditas 128: 47-52.
 • BRUNELL M.S., ŁUKASZEWSKI A.J., WHITKUS R. 1999. Development of arm specific RAPD markers for rye chromosome 2R in wheat. Crop Sci. 39: 1702-1706.
 • CHEN P.D., QI L.L., ZHOU B., ZHANG S.Z., LIU D.J. 1995. Development and molecular cytogenetic analysis of wheat-Haymaldia villosa 6VS/6AL translocation lines specifying resistance to powdery mildew. Theor. Appl. Genet. 91: 1125-1128.
 • DE PACE C., SNIDARO D., CIAFFI M., VITTORI D., CIOFO A., CENCI A., TANZARELLA O.A., QUALSET C.O., SCARASCIA MUGNOZZA G.T. 2001. Introgression of Dasypyrum villosum chromatin into common wheat improves grain protein quality. Euphytica 117: 67-75.
 • DEVOS K.M., GALE M.D. 1992. The use of random amplified polymorphic DNA markers in wheat. Theor. Appl. Genet. 84: 567-572.
 • FRIEBE B., CERMEŃO M.C., ZELLER F.J. 1987. C-banding polymorphism and the analysis of nucleolar activity in Dasypyrum villosum (L.) Candargy, its added chromosomes to hexaploid wheat and the amphidiploid Triticum dicoccum-D. villosum. Theor. Appl. Genet. 73: 337-342.
 • GRUSZECKA D. 1997. Otrzymanie i charakterystyka mieszańców Secale cereale L. z Dasypyrum villosum (Haynaldia villosa L.), w: Hodowla Roślin: 135-139.
 • GRUSZECKA D., MAKARSKA E., PRACZYK M., MIĄC A. 2001. Wpływ komponentów rodzicielskich na zawartość składników mineralnych translokacyjnej formy żyta z wykorzystaniem Dasypyrum villosum (Krym, USSR). Biul. Magnezol. 6: 260-267.
 • GRUSZECKA D., PIETRUSIAK A. 2001. Characterization of translocation rye strains created using Dasypyrum villosum (Crimea, USSR). Proc. of the Eucarpia Rye Meeting, Radzików, Poland: 303-309.
 • IQBAL M.J., RAYBURN A.L. 1995. Identification of the IRS rye chromosomal segment in wheat by RAPD analysis. Theor. Appl. Genet. 91: 1048-1053.
 • KOEBNER R.M.D., MARTIN P.K. 1994. RAPDs as a molecular markers for detection of the presence of rye chromosomes in wheat. J. Genet. Breed. 48: 85-88.
 • ŁAPIŃSKI M., GRUSZECKA D. 1997. Charakterystyka płodnego mieszańca Secale cereale × Haynaldia villosa. Kraj. konf. „Mieszańce oddalone roślin zbożowych", Poznań 24 kwietnia: 4-5.
 • LUCAS H., JAHIER J. 1988. Phylogenetic relationships in some diploid species of Triticineae: cytogenetic analysis of interspecific hybrids. Theor. Appl. Genet. 75: 498-502.
 • MASOJĆ P., MYŚKÓW B., MILCZARSKI P. 2001. Extending a RFLP-based genetic map of rye using random amplified polymorphic DNA (RAPD) and isozyme markers. Theor. Appl. Genet. 102: 1273-1279.
 • MILLIGAN B.G. 1992. Plant DNA isolation, in: Molecular analysis of populations: a practical approach. IRL Press, Oxford, UK: 59-88.
 • PEIL A., SCHUBERT V., SCHUMANN E., WEBER W.E. 1997. RAPDs as molecular markers for the detection of Aegilops markgraffi chromatin in addition and euploid introgression lines of hexaploid wheat. The or. Appl. Genet. 94: 934-940.
 • PHILIPP U., WEHLING P., WRICKE G. 1994. A linkage map of rye. Theor. Appl. Genet. 88: 243-248.
 • QI L., CAO M., CHEN P., LI W., LIU D. 1996. Identification, mapping, and application of polymorphic DNA associated with resistance gene Pm21 of wheat. Genome 39: 191-197.
 • SANDO W.J. 1935. Intergeneric hybrids of Triticum and Secale with Haynaldia villosa. J. of Agric. Res. 51: 579-800.
 • SENFT P., WRICKE G. 1996. An extend genetic map of rye (Secale cereale L.). Plant Breed. 115: 508-510.
 • WILLIAMS J.G.K., KUBELIK A.R., LIVAK K.J., RAFALSKI J.A., TINGEY S.V. 1990. DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. Nucleic Acids Res. 18: 6531-6535.
 • XIA G., LI Z., WANG S., XIANG F., LIU J., CHEN P., LIU D. 1998. Asymmetric somatic hybridization between haploid common wheat and UV-irradiated Haynaldia villosa. Plant Sci. 137: 217-223.
 • ZHONG G.-Y., QUALSET C.O. 1993. Allelic diversity of high-molecular-weight glutenin protein subunits in natural populations of Dasypyrum villosum (L.) Candargy. Theor. Appl. Genet. 86: 851-858.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-90f606e1-b935-411a-be5b-9450016c5336
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.