PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 71 | 3 |
Tytuł artykułu

Ścieki po hydrolizie jako dodatkowe źródło węgla dla bakterii denitryfikacyjnych w oczyszczalniach ścieków cukrowniczych

Warianty tytułu
EN
Waste water after hydrolysis as an additional carbon source for the denitrifying bacteria in sewage treatment plants sugar factory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy było określenie możliwości wykorzystania ścieków po hydrolizie jako dodatkowego źródła węgla w procesie wstępnej denitryfikacji. Przeprowadzono porównawcze badania klasycznego tlenowego oczyszczania ścieków osadem czynnym i oczyszczania z wykorzystaniem dodatkowego źródła węgla w procesie wstępnej denitryfikacji. Wyniki badań wykazały, że ścieki po hydrolizie zanieczyszczeń stanowią odpowiednie dodatkowe źródło węgla dla bakterii denitryfikacyjnych. Wykorzystanie tych ścieków jako dodatkowego źródła węgla dla procesu denitryfikacji stanowi dobre rozwiązanie. Stwierdzono korzystny wpływ dodatku takich ścieków do reaktora tlenowego zarówno na proces redukcji związków węgla, jak i eliminację azotu.
EN
The aim of the study was to determine the possibility of using waste water after hydrolysis as an additional source of carbon in the process of pre-denitrification. Were performed a comparative study of classical aerobic treatment of wastewater with activated sludge and wastewater by means of an additional carbon source in the process of predenitrification. The results showed that the waste water after the hydrolysis of pollution are the appropriate additional carbon source for the denitrifying bacteria. Use of waste water after hydrolysis as an additional carbon source for denitrification is a good solution. It was found a beneficial effect of the addition of such waste water into the reactor oxygen on the reduction of carbon and nitrogen elimination.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
71
Numer
3
Opis fizyczny
s.86-100,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Cukrownictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, ul.Inżynierska 4, 05-080 Leszno
autor
 • Zakład Cukrownictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, ul.Inżynierska 4, 05-080 Leszno
autor
 • Zakład Cukrownictwa, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im.prof.Wacława Dąbrowskiego, ul.Inżynierska 4, 05-080 Leszno
Bibliografia
 • 1. Barnard I. L. (1997). Przegląd i systematyka współczesnych metod usuwania związków biogennych ze ścieków, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Usuwanie związków biogennych ze ścieków”, Kraków 16-18.06.1997
 • 2. Bever J., Stein A., Teichmann H. (1997). Zaawansowane metody oczyszczania ścieków (eliminacja azotu i fosforu, sedymentacja i filtracja). Bydgoszcz: Projprzem - EKD
 • 3. Dębowski M., Zieliński M. (2012). Usuwanie związków węgla, azotu i fosforu w systemach oczyszczania ścieków. Warszawa: VERLAG Dashofer Sp. z o.o.
 • 4. Klaczyński E., Ratajczak P. (2013). Oczyszczalnie ścieków – układy technologiczne. Wodociągi. Kanalizacja, 110 (4), 36-39
 • 5. Kulikowska A., Drzewicki A., Tomczykowska M. (2009). Intensyfikacja procesu denitryfikacji ścieków na przykładzie oczyszczalni w Tyrowie. Środowisko, 106 (3), 111-120
 • 6. Makowska M., Wencel R., Gadziński B. (2004). Usuwanie zanieczyszczeń organicznych i biogennych w minioczyszczalniach z osadem czynnym. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 9, 310-315
 • 7. Oleszkiewicz J. A., Kalinowska E., Dold P., Barnard J. L., Bieniowski M., Ferenc Z., Jones R., Rypina A., Sudol J. (2004). Feasibility studies and pre-design simulation of Warsaw’s new wastewater treatment plant. Env. Tech., 25, 1405-1411
 • 8. PB-POŚ-01, wydanie 3, 09.03 2015 r.: Oznaczanie azotu ogólnego w ściekach
 • 9. PB-POŚ-04, wydanie 2, 09.03 2015 r.: Oznaczanie azotu azotanowego w wodzie i ściekach
 • 10. PB-POŚ-05, wydanie 2, 09.03 2015 r.: Oznaczanie azotu azotynowego w wodzie i ściekach
 • 11. Peng Y., Ma Y., Wang S. (2007). Denitryfication potentiac enhacement by addition of external carbon sources in a pre-denitryfication. J. Environ. Sci., 319, 284-289
 • 12. PN – EN 1899-1:2002: Jakość wody. Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dobach (BZTn)
 • 13. PN-EN 872:2007+Ap1:2007: Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego
 • 14. PN – EN 25813:1997: Jakość wody. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego
 • 15. PN – EN 25663:2001: Jakość wody. Oznaczanie azotu Kjeldahla
 • 16. PN-ISO 5664:2002: Jakość wody. Oznaczanie azotu amonowego
 • 17. PN–ISO 6060:2006: Jakość wody. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu
 • 18. Połeć B. (1998). Proekologiczna gospodarka wodno-ściekowa cukrowni. Część II: Biologiczne oczyszczalnie ścieków cukrowniczych. Warszawa: Fundacja Rozwój SGGW
 • 19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 nr 0 poz.1800)
 • 20. Szewczyk K. W. (2005). Biologiczne metody usuwania związków azotu ze ścieków. Warszawa: Politechnika Warszawska
 • 21. Świnarski M. (2012). Wpływ zewnętrznych źródeł węgla na efektywność usuwania azotu w komorach osadu czynnego http://www.incas.pl/doc/DolinaCharlotty_Swinarski.pdf
 • 22. Woźniakiewicz T., Beńko P., Anielak A. M., Żaba T. (2015). Bioróżnorodność osadu czynnego poddanego bioaugumentacji archeanami lub pracującego w obecności zewnętrznego węgla organicznego. Przem. Chem., 94 (12), 2251-2255
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-90da28f5-bceb-4c78-b919-16c3d3d83b71
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.