PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 19 | 1 |
Tytuł artykułu

The influence of bioproducts on root growth and mycorrhizal occurrence in the rhizosphere of strawberry plants ‘Elsanta’

Warianty tytułu
PL
Wplyw bioproduktow na wzrost korzeni i wystepowanie mikoryz w rizosferze roslin truskawki "Elsanta"
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
An experiment was carried out in a greenhouse of the Research Institute of Horticulture (RIH) to evaluate the effect of new organic fertilizers and amendments on root growth and mycorrhizal abundance and species richness in the rhizosphere of strawberry plants cv. 'Elsanta'. The plants were grown in rhizoboxes (sized 37 cm x 1.8 cm x 20 cm), filled with 1.85 kg of a podsolic soil collected from an uncultivated field of an experimental organic orchard of the RIH. The soil characteristics were: pH 5.5, organic matter content 1.5%, P content 51 mg P kg-1, K content 158 mg K kg- 1 . The plants were treated with different organic fertilizers and amendments: dry granulated bovine manure (Doktor O'grodnik), extract of vermicompost (Humus UP), extract of humates (Humus Active + Aktywit PM), plant extract (BioFeed Amin), extract from several seaweed species reinforced with humic and fulvic acids (BioFeed Quality), a consortium of beneficial soil organisms (Micosat), a stillage from yeast production (Vinassa) and a solution of titanium (Tytanit). Plants treated with BioFeed Amin, BioFeed Quality, Micosat, Vinassa and Tytanit received also half dose of dry manure. A standard NPK fertilization (NPK control) and a not fertilized control were also included. The following parameters were measured: root growth and morpho­logical parameters, number of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) spores, mycorrhizal frequency of AMF in the roots. The chemical composition of the applied products and of soil were also determined.
PL
Doświadczenie prowadzono w kompleksie szklarniowym Instytutu Ogrodnictwa przez 5 miesięcy z użyciem sadzonek frigo truskawki odmiany 'Elsanta'. Rośliny posadzono w rizoboksach o wymiarach 37 cmx 1.8 cm x 20 cm, wypełnionych glebą bielicową (1,85 kg) pochodzącą z nieuprawianych poletek z Ekologicznego Sadu Doświadczalnego IO (pH 5.5, zawartość materii organicznej - 1,5%, zawartość P - 51 mg P kg-1, zawartość K - 158 mg K kg-1). Rośliny nawożono różnymi nawozami organicznymi i dodatkami - suchym granulowanym obornikiem bydlęcym (Doktor O'grodnik), ekstraktem z wermikompostu (Humus UP), ekstraktem kwasów huminowych (Humus Activ + Aktywit PM), ekstraktem z ro ślin (BioFeed Amin), ekstraktem z roślin wodnych wzbogaconych kwasami huminowymi i fulwowymi (BioFeed Quality), mieszaniną pożytecznych mikroorganizmów glebowych (Micosat), produktem odpadowym z produkcji drożdży piekarniczych (Vinassa), biostymulatorsm Tytanit. Wszystkie bioprodukty uzupełniano obornikiem, który był źródłem azotu. Kontrole stanowiły rośliny nawożone NPK oraz nienawożone. Badano następujące parametry: cechy wzrostu i morfologii korzeni, liczbę spor arbuskularnych grzybów mikoryzowych (AMF), stopień frekwencji mikoryzowej grzybów AMF w korzeniach, skład chemiczny zastosowanych produktów i gleby. Bioprodukty Micosat i BF Amin + obornik w największym stopniu wpłynęfy na zasiedlanie korzeni ro ślin truskawki odmiany 'Elsanta' przez arbuskularne grzyby mikoryzowe. Nawożenie bioproduktami BF Quality i BF Amin miało istotny wpfyw na formowanie spor grzybów AMF w kulturach pułapkowych, założonych z gleby rizosferowej badanych roślin truskawki. Zastosowane bioprodukty miały korzystny wpfyw na cechy wzrostu korzeni w porównaniu z roślinami nawożonymi NPK. Aplikacja BF Quality i Humus UP wpłynęł na zmniejszenie zawartości składników mineralnych w glebie. Badania opisane w niniejszej pracy wykonano w ramach projektu EkoTechProdukt, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (nr kontraktu UDA-POIG.01.03.01-10-109/08-00).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
1
Opis fizyczny
p.13-34,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Research Institute of Horticulture, Department of Pomology, Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice, Poland
autor
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Allen M.F. 1991. The Ecology of Mycorrhizae. Cambridge University Press, pp. 184. Allen M.F., Swenson W., Querejeta J.I., Egerton-Warburton L.M., Treseder K.K. 2003. Ecology of mycorrhizae: A conceptual framework for complex interactions among plants and fungi ANNU. REV. PHYTOPATHOL. 41: 271-303.
 • An Z., Hendrix J.W., Hershman D.E., Ferriss R.S., Henson G.T. 1993. The influence of crop rotation and soil fumigation on a mycorrhizal fungal community associated with soybean. MYCORRHIZA 3: 171-182. Arancon N., Edwards C., Bierman P., Welch C., Metzger J.D. 2004. Influences of vermicomposts on field strawberries: 1. Effects on growth and yields. BIORESOURCE TECHNOL. 97: 831-840. Azcon-Aquilar C., Barea J.M. 1992. Interactions between Mycorrhizal Fungi and Other Rhizosphere Microorganisms. In: M.J. Allen ed. Mycorrhizal Functioning. An Integrative Plant- Fungal Process. C H Publishing, pp. 163-198.
 • Blunden G., Jenkins T., Liu Y.-W. 1997. Enhanced leaf chlorophyll levels in
 • plants treated with seaweed extract. J. APPL. PHYCOL. 8: 535-543.
 • Błaszkowski J. 2003. Arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota). Endogone and Complexipes species deposited in the Department of Plant Pathology, University of Agriculture in Szczecin, Poland. http://www.- agro.ar.szczecin.pl/ ~jblaszkowski/.
 • Blaszkowski J. 2008. Metody izolowania, hodowania i identyfikowania arbu- skularnych grzybów mikoryzowych z gromady Glomeromycota. In: W. Mułenko, Mycologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. UMCS. pp. 142-163.
 • Błaszkowki J., Czerniawska B. 2011. Arbuscular mycorrhizal fungi (Glomeromycota) associated with roots of Ammophila arenaria growing in maritime dunes of Bornholm (Denmark). ACTA SOC. BOT. POL. 80:63-76.
 • Borkowska B. 2002. Growth and photosynthetic activity of micro­propagated strawberry plants inoculated with endomycorrhizal fungi (AMF) and growing under drought stress. ACTA PHYSIOL. PLANT. 24: 365-370.
 • Borkowska B. 2006. Chlorophyll a fluorescence method as a physiological marker of plant response to light stress and endo-mycorrhiza (AMF). ACTA HORT. (ISHS) 711:177-182.
 • Borkowski J., Felczyńska A., Dyki B., 2007. Effect of calcium nitrate, Biochicol 020 PC and Tytanit on the healthiness of Chinese cabbage, the yield, the content of phenolic compounds and calcium. Polish Chitin Soc. Monograph, 12, pp. 225-229.
 • Botham R., Collin C., Ashman T. 2009. Plant-mycorrhizal fungus interactions affect the expression of inbreeding depression in wild strawberry. INT. J PLANT SCI. 170: 143-150.
 • Brundrett M.C., Bougher N., Dell B., Grove T., Malajczuk N. 1996. Working with mycorrhizas in forestry and agriculture. ACIAR Monograph Series, Pirie Printers, Canberra, Australia, pp.374.
 • Cassells A.C., Mark G.L., Periappuram C. 1996. Establishment of arbuscular mycorrhizal fungi in autotrophic strawberry cultures in vitro. Comparison with inoculation of microplants in vivo. AGRONOMIE 16: 625-632.
 • Chelariu E.L., Draghia L., Bireescu G., Bireescu L., Branza M. 2009. Research regarding the influence of vinassa fertilization on Gomphrena globosa species. Lucr. ętiintifice, Ed. Ion Ionescu de la Brad, Iaęi USAMV IA§I, SERIA HORTICULTURA 52: 615-620.
 • Chelariu E.L., Ionel A. 2005. Results regarding the influence of fertilization with Vinassa Rompak upon the crop yield at Sante potato species. 4th International Symposium, Buletinul U.S.A.M.V Cluj-Napoca, vol. 61, SERIA AGRICULTURA, pp. 408.
 • Covacevich F., Echeverría H.E. 2009. Mycorrhizal occurrence and respon­siveness of tall fescue and wheatgrass are affected by the source ofphosphorus fertilizer and fungal inoculation. J. PLANT INTERACT. 4: 101-112.
 • Cygański A. 1997. Metody spektros­kopowe w chemii analitycznej. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, Poland.
 • Derkowska E., Sas Paszt L., Sumorok B., Szwonek E., Głuszek S. 2008. The influence of mycorrhization and organic mulches on mycorrhizal frequency in apple and strawberry roots. J. FRUIT ORNAM. PLANT RES. 16: 227-242.
 • Didier M.F., Hamel C., Dalpé Y., Khanizadeh S. 2003. Diversity of native endomycorrhizal fungi in selected strawberry field soils of Southern Quebec. SMALL FRUITS REVIEW 2: 61-71.
 • Dinkelaker B., Hahn G., Romheld V 1993. Non-destructive methods for demonstrating chemical changes in the rhizosphere. II. Application of methods. PLANT SOIL 155/156:71-74.
 • Esitken A., Yildiz H.E., Ercisli S., Figen Donmez M., Turan M., Gunes A. 2010. Effects of plant growth promoting bacteria (PGPB) on yield, growth and nutrient contents of organically grown strawberry. SCI. HORT. 124: 62-66.
 • Estaun V., Calvet C., Camprubi A., 1994. Arbuscular mycorrhiza and growth enhancement of micropropagated Prunus rootstock in different soilless potting mixes. AGRICULTURAL SCI. FINLAND 3: 263-267.
 • Głuszek S., Sas Paszt L., Sumorok B., Derkowska E. 2008. Wpływ mikoryzy na wzrost i plonowanie roślin ogrodniczych. POST. NAUK ROL. 6: 11-22.
 • Gousterova A., Nustorova M., Christov P., Nedkov P., Neshev G, Vasileva- Tonkova E. 2008. Development of a biotechnological procedure for treatment of animal wastes to obtain inexpensive biofertilizer. WORLD J. MICROBIOL. BIOTECHNOL. 24: 2647-2652.
 • Gryndler M., Hrselova H. 1998. Effect of flavonoids on in-vitro proliferation of hyphae of Glomus fistulosum. BIOL. PLANTARUM 41: 303-306.
 • Gryndler M., Hrselova K, Sudova R., Gryndlerova H., Rezacova V, Merhautova V. 2005. Hyphal growth and mycorrhiza formation by the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus claroideum BEG 23 is stimulated by humic substances. MYCORRHIZA 15: 483-488.
 • Hartmann A., Schmid M., van Tuinen D., Berg G. 2009. Plant-driven selection of microbes. PLANT SOIL 321:235-257.
 • Haynes R.J., Goh K.M. 1987. Effects of nitrogen and potassium applications on strawberry growth, yield and quality. COMMUN. SOIL SCI. PLANTANAL. 18: 457-471.
 • Hodge A., Campbell C.D., Fitter A.H. 2001. An arbuscular mycorrhizal fungus accelerates decomposition and acquires nitrogen directly from organic material. NATURE 413: 297-299.
 • Horii S., Matsumura A., Kuramoto M., Ishii T. 2009. Tryptophan dimer produced by water-stressed bahia grass is an attractant for Gigaspora margarita and Glomus caledonium. WORLD J. MICROBIOL. BIOTECHNOL. 25: 1207-1215.
 • Ishii T., Narutaki A., Sawada K., Aikawa J., Matsumoto I., Kadoya K. 1997. Growth stimulatory substances for vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi in Bahia grass (Paspalum notatum Flügge.) roots. PLANT SOIL 196: 301-304.
 • Jeffries P., Gianinazzi S., Perotto S., Turnau K., Barea J.M. 2003. The contribution of arbuscular mycorrhizal fungi in sustainable maintenance of plant health and soil fertility. BIOL. FERTIL. SOILS 37: 1-16.
 • Jifon J.L., Graham J.H., Drouillard D.L., Syvertsen J.P. 2002. Growth depression of mycorrhizal citrus seedlings grown at high phosphorus supply is mitigated by elevated CO2 . NEWPHYTOL. 153: 133-142.
 • Jurkiewicz A., Ryszka P., Anielska T., Waligórski P., Bialonska D., Góralska K., Tsimilli-Michael M., Turnau K. 2010. Optimization of culture conditions of Arnica montana L.: effects of mycorrhizal fungi and competing plants. MYCORRHIZA 20: 293-306.
 • Khan W., Rayirath U.P., Subramanian S., Jithesh M.N., Rayorath P., Hodges D.M., Critchley A.T., Craigie J.S., Norrie J., Prithiviraj B. 2009. Seaweed extracts as biostimulants of plant growth and development. J. PLANT GROWTH REGUL. 28: 386-399.
 • Koide R.T. 1985. The nature of growth depressions in sunflower caused by vesicular-arbuscular mycorrhizal infection. NEWPHYTOL. 99: 449-462.
 • Kuwada K., Kuramoto M., Utamura M., Matsushita I., Shibata Y., Ishii T. 2005. Effect of Mannitol from Laminaria japónica, other sugar alcohols, and marine alga polysaccharides on in vitro hyphal growth of Gigaspora margarita and root colonization of trifoliate orange. PLANT SOIL 276: 279-286.
 • Kuwada K., Kuramoto M., Utamura M., Matsushita I., Ishii T. 2006a. Isolation and structural elucidation of a growth stimulant for arbuscular mycorrhizal fungus from Laminaria japónica Areschoug. J. APPL. PHYCOL. 18: 795-800.
 • Kuwada K., Wamocho L.S., Utamura M., Matsushita I., Ishii T. 2006b. Effect of red and green algal extracts on hyphal growth of arbuscular mycorrhizal fungi, and on mycorrhizal development and growth of papaya and passionfruit. AGRON. J. 98: 1340-1344.
 • Laszlovszky-Zmarlicka A., Żurawicz E., Dyki B., 2006. Wstępna ocena wpływu nawozu dolistnego Tytanit na plonowanie kilku odmian truskawki. XLIV Ogól. Nauk. Konf. Sad. ISK Skierniewice: 184-185.
 • Li H., Smith F.A., Dickson S., Holloway R.E., Smith S.E. 2008. Plant growth depressions in arbuscular mycorrhizal symbioses: not just caused by caibon drain? NEW PHYTOL. 178: 852-862.
 • Malusá E., Sas Paszt L., Popińska W., Żurawicz E. 2007. The effect of a substrate containing arbuscular mycorrhizal fungi and rhizosphere microorganisms (Trichoderma, Bacillus, Pseudomonas and Strep- tomonas) and foliar fertilization on growth response and rhizosphere pH of three strawberry cultivars. INTERN. J. FRUIT SCI. 6: 25-41.
 • Malusa E., Sas Paszt L. 2009. The development of innovative Technologies and products for organic fruit production. An Integrated Project. The Proceedings of the International Plant Nutrition Colloquium XVI Paper: 1359, pp. 1-3 ^_http://escholarship.org/uc/item- /5f10g7pg.
 • Meszka B., Bielenin A. 2009. Bioproducts in control of strawberry verticillium wilt. PHYTOPATHOLOGIA 52: 21-27
 • Michalski P. 2008. Wplyw Tytanitu® na strukturę plonowania i wielkość owoców truskawki odmian 'Senga Sengana' i 'Elsanta'. ANNALES UMCS, AGRICULTURA 63: 109-118.
 • Mosse B. 1953. Fructifications associated with mycorrhizal straw­berry roots. NATURE 171: 974.
 • Mosse B. 1956. Fructifications of an Endogone Species causing endotrophic mycorrhiza in fruit plants. ANN. BOT. 20: 349-362.
 • Nemec S. 1974. Populations of Endogone in strawberry fields in relation to root rot infection. TRANS. BRITISH MYCOLOG. SOCIETY 62: 45-49.
 • Niemi M., Vestberg M. 1992. Inoculation of commercially grown strawberry with VA mycorrhizal fungi. PLANT SOIL 144: 133-142.
 • Oehl F., Sieverding E., Ineichen K., Mader P., Boller T., Wiemken A. 2003. Impact of land use intensity on the species diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in agroecosystems of Central Europe. APPL. ENVIRON. MICROBIOL. 69:2816-2824.
 • Ostrowska A., Gawliński S., Szczubialka Z. 1991. Metody analizy i ocena wlaściwości gleb i roślin. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, Poland.
 • Pedersen C.T., Safir G.R., Parent S., Caron M. 1991. Growth of asparagus in a commercial peat mix containing vesicular-aibuscular mycorrhizal (VAM) fungi and the effects of applied phosphorus. PLANT SOIL 135: 75-82.
 • Philips J.M., Hayman D.A. 1970. Improved procedures for clearing roots and staining parasitic and vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi for rapid assessment of infection. TRANS. BRITISH MYCOLOG. SOCIETY 55: 158-161.
 • Poulin M.J., Bel-Rhlid R., Piché Y., Chenevert R. 1993. Flavonoids released by carrot (Daucus carota) seedlings stimulate hyphal development of vesicular-arbuscular mycorrhizal fungi in the presence of optimal CO2 enrichment. J. CHEM. ECOL. 19: 2317-2327.
 • Ravnskov S., Jensen B., Knudsen I.M., BodkerL., Funck Jensen D., Karlinski L., Larsen J. 2006. Soil inoculation with the biocontrol agent Clonostachys rosea and the mycorrhizal fungus Glomus intraradices results in mutual inhibition, plant growth promotion and alteration of soil microbial communities. SOIL BIOL. BIOCHEM. 38: 3453-3462.
 • Sas L., Marschner H., Romheld V., Mercik S. 2003. Effect of nitrogen forms on growth and chemical changes in the rhizosphere of strawberry plants. ACTA PHYSIOL. PLANT. 25: 241-247.
 • Sas Paszt L., Gluszek S. 2007. Rola korzeni oraz ryzosfery we wzroście i plonowaniu roślin sadowniczych. POST. NAUK ROL. 6: 27-39.
 • Sas Paszt L., Żurawicz E. 2004. The influence of nitrogen forms on root growth and pH changes in the rhizosphere of strawberry plants. ACTAHORT. 649: 217-221.
 • Sas Paszt L., Żurawicz E. 2005. Studies of the Rhizosphere of Strawberry Plants at the Research Institute of Pomology and Floriculture in Skierniewice, Poland. INT. J. PLANT. SCI. 5 (1): 115-126.
 • Sas Paszt L., Żurawicz E., Filipczak J., Głuszek S. 2008. Rola rizosfery w odżywianiu roślin truskawki. POST. NAUKROL. 6:27-36.
 • Sas Paszt L., Malusa E., Ciesielska J. 2009. Growth responses in strawberry cv. Elsanta treated with anew organic fertilizer of plant origin. Preliminary results. The Proceedings of the International Plant Nutrition Colloquium XVI. Sacramento, (USA) Paper: 1186, pp. 1-4. http://escholarship.org/uc/item/- 1s93w0xk http://ipnc.ucdavis.edu/html/- Posters_Session%20B .html.
 • Schroeder M.S., Janos D.P. 2004. Phosphorus and intraspecific density alter plant responses to arbuscular mycorrhizas. PLANT SOIL 264: 335-348.
 • SchuBler A., Schwarzott D., Walker C. 2001. A new fungal phylum, the Glomeromycota: phylogeny and evolution. MYCOL. RES. 105(12): 1413-1421.
 • Serrano M., Martinez-Romero D., Castillo S., Guillen F., Valero D. 2004. Effect of preharvest sprays containing calcium, magnesium and titanium on the quality of peaches and nectarines at harvest and during postharvest storage. J. SCI. FOOD AGRIC. 84: 1270-1276.
 • Skupień K., Oszmiański J., 2007a. Estimation of 'Tytanit' influence on selected quality traits of strawberry fruits. EJPAU, 10, 3: www.ejpau.- media.pl.
 • Skupień K., Oszmiański J. 2007b. Influence of titanium treatment on antioxidants and antioxidant activity of strawberries. ACTA SCI. POL., TECHNOLOGIA. ALIMENTARIA 6 (4): 83-94.
 • Stewart L., Hamel C., Hogue R., Moutoglis P. 2005. Response of strawberry to inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi under very high soil phosphorus conditions. MYCORRHIZA15: 612-619.
 • Sumorok B., Michalska-Hejduk D., Sas Paszt L. 2008. Badania mikoryz u roślin zbiorowisk okresowo zalewanych. In: Mułenko W (ed.), Mikologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wydawnictwo UMCS, pp. 132-41.
 • Smith S.E., Read D.J. 1997. Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press, London, pp. 605.
 • Trouvelot A., Kough J.L., Gianinazzi- Pearson V. 1986. Mesure du taux de mycorhization VA d'un systeme radiculaire. Recherche de methods d'estimation ayant une signification fonctionnelle. In: Gianinazzi-Pearson V., Gianinazzi S. (eds), Physiological and Genetical Aspects of Mycorrhizae. INRA, Paris, pp. 217-221.
 • Turnau K., Ryszka P., Gianinazzi-Pearson V, van Tuinen D. 2001. Identification of arbuscular mycorrhizal fungi in soils and roots of plants colonizing zinc wastes in Southern Poland. MYCORRHIZA 10: 169-174.
 • Varma A., Schüepp H. 1994. Infectivity and effectiveness of Glomus intraradices on micropropagated plants. MYCOR­RHIZA 5:29-37.
 • Vestberg M. 1992a. Arbuscular mycorrhizal inoculation of micropropagated strawberry and field observations in Finland. AGRONOMIE 12: 865-867.
 • Vestberg M. 1992b. VAM-inoculation of Finnish strawberry. In: Micropro­pagation, root regeneration, and mycorrhizas. Joint meeting between COST 87 and COST 8.10, Dijion, France, p. 46.
 • Vosatka M., Gryndler M., Prikryl Z. 1992. Effect of rhizosphere bacterium Pseudomonas putida, arbuscular mycorrhizal fungi and substrate composition on growth of strawberry. AGRONOMIE. 12: 859-863.
 • Wallace A., Alexander GV, Chaudhry F.M. 1977. Phytotoxicity of cobalt, vanadium, titanium, silver, and chromium. COMMUN. SOIL SCI. PLANTANAL. 8: 751-756.
 • Wang B., Lai T., Huang Q., Yang X., Shen Q. 2009. Effect of N Fertilizers on Root Growth and Endogenous Hormones in Strawberry. PEDOSPHERE 19: 86-95.
 • Wang S.Y., Lin S.S. 2002. Composts as soil supplement enhanced plant growth and fruit quality of strawberry. J. PLANT NUTR. 25: 2243-2259.
 • White P.R. 1929. Mycorrhiza as a possible determining factor in the distribution of the strawberry. ANN. BOT. 43: 535­544.
 • Williams S.C.K, VestbergM., Uosukainen M., Dodd J.C., Jeffries P. 1992. Effects of fertilizers and arbuscular mycor- rhizal fungi on the post-vitro growth of micropropagated strawberry. AGRO­NOMIE 12: 851-857.
 • Yin B., Wang Y., Liu, P., Hu J., Zhen W. 2010. Effects of vesicular-arbuscular mycorrhiza on the protective system in strawberry leaves under drought stress. FRONT. AGRIC. CHINA 4: 165-169.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-90d5e98b-2980-4e3f-bc32-de6b0c55fd33
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.