PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 63 | 1 |
Tytuł artykułu

Aktywność fizyczna starszych osób mieszkających w gminie Koprzywnica

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Physical activity of elderly people living in district Koprzywnica (Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna korzystnie wpływa na stan zdrowia. Osoby starsze zmniejszają swoją aktywność fizyczną miedzy innymi na skutek pogarszającego się stanu zdrowia lub mylnego przeświadczenia, że wraz ze starzeniem się nie wypada uprawiać sportów. Cel badań. Celem badania była ocena aktywności fizycznej i wydatków energetycznych osób po 60-tym roku życia mieszkających w gminie Koprzywnica (województwo Świętokrzyskie). Materiał i metody W badaniu wzięło udział 95 osób po 60-tym roku życia (51 kobiet i 44 mężczyzn). Wszystkie badane osoby żyły z rodzinami lub samotnie. Całodobowy wydatek energetyczny, wydatek energetyczny związany z aktywnością fizyczną o intensywności większej niż 3,0 MET, czas aktywności fizycznej (MET > 3,0), czas dużej aktywności fizycznej (MET > 6,0), liczbę kroków, czas odpoczynku mierzono za pomocą aparatu SenseWear Pro3 firmy Body Media Pittsburgh, USA. Pomiar trwała przynajmniej 24 godziny. Aktywność fizyczna klasyfikowana była również w oparciu o liczbę wykonanych kroków. Wyniki. Mediana wieku badanych wynosiła 71 lat, a mediana wskaźnika BMI - 27,1 kg/m2. Stwierdzono, że osoby starsze miały mniejszą wartość wskaźnika BMI (R= -0,28, p=0,005). Badane osoby wykonywały przeciętnie 6335 kroków dziennie, 42% osób wykonywało mniej niż 5000 kroków, a 31,5% ponad 10000 kroków dziennie. Mediana całkowitego wydatku energetycznego wynosiła 33,1 kcal/kg m.c./dobę (2522 kcal/dobę), z czego na wydatek energetyczny związany z aktywnością fizyczną przypadało przeciętnie 5,7 kcal/kg m.c./dobę (482 kcal/dobę). Czas aktywności fizycznej wynosił przeciętnie 1 godzinę i 22 minuty i był to głównie umiarkowany wysiłek fizyczny. Dużą aktywność fizyczna zarejestrowano u 17 kobiet (33,3%) i u 20 mężczyzn (20 osób - 45,5%) i trwała ona 1-22 minut. Na odpoczynek przeznaczano przeciętnie 8 godzin i 44 minuty. Osoby starsze w porównaniu z młodszymi miały krótszy czas aktywności fizycznej, wykonywały mniej kroków oraz miały mniejszy wydatek energetyczny związany z aktywnością fizyczną, jak i całkowity wydatek energetyczny w ciągu doby. Jednocześnie nie stwierdzono wpływu wieku na czas trwania wypoczynku i wydatek energetyczny związany siedzącym trybem życia. Zaobserwowano również, że osoby z większym BMI w porównaniu z osobami z mniejszym BMI miały krótszy czas aktywności fizycznej, mniejszy wydatek energetyczny związany z aktywnością fizyczną i jednocześnie nie stwierdzono różnic między nimi w liczbie wykonywanych kroków, czasie przeznaczonym na odpoczynek, oraz w wydatkach energetycznych związanych z siedzącym trybem życia. Wnioski. W badanej grupie osób w wieku podeszłym, osoby starsze w porównaniu z młodszymi miały mniejszą aktywność fizyczną oraz mniejszy wydatek energetyczny związany z aktywnością fizyczną, natomiast czas odpoczynku i wydatek energetyczny związany z siedzącym trybem życia nie różniły się. Osoby w wieku podeszłym mające większy wskaźnik BMI miały mniejszy całkowity wydatek energetyczny z krótszym czasem aktywności fizycznej w porównaniu z osobami z mniejszym wskaźnikiem BMI.
EN
ABSTRACT Background. Physical activity has good influence on health. The physical activity of elderly people may decrease, because of the health problems or think that with aging sport activity should be reduced. Objective. The aim of the study was to assess a physical activity and energy expenditure of people in age 60 and more in the Koprzywnica district (Poland). Material and methods. 95 persons in age 60 and more (51 women and 44 men) participated in the study. All participants live alone or with family. The following data: total energy expenditure, active energy expenditure, physical activity duration (MET > 3,0), vigorous physical activity duration (MET > 6,0), number of steps, lying down duration were collected using SenseWear Pro3 Armband, Body Media Pittsburgh, USA. The measurement was conducted for 24 hours. Physical activity was also classified on the basis of the number of steps. Results. The median of the age of participants was 71 years. The median of BMI was 27,1 kg/m2. Age was correlated with BMI (R= -0,28, p=0,005). Participants made on average 6335 steps daily, 42% of them made less than 5000 steps and 31,5% more than 10000 steps a day. The median of the total energy expenditure was 33,1 kcal/kg of body mass a day (2522 kcal a day), while the median of the active energy expenditure was 5,7 kcal/kg of body mass a day (482 kcal a day). The median of the physical activity duration was 1 hour and 22 minutes, and in most cases it was the moderate physical activity. In case of 17 women (33%) and 20 men (45,5%) the vigorous physical activity was detected, and duration of this physical activity was 1-22 minutes. The median of the lying down duration was 8 hours and 44 minutes. Older persons had shorter physical activity duration, made less steps and at the same time had lower active energy expenditure and total energy expenditure than younger ones. There were no differences between younger and older participants in the sedentary energy expenditure and lying down duration. Simultaneously participants with higher BMI compared with participants with lower BMI had shorter physical activity duration as well as lower active energy expenditure and total energy expenditure but there were no differences in number of steps, lying down duration and sedentary energy expenditure between them. Conclusions. In case of older persons the duration of physical activity was shorter and the active energy expenditure was lower than in case of younger persons. Both groups had the sedentary energy expenditure and the lying duration at the same level. Elderly people with higher BMI had lower total energy expenditure and lower intensity and shorter physical activity duration than elderly people with lower BMI.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
63
Numer
1
Opis fizyczny
s.111-117,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
autor
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Koprzywnicy, ul.Szkolna 8, 27-660 Koprzywnica
autor
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” w Koprzywnicy, ul.Szkolna 8, 27-660 Koprzywnica
Bibliografia
 • 1. Berntsen S., Hageberg R., Aandstad A., Mowinckel P., Anderssen S.A., Carlsen K.H.H., Andersen L.O.: Validity of physical activity monitors in adults participating in free living activities. Br. J. Sports Med. 2008; 44, 657-664.
 • 2. Biela U., Pająk A., Kaczmarczyk-Chałas K., Głuszek J., Tendera M., Waśkiewicz A., Kuriata P., Wyrzykowski B.: Częstość występowania nadwagi i otyłości u kobiet i mężczyzn w wieku 20-74 lat. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol. Pol. 2005, 63, (suppl 4), 1-4.
 • 3. Bogus K., Borowiak E., Kostka T.: Otyłość i niska aktywność ruchowa jako ważne czynniki determinujące jakość życia osób starszych. Geriatria 2008, 2, 116-120.
 • 4. Borowiak E., Kostka T.: Aktywność ruchowa starszych mieszkańców Łodzi. Med. Sport. 2003, 19, 139-146.
 • 5. Budzyńska K.: Wpływ starzenia się organizmu na biologię mięśni szkieletowych. Gerontol. Pol. 2005, 13, 1-7.
 • 6. Cereda E., Turrini M., Ciapanna D., Marbello L., Pietrobelli A., Corradi E.: Assessing Energy Expenditure in Cancer Patients. A pilot validation of a new wearable device. J. Parenter. Enteral Nut. 2007, 31, 502-507.
 • 7. Colbert L.H., Matthews C.E., Havighurst T.C., Kim K., Schoeller D.A.: Comparative Validity of Physical Activity Measures in Older Adults. Med. Sci. Sports Exerc. 2010 Sep 24. [Epub ahead of print].
 • 8. Cole P.J., LeMura L.M., Klinger T.A., Strohecker K., McConnell T.R.: Measuring energy expenditure in cardiac patients using the Body Media Armband versus indirect calorimetry. A validation study. J. Sports Med. Phys. Fitness. 2004, 44, 262-271.
 • 9. De Cristofero P., Pietrobelli A., Dragani B., Malatesta G., Arzeni S., Luciani M., Malavolti M., Battistini N.C.: Total energy expenditure in morbidly obese subjects: a new device validation. Obesity Res. 2005, 13, A175.
 • 10. Dygas W., Kwaśniewska M., Szcześniewska D., Kozakiewicz K., Głuszek J., Wielcińska E., Wyrzykowski B., Kuriata P.: Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol. Pol. 2005, 63, (supl. 4), 1-6.
 • 11. Garatachea N., Molinero O., Martínez-García R., Jiménez-Jiménez R., González-Gallego J., Márquez S.: Feelings of wellbeing in elderly people: relationship to physical activity and physical function. Arch. Gerontol. Geriatr. 2009, 48, 306-12.
 • 12. Gębska-Kuczerowska A.: Ocena zależności między aktywnością a stanem zdrowia ludzi w podeszłym wieku. Przegl. Epidemiol. 2002, 56, 471-477.
 • 13. Guszkowska M., Kozdroń A.: Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne kobiet w starszym wieku. Gerontol. Pol. 2009, 17, 71-78.
 • 14. Heiermann S., Khalaj Hedayati K., Müller M.J., Dittmar M.: Accuracy of a Portable Multisensor Body Monitor for Predicting Resting Energy Expenditure in Older People: A Comparison with Indirect Calorimetry. Gerontology. 2010 Dec 22. [Epub ahead of print].
 • 15. Jachimowicz V., Kostka T.: Aktywność ruchowa a sprawność funkcjonalna i lokomocyjną osób starszych. Polish J. Sport Med. 2008, 24, Suppl. 1, 18-19.
 • 16. Jarosz M., Respondek W.: Rola żywienia i aktywności fizycznej w profilaktyce otyłości i przewlekłych chorób niezakaźnych. W: Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, 90-102.
 • 17. Konieczny G., Wrzosek Z.: Przydatność kultury fizycznej w życiu osób starszych. Adv. Clin. Exp. Med., 2002, 11, Suppl. 1, 109-113.
 • 18. Kostka T., Bonnefoy M., Lacour J.R., Drygas W.: Metody oceny aktywności ruchowej u osób w podeszłym wieku. Pol. Merk. Lek. 1997, 3, 18, 299-302.
 • 19. Kostka T.: Wpływ aktywności ruchowej na proces starzenia się. Folia Medica Lodziensia 2003, 30, 39-49.
 • 20. Liden C.B., Wolowicz M., Stiviric J., Teller A., Vishnubhatla S., Pelletier R., Farringdon J.: Accuracy and reliability of SenseWear™ Armband as an energy expenditure assessment device. Body Media, Inc. 2002.
 • 21. Łobożewicz T.: Stan i uwarunkowanie aktywności ruchowej ludzi starszym wieku w Polsce. Wydawnictwo AWF, Warszawa 1991.
 • 22. Paganini-Hill A., Kawas C.H., Corrada M.M.J: Activities and Mortality in the Elderly: The Leisure World Cohort Study. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci. 2011, Feb 24. [Epub ahead of print].
 • 23. Prączko K., Kostka T.: Aktywność fizyczna a występowanie infekcji górnych dróg oddechowych u osób w starszym wieku. Gerontol. Pol. 2005, 13, 195-199.
 • 24. Roberts S.B., Dallal G.E.: Energy requirements and aging. Pub. Health Nutr. 2005, 8, 1028-1036.
 • 25. Seale J.L., Klein G., Friedmann J., Jensen G.L., Mitchell D.C., Smiciklas-Wright H.: Energy expenditure measured by doubly labeled water, activity recall, and diet records in the rural elderly. Nutr. 2002, 18, 568-573.
 • 26. Starling R.D., Matthews D.E., Ades P.A., Poehlman E.T.: Assessment of physical activity in older individuals: a doubly labeled water study. J. Appl. Physiol. 1999, 86, 2090-2096.
 • 27. Teller A.: A platform for wearable physiological computing. Interact. Comput. 2004, 16, 917-937.
 • 28. Tudor-Locke C., Bassett D.R.: How many steps/day are enough? Preliminary pedometer indices for public health. Sports Med. 2004, 34, 1-8.
 • 29. Włodarek D.: Otyłość – czynniki wpływające na rozwój otyłości. Medycyna po Dyplomie 2004, 96, 103-108.
 • 30. Włodarek D, Bujko J.: Ocena całodobowego wydatku energetycznego i aktywności fizycznej młodych kobiet oraz realizacja ich potrzeb żywieniowych. Bromat. Chem. Toksykol. 2008, 41, 730-734.
 • 31. Włodarek D., Gurtatowska A.: Ocena zawartości makroskładników w diecie mężczyzn w wieku średnim oraz stopnia realizacji ich potrzeb energetycznych. Bromat. Chem. Toksykol. 2009, 42, 3, 620-624.
 • 32. Włodarek D., Kołota A.: Assessment of daily energy expenditure, physical activity and energy intake of aged women living in the nursing home – a short report. Polish J. Food Nutr. Sci. 2009, 59, 367-370.
 • 33. Zaniewicz D., Jegier A., Dygas W., Kostka T.: Wpływ wieku na zdolność wykonywania wysiłków krótkotrwałych i długotrwałych. Polish J Sport Med. 2005, 21, 247-253.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-90c3b6cf-d98d-49ec-a69c-a42e15f96787
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.