PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 12 | 6 |
Tytuł artykułu

The impact of biodegradable nonwoven fabric covers on the yield and quality of overwintering onions

Warianty tytułu
PL
Wpływ osłon z włókniny biodegradowalnej na plon i jakość cebuli zimującej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Field cultivation of vegetables in Poland is strictly related to weather conditions. Low temperatures occurring from November to March limit vegetable cultivation in the field. However protecting plants with row covers can prevent losses from untimely frosts and freezes and provide a means to modify the environment around the plant, favorably resulting in more rapid growth, earlier maturity, and possibly increased yields. Experiments were carried out in 2008–2010 at the experimental field of the Agricultural University of Kraków (N 50º4’, W 19º50’) in order to determine the impact of flat covers made from biodegradable nonwovens produced by the Institute of Biopolymers and Chemical Fibres and CENARO in Łódź. Seeds of frost-resistant ‘Glacier’ cultivar of onion were sown in the end of August, and after a significant drop in temperature occurred in the second half of November plants was covered with biodegradable nonwovens such as: Bionolle 59 g m⁻² and 100 g m⁻² and IBWCH 50 g m⁻² and 75 g m⁻², as well as standard nonwoven polypropylene PP 50 g m⁻². A plot that remained uncovered throughout the winter served as the control. The covers were kept until spring and were removed one (2009) and two months (2010) before harvest. During harvest, measurements of plant height and marketable yield were taken. In the laboratory harvested onions were estimated for ascorbic acid, dry matter, soluble sugar and nitrates content. The investigations showed that covering onion with biodegradable nonwoven material had a positive impact on yield in the first year of the experiment. There were no significant differences in the yield quantity in the second year. Contents of the analysed organic compounds showed no regular patterns in both years of the experiment. In 2009, the vitamin C, dry matter and nitrate contents were higher than in 2010. In the second year of the study, the control onions had the most soluble sugars.
PL
Polowa uprawa warzyw jest w Polsce uzależniona od warunków atmosferycznych. Niskie temperatury panujące od listopada do marca ograniczają uprawę roślin w polu w tym okresie, jednak wprowadzenie zabiegu osłaniania bezpośredniego umożliwia uprawę niektórych, odpornych na niskie temperatury odmian warzyw. Dzięki temu zabiegowi rośliny zimują w polu i na wiosnę kolejnego roku szybko wznawiają wegetację. Ponadto prawidłowo użyte płaskie osłony powodują przyspieszenie we wzroście wielu gatunków roślin oraz zwiększają plony. Doświadczenia wykonano w latach 2008–2010 na polu doświadczalnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wykorzystując do okrywania bezpośredniego na zimę włókniny biodegradowalne typu melt-blown wykonane przez Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych i CENARO w Łodzi. Cebulę mrozoodpornej odmiany ‘Glacier’ wysiano w drugiej dekadzie sierpnia, a w drugiej połowie listopada całe rośliny przykryto włókninami biodegradowalnymi Bionolle 59 g m⁻² i 100 g m⁻² oraz IBWCH 50 g m⁻² i 75 g m⁻² , a także standardową włókniną polipropylenową o masie powierzchniowej 50 g m⁻². Jako kontrolę przyjęto poletka nieosłonięte przez zimę. Osłony utrzymywano do wiosny i zdjęto 40 (2009) oraz 60 (2010) dni przed zbiorem. Podczas zbioru wykonano pomiary fitometryczne roślin cebuli oraz oznaczano wielkość plonu handlowego. W ocenie jakości plonu uwzględniono zawartość kwasu askorbinowego, suchej masy, cukrów rozpuszczalnych i jonów azotanowych. Stwierdzono, że osłanianie cebuli włókninami biodegradowalnymi w pierwszym roku doświadczeń wpłynęło korzystnie na plonowanie. W drugim roku nie wykazano istotnych różnic w wielkości plonu. Zawartości analizowanych składników organicznych nie wykazały regularnych prawidłowości w obydwu latach doświadczeń. W 2009 r. poziom witaminy C, suchej masy i azotanów był większy niż w roku 2010. W drugim roku doświadczeń najwięcej cukrów rozpuszczalnych było w cebulach pochodzących z obiektu kontrolnego.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
6
Opis fizyczny
p.3-11,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Vegetable and Herb Plants, Agricultural University in Krakow, Al.29 Listopada 54, 31-425 Krakow, Poland
autor
 • Agricultural University in Krakow, Krakow, Poland
autor
 • Agricultural University in Krakow, Krakow, Poland
Bibliografia
 • Adamicki F., 2005. Onion production, marketing and research in Poland. Veg. Crops Res. Bull. 62, 21–28.
 • Błażewicz-Woźniak M., 2010. Effect of soil land plant covering as well as swing term upon fennel bulb nutritional value. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 9(1), 3–12.
 • Dilara P.A, Briassoulis D., 2000. Degradation and stabilization of low – density polyethylene films used as greenhouse covering materials. J. Agric. Eng. Res. 76, 309–321.
 • Kyrikou I., Briassoulis D., 2007. Biodegradation of agricultural plastic films: A critical review. J. Polym. Environ. 15, 125–150
 • Libik A., Siwek P., 1994. Changes in soil temperature affected by the application of plastic covers in field production of lettuce and water melon. Acta Hort. 371, 269–273.
 • Michalik Ł., 2010. The effect of non-woven PP fabric covers on the yielding and the fruit quality of field grown sweet peppers. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus 9(4), 25–32.
 • Moreno M., Moreno A., 2008. Effect of different biodegradable and polyethylene mulches on soil properties and production in a tomato crop. Sci. Hort. 116, 256–263.
 • Nijskens J., Deltar J., Albercht E., Gratand J., Fenilloley P., 1990. Comparative studies on the ageing of polyethylene film in the laboratory and in practical use. Plasticulture 87 (3), 11–20.
 • Orłowski M., Jadczak D., Żurawik A., 2005. Wpływ osłon oraz średnicy sadzonych cebulek na wielkości i jakość plonu szalotki uprawianej na zbiór pączkowy. Zesz. Nauk. AR Wrocław 515, 387–393.
 • Piróg J., 2009. Wpływ ściółkowania i mikroklimatu pod agrowłókniną na plonowanie ogórka uprawianego w gruncie. Zesz. Prob. Post. Nauk Rol. 539, 567–574.
 • Rekowska E., 2010. Ocena efektywności stosowania osłon z włókniny na wielkość i jakość plonu sałaty łodygowej (Lactuca sativa L. var. augustiana). Mat. Konf. Proekologiczna uprawa warzyw – problemy i perspektywy. Siedlce 24–25, czerwca.
 • Rekowska E., Słodkowski P., 2005. Wpływ płaskiego przykrycia roślin oraz normy siewu nasion na plonowanie roszponki. Zesz. Nauk. AR Wrocław 515, 433–439.
 • Sałata A., 2011. Wpływ płaskiego przykrywania roślin na plonowanie szpinaku. Mat. Konf. Nauk. Nauka i praktyka ogrodnicza dla zdrowia i środowiska. Lublin 14–16, września.
 • Salinas J.C., Pearson S., 1994. Low tunnels combined with mulch: effect of different PE films on the micro-environment and yield of tomatoes. Plasticulturae 104, 13–21.
 • Scarascia-Mugnozza G., Schettini E., Vox J., Malinconico M., Immirzi B., Pagliara S., 2006. Mechanical properties decay and morphological behaviour of biodegradable films for agricultural mulching in real scale experiment. Polym. Degrad. Stab. 91, 2801–2808.
 • Siwek P., 2002. Modyfikacja warunków środowiska w uprawie ogórka i selera naciowego poprzez ściółkowanie gleby i bezpośrednie osłanianie roślin. Zesz. Nauk. AR Kraków 279.
 • Siwek P., 2011. Warzywa pod folią i włókniną. Hortpress sp. z o.o. Siwek P., Libik A., 2005. Wpływ osłon z folii i włókniny w uprawie wczesnej selera naciowego na wielkość i jakość plonu. Zesz. Nauk. AR Wrocław 515, 483–490.
 • Siwek P., Libik A., Gryza I., 2011. Zastosowanie osłon biodegradowalnych w uprawie sałaty na zbiór wczesny. Mat. Konf. Nauk. pt. „Nauka i Praktyka Ogrodnicza dla Zdrowia i środowiska” AR w Lublinie.
 • Siwek P., Libik A., Gryza I., Niekraszewicz A., Ciechańska D., 2009. Physico-mechanical properties and utility of melt-blown bidegradable nonwovens, 18 International Congress of CIPA – 10 International Congress of CIDAPA. Mat. konf. Vroman I., Tighzert L., 2009. Biodegradable Polymers. Materials 2, 307–344.
 • Wanga K., Stefaniak J., Krzesiński W., Knaflewski M., 2005. Wpływ osłon na zimowanie trzech odmian cebuli zimującej. Zesz. Nauk. AR Wrocław 515, 551–558.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-90ba5d8b-f29d-43dd-a17e-4d8278e44673
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.