PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 55 | 4 |

Tytuł artykułu

Gospodarowanie wodami i ich ochrona w polskim modelu wspólnej polityki rolnej

Warianty tytułu

EN
Water management and protection In polish model of Common Agricultural Policy

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
O stanie i kierunkach rozwoju rolnictwa, a tym samym w dużym stopniu o gospodarowaniu zasobami wodnymi na obszarach wiejskich decyduje Wspólna Polityka Rolna. W pracy przedstawiono realizację pakietu poświęconego gospodarowaniu rolniczymi zasobami wodnymi zapisanym w celu poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Przedstawiono działania w zakresie ochrony jakości wód przed zanieczyszczeniami rolniczymi.
EN
Common Agricultural Policy decides about state and development of agriculture and the same in high grade about management of water resources on rural areas. Realization of package devoted management of agricultural water resources written for improvement of Polish agriculture competitiveness was presented in the paper. Actions in the scope of water quality protection from agricultural pollutants were presented.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Rocznik

Tom

55

Numer

4

Opis fizyczny

s.159-163,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

  • Departament Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwo Środowiska, Warszawa
autor
  • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Falenty

Bibliografia

  • 1. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna). Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 327/1, 22.12.2000
  • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 20/7, 26.1.2010
  • 3. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa). Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 206/7, 22.7.1992
  • 4. Ocena Średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Raport końcowy, t. II. Agrotec Polska sp. z o.o., IERiGŻ-PIB, IUNG-PIB. Listopad 2010
  • 5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, październik 2010
  • 6. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 277/1, 21.10.2005
  • 7. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. ARiMR, mnscr., 2011

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-90a83fd6-3617-4321-a60d-394798c13445
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.