PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/III |
Tytuł artykułu

Zmiana warunków hydrodynamicznych wzdłuż uregulowanego odcinka potoku Słomka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Some changes of hydrodynamic conditions along trained part of the Slomka stream
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono wpływ prac regulacyjnych, wykonanych na od-cinku potoku Słomka, na zmiany warunków hydrodynamicznych. W latach 2004-2005 wykonano badania, które obejmowały: pomiary przekrojów poprzecznych koryta oraz pobór i określenie składu granulometrycznego materiału dennego. Wyniki pomiarów wykorzystano do obliczenia następujących wielkości hydrodynamicznych: naprężenia styczne, moc strumienia, jednostkowa moc strumienia, średnia prędkość przepływu oraz intensywność transportu rumowiska dennego według równania Bagnolda. Następnie wykonano porównanie i analizę obliczonych parametrów. W sekcjach A1, A3 i A5 zaobserwowano wzrost wartości rozpatrywanych wielkości po regulacji oraz nasilenie procesów erozyjnych. W pozostałych sekcjach wartości parametrów hydrodynamicznych pozostały na porównywalnym poziomie (sekcja A4) lub się zmniejszyły (sekcja A2). W przekrojach 2 i 9 stwierdzono wzrost procentowej zawartości frakcji żwirowej w materiale dennym. Średnica charakterystyczna d50, w tych przekrojach, zmniejszyła się od-powiednio o 1,8 cm i 2,8 cm.
EN
The paper presents the influence of river training works, carried on the part of the S ł omka stream, on hydrodynamic conditi ons. The measurements carried out in 2004 and 2005 included following parameters: surveys of cross-section of the channel and the granulometric composition of bed material. Results of these work were used to calculate the hydrodynamic condition as shear stress, stream power, unit stream power, mean velocity and fina lly bedload intensity transport (by Bag- nold’s formula). Then the comparison and analysis calculated parameters were performed. In sections A 1 , A 3 and A 5 the increase of considering parameters and intensity of lateral erosion after regula tion were observed. In the other sections these values remained at a comparable level (section A 4 ) or decreased (section A 2 ). In cross-section no. 2 and no. 9 the percentage contents of fine grains increased in comparison with measurement results made before regulation. The characteristic diameter d 50% in these sections consid erably decreased by 1.8 cm and 2.8 cm respectively.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.187-196,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Geotechniki i Inżynierii Wodnej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Świętokrzyska, Al.Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Budynek A, 25-314 Kielce
Bibliografia
 • Bagnold R.A. Transport of solids by natural water flow: evidence for world-wide correlation. Proceedings of the Royal Society of London A, 405, 1986, s. 369–374.
 • Bąk Ł., Michalik A., Tekielak T. Analiza procesów erozji na potoku Słomka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 4 (1), 2007, s. 187-197.
 • Bąk Ł., Michalik A., Tekielak T. Procesy erozji, transportu i sedymentacji w zlewniach potoków Kasinka i Słomka. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Seria monografie Nr 2011/ 09.
 • Hooke J.M. An Analysis of the processes of river bank erosion. J. Hydrol. 42, 1979, s. 39–62.
 • Kaszowski L. Współczesne procesy erozji, transportu i sedymentacji rzecznej w zlewni potoku Tenczyńskiego. Prace Geogr. UJ 12, 1965, s. 43–70.
 • Michalik A. Bedload transport In mountain river measurements and results, X international conference on transport & sedimentation of solid particles, Wrocław 2000, s. 41-55.
 • Radecki-Pawlik A., Madeyski M., Król K. Zmiana warunków hydraulicznych wzdłuż uregulowanego odcinka potoku Cedron w Beskidzie Średnim. Infrastruktura i Ekologia TerenówWiejskich. 4 (1), 2007, s. 141-151.
 • Teisseyre A.K. Współczesne procesy rzeczne w dorzeczu górnego Bobru i Strzegomki (Sudety Środkowe). Geol. Sudetica, 12 (2), 1977, s. 93–109.
 • Wollman M.G., Brusch L.M. Factors controlling the size and shape of stream channels in course noncohesive sands. U.S. Geol. Surv. Prof. Pap. 282-G 1, 1961, s. 183–210.
 • Wyżga B., River response to channel regulation: Case study of the Raba river, Carpathians, Poland. Earth Surface Processes and Landforms, 18, 1993, s. 541-556.
 • Zabudowa potoku Słomka dopływ Dunajca km 0+00 – km 18+200. Hydroprojekt, materiały archiwalne RZGW w Krakowie, 1964.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-906de7dd-2341-4a1d-aca3-7cee4464ab5e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.