PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/IV |
Tytuł artykułu

Tablice informacyjne jako element promocji gospodarstw agroturystycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Information boards as part of the promotion of agrotourism farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przeprowadzona analiza oznakowań dojazdu do gospodarstw agroturystycznych wykazała, że są one w głównej mierze wykonane przez samych właścicieli. Gospodarze wykazują się dużą pomysłowością w tym względzie, jednakże nie zawsze stawiają na jakość. Tablice informacyjne, szyldy czy drogowskazy, to tylko niektóre przykłady z zastosowanych na kujawsko-pomorskiej wsi. Oznakowania ułatwiają nie tylko dojazd gościom do zagrody, ale są jednocześnie doskonałym elementem ją promującym. Często posiadają detale (np. wizerunek ryby lub konia), nawiązujące swoim kształtem do profilu prowadzonej działalności. Niestety zaledwie 38,5% respondentów zdecydowała się na umieszczenie znaków informacyjnych w terenie. Tak małe zaangażowanie w proces ich tworzenia może wynikać z różnych przyczyn. Najczęściej wymienia się brak zgody na ich montaż w terenie, duże koszty i brak świadomości ich potrzeby. Gospodarze promują swoje oferty głównie poprzez Internet (92,2%), wizytówki (70,1%) oraz foldery (50,6%) i katalogi (46,7%). Oczekują też odpowiedniego zaangażowania władz lokalnych w tego typu działania. W badaniach doszukano się niezadowolenia właścicieli w funkcjonowaniu stowarzyszeń agroturystycznych.
EN
The analysis markings directions to agrotourist farms revealed that they are primarily performed by the owners. The hosts have very ingenious, but not always prefer quality. Bulletin boards, signs, or signs in the shape of arrows, are just some examples used in Kujawy Pomeranian village. The markings make iteasy to not only drive visitors to the farm, but they are also a great part of promoting it. Often have small details (such as the image of the fish or horse), referring to the shape of the profile of your business. Unfortunately, only 38.5% of respondents have introduced information signs in their area. Little involvement in the process of their formation may be due to various reasons. Frequently mentioned is the lack of consent to their installation in the area, high costs and lack of awareness of their needs. The hosts promote their offers mainly through the Internet (92.2%), business cards (70.1%) and folders (50.6%) and catalogs (46.7%).They also expect appropriate involvement of local authorities in this type of activity. The study noted that the owners are unhappy with the activities of association of agrotourism.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.29-42,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Sucha 9, 85-796 Bydgoszcz
Bibliografia
 • Cichowska J. Czynniki rozwoju agroturystyki na obszarach o niższych walorach przyrodniczych województwa kujawsko-pomorskiego. Praca doktorska. UMK. Toruń 2008, s.251.
 • Fundacja Zielone Płuca Polski (red.). Agroturystyka-pierwsze kroki. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa 2005, s.20.
 • Koncepcja Rozwoju Turystyki na obszarze LGD Korona Sądecka. Nowy Sącz 2011, s.56, 53.
 • Majewski J. Lane B. Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Fundacja Edukacja dla Demokracji. Warszawa 2003, s.173.
 • Nawrocka E. Współpraca podmiotów wspierających rozwój agroturystyki [w:] Stan i perspektywy rozwoju agroturystyki w województwie pomorskim. Zbiór materiałów pokonferencyjnych.Wydawnictwo „Sport”. Bydgoszcz 2002, s.104,107.
 • Regulamin funkcjonowania i pracy małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Zespół ds. Rozwoju Turystyki 2010, s.23-24.
 • Ryan S., DeBord K., McCleallan K. Agrotourism in Pennsylvania: An Industry Assessment. California University of Pennsylvania 2006, s.12.
 • Sikora J., Karczewska M. Działalność lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych w opinii kwaterodawców [w:] Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów. Prace naukowodydaktyczne.Zeszyt 15. Krosno 2005, s.193.
 • Uglis J., Krysińska B. Próba zdefiniowania profilu agroturysty [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 699. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 84. Popyt Turystyczny. Konsumpcja-Segmentacja-Rynki, Szczecin 2012, s.165.
 • Zawadka J. Preferencje turystów dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych na Lubelszczyźnie [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 699. Ekonomiczne Problemy Usług Nr 84. Popyt Turystyczny. Konsumpcja-Segmentacja-Rynki, Szczecin 2012, s.170.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-9043d5a2-08be-4375-87dc-fc07dba48c7c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.